Skip to content

  12.10.2016

  Muutos Solteq Oyj:n johtoryhmässä

  Solteq Oyj Pörssitiedote 12.10.2016 klo 11.30

  Projektiliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Riina Tervaoja on irtisanoutunut tehtävästään ja hän tulee jättämään tehtävänsä vastuiden siirron jälkeen, kuitenkin viimeistään 16.12.2016.

  Tervaojan vastuut siirtyvät johtoryhmän sisällä liiketoiminta-alueiden johtajille.

  Haluan kiittää Riinaa hänen merkittävästä roolistaan Solteqin projektiliiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä viimeisten vuosien aikana ja toivotan hänelle onnea ja menestystä tuleviin haasteisiin.

  Solteq Oyj

  Repe Harmanen, toimitusjohtaja
  puhelin 0400 467 717
  sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  JAKELU
  Nasdaq OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2016