Skip to content

  22.03.2012

  Aldata Solution Finland Oy:n osakekannan osto päätökseen

  Solteq Oyj Pörssitiedote 22.3.2012 klo 18.30

  Ohjelmistopalveluyhtiö Solteq Oyj on tänään 22.3.2012 täytäntöönpannulla kaupalla ostanut Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin 8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä. Solteq Oyj on julkaissut yrityskaupasta kaksi pörssitiedotetta 20.3.2012. Yrityskaupan kauppahinta on maksettu käteisellä kaupan toteutumishetkellä.

  Yrityskaupan rahoitus tapahtui toimitilaosakkeiden myyntijärjestelyllä ja 3,1 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista saaduilla varoilla ja osin pankkilainalla. Toimitilaosakkeiden kauppa on laitettu täytäntöön. Osakeanti on toteutettu kuten asiasta on tiedotettu 20.3. ja uusia osakkeita annettu 2 849 632 kpl merkintähintana 1,10 euroa perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ajalla 6.9.2011-6.3.2012. Lainasopimukset on allekirjoitettu ja niihin liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka liittyvät kolmeen tunnuslukuun. Tunnusluvut ovat omavaraisuusaste, konsernin korolliset nettovelat/käyttökate ja lainanhoitokate.

  Yrityskaupan myötä Solteqin asema kaupan alan toimijana Suomessa vahvistuu, asiakaspohja kasvaa, tuotetarjonta lisääntyy ja toiminta laajenee hotelli- ja ravintola-alalle. Yrityskauppa toteuttaa yhtiön strategiaa ja edistää oleellisesti määriteltyjen tavoitteiden täyttymistä. Yrityskaupalla hankittu toiminta tulee kuulumaan Solteqin Toiminnanohjauksen erityisratkaisut –toimintasegmenttiin. Aldata Solution Finlandin nimi muuttuu Solteq Retail Oy:ksi.

  Solteqin ja Aldata Solution Finlandin liiketoiminnoissa ei Yhtiön käsityksen mukaan ole merkittävää päällekkäisyyttä vaan yhtiöiden toiminta täydentää toisiaan niin osaamisen kuin ratkaisujenkin osalta. Yrityskaupalla ei nähdä olevan merkittäviä suoria vaikutuksia henkilöstöön. Yrityskauppaan kuuluvan yhtiön liiketoiminta tullaan integroimaan Konsernin nykyiseen toimintaan mahdollisimman nopeasti toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Aldata Solution Finlandin henkilöstön sijoittumista samoihin tiloihin Solteqin pääkaupunkiseudulla sijaitsevan henkilöstön kanssa selvitetään olemassa olevien tilojen käyttöasteen tehostamista ajatellen.

  Yrityskauppa ei muuta Solteqin 4.2.2011 julkistaman strategian toteuttamista tai sen aikataulua.

  Solteq tulee julkistamaan kaupan rahoittamiseksi tehdyssä osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden listaamiseksi tehdyn esitteen, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012