Skip to content

  20.03.2012

  Solteq Oyj:n suunnattu osakeanti

  Solteq Oyj Pörssitiedote 20.3.2012 kello 12.00

  Yhtiön hallitus on kokouksessaan 20.3.2012 päättänyt osakeannista yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla. Osakeannissa liikkeelle lasketut osakkeet, yhteensä 2 849 632 uutta osaketta, suunnattiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen institutionaalisille sijoittajille ns. private placement –järjestelynä. Osakeannilla poikettiin osakkeenomistajien merkintäoikeudesta 20.3.2012 julkistetun Aldata Solution Finland Oy:n osakekannan hankkimisen rahoittamiseksi ja osakaspohjan laajentamiseksi institutionaalisiin sijoittajiin.

  Osakkeet merkittiin etukäteen annettujen merkintäsitoumusten perusteella täysimääräisesti siten, että Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia merkitsi 2.204.715 osaketta ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644.917 osaketta. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen osakkeiden osuus on 23,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia (19,0 % osakeannin jälkeen). Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin jälkeen Yhtiössä on 14 998 061 osaketta.

  Kunkin osakkeen merkintähinta oli 1,10 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

  Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet siitä alkaen, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin mikä tapahtuu arviolta 23.3.2012. Yhtiö julkistaa osakkeiden listaamista varten tehdyn esitteen sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja hakee tämän jälkeen osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:hyn yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012