Skip to content

  12.03.2013

  Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 12.3.2013 kello 09.15

  Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiönosakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että:

  yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Matti Roininen, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen valitaan tehtäväänsä uudelleen.

  yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

   

  SOLTEQ OYJ

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen,
  Puh 0400 467 717
  sähköposti: repe.harmanen@solteq.com
  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen,
  Puh 040 8444 393
  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2013