Skip to content

  Aldata Solutions Finland

  Nykyisin SymphonyEYC Finland Oy

  Solteq Oyj osti Aldata Solutions Oyj:n koko osakekannan 22.3.2012 vahvistaen Solteqin asemaa kaupan alan toimijana Suomessa. Yrityskauppa kasvatti asiakaspohjaa, lisäsi tuotetarjontaa ja laajensi toimintaa hotelli- ja ravintola-alalle.


  Aldatan ohjelmistotarjonta koostui yhtiön omista ohjelmistoista, joiden tuotekehitys on Suomessa sekä välitystuotteista. Välitystuotteet ovat Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmiä sekä Aldata-konsernin omistamia tilaustoimitusketjun hallinnan ja optimoinnin tuotteita.


  Yrityskaupan yhteydessä Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj sopivat yhteistyöstä Aldata-konsernin ratkaisujen edustamisesta. Solteq edustaa Aldata –konsernin GOLD, Loyalty, Apollo ja Cosmic –tuoteperheitä Suomessa ja sen lähialueilla.


  Aldata Solution Finlandin liikevaihto (FAS) 2011 oli 13,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutumishetkellä yhtiö työllisti 74 henkilöä.


  Yrityskaupan rahoitus

  Yrityskaupan velaton arvo oli noin 8,3 miljoonaa euroa. Yrityskauppa rahoitettiin toimitilaosakkeiden myyntijärjestelyllä ja 3,1 miljoonan euron suuruisella suunnatulla osakeannilla ja osin pankkilainalla.


  Osakeanti toteutettiin 17.6.2015. Osakeannissa uusia osakkeita annettiin yhteensä 2.799.998 kpl merkintähintaan 1,65 euroa per osake.


  Solteq Oyj:n listalleottoesite julkistettu, uusien osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

  Solteq Oyj:n uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

  Solteq Oyj: Aldata Solution Finland Oy:n osakekannan osto päätökseen

  Solteq Oyj: täydentävää tietoa koskien Aldata Solution Finland Oy:n tuloskehitystä ja taloudellista asemaa

  Solteq Oyj:n suunnattu osakeanti

  Solteq Oyj ostaa Aldata Solution Finland Oy:n ja aloittaa Aldata-konsernin tuotteiden jälleenmyynnin