Osinko

 

Osakekohtainen osinko, EUR

*2019: Hallituksen ehdotus.

**2017: Yhtiö on ottanut IFRS 15 -standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti, ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.