Osinko

 

Vuosittain maksetut osingot

2016 osingosta

Yhtiökokous 17.3.2017 päätti hallituksen esityksen perusteella, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,05 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle.

2015 osingosta

Yhtiökokous 16.3.2016 päätti hallituksen esityksen perusteella, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Huomio 2014 osingosta

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2015 hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,03 euroa per osake, minkä lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,05 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista.