Skip to content

  Varsinainen yhtiökokous 2024

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2024 kello 10.00.


  Varsinainen yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.


  Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

  Tärkeitä päivämääriä

  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 6.3.2024 klo 12.00
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 15.3.2024
  • Ennakkoäänestys päättyy: 21.3.2024 klo 16.00
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.3.2024 klo 16.00
  • Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 22.3.2024, klo 10.00
  • Yhtiökokous: 27.3.2024 klo 10.00
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 10.4.2024

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys


  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2024 ja päättyy 21.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

  Ennakkoäänestys alkaa 6.3.2024 klo 12.00 ja päättyy 21.3.2024 klo 16.00.


  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on päättynyt. Voit tarkastella ilmoittautumistasi sekä ennakkoääniä tästä.


  Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja ennakkoäänestää seuraavasti:

  a) Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä tästä.

  b) Postitse tai sähköpostitse toimittamalla ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot.


  Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.


  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2024, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.


  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.

  Osallistuminen kokoukseen


  Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.


  Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.


  Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.


  Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

  Uusien ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt


  Lotta Airas

  Lotta Airas on toiminut Profiz Business Solution Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Ennen Profizille siirtymistään, vuosina 2012-2014, hän työskenteli Reddalilla liikkeenjohdon konsulttina. Koulutukseltaan Airas on kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopistosta.

  Lotta Airas on riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen sen merkittävistä osakkeenomistajista.

  Uuden ehdotetun tilintarkastajan esittely


  Tiina Puukkoniemi (KHT, KRT)

  Tiina-Puukkoniemi-750x420

  Syntymävuosi: 1982
  Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

  Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista ja sen lisäksi hän vastaa Suomen PwC:llä vastuullisuusraportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 17 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista useiden eri toimialojen yrityksissä ja yhteisöissä. Tiinalla on laajaa kokemusta pörssiyhtiöiden, suurten listaamattomien yhtiöiden sekä pienempien yksittäisten yhtiöiden ja yhteisöjen tarkastuksesta. Hänen erityisosaamisalueisiin kuuluvat IFRS:ntilinpäätösstandardit, hyvät corporate governance käytännöt, konsernitarkastusten vetovastuusekä kestävyysraportointi.