Skip to content

  Varsinainen yhtiökokous 2022

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.3.2022 kello 10.00. Yhtiökokous järjestetään Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 3, 01530 Vantaa.


  Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. (Ohjeita kokoukseen osallistujille).


  COVID-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä eikä kokousta voi seurata videoyhteyden välityksellä.


  Yhtiö julkaisee yhtiökokouksen jälkeen 24.3.2022 klo 14.00 toimitusjohtajan katsauksen, jossa toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo yhtiön yleisistä näkymistä. Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022. Toimitusjohtajan katsaus ei ole osa yhtiökokousta ja se julkistetaan suomeksi. Katso toimitusjohtajan katsaus alta.

  Tärkeitä päivämääriä

  • Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika: 7.3.2022 klo 10.00
  • Osakkeenomistajien kysymysten määräaika: 10.3.2022 klo 10.00
  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 9.3.2022 klo 12.00
  • Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisu: 9.3.2022
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 14.3.2022
  • Osakkeenomistajien kysymysten ja vastausten julkaisu viimeistään: 15.3.2022
  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 18.3.2022 klo 10.00
  • Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 21.3.2022 klo 10.00
  • Yhtiökokous: 24.3.2022 klo 10.00
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 7.4.2022

  Väliaikaisen toimitusjohtajan katsaus 2022 - katso video


  Väliaikainen toimitusjohtaja Kari Lehtosalo esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo Yhtiön yleisistä näkymistä. Katsaus on vain suomeksi.
  Lataa esityksen kalvot täältä (kalvot englanniksi).


   

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon.


  Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.3.2022 klo 12.00 – 18.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:  Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.


  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen

  Uusien ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt

  Anni Sarvaranta

  Anni Sarvaranta

  Syntymävuosi: 1985 

  Koulutus: DI, Energiatekniikka

  Päätoimi: Liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen, Gasgrid Finland Oy

  Keskeinen työkokemus: Strategia- ja markkinakehitysjohtaja, Gasgrid Finland Oy; Operatiivinen johtaja, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy; Kehitysjohtaja, Baltic Connector Oy; Strategia-, kehitys- ja tuotepäällikkö, Helen Oy; Konsultti, ÅF-Consult Oy

  Osaaminen: Sähkö-, lämpö-, ja kaasumarkkinat ja niiden kehitys, strategian kehitys ja toimeenpano, liiketoiminta- ja tuoteportfolion kehitys ja johtaminen sekä kompleksiset kehityshankkeet.

  Anni Sarvarannalla on yli kymmenen vuoden kokemus energiatoimialalta. Laaja-alaisen työkokemuksensa ansiosta hän tuntee hyvin sähkö-, lämpö-, ja kaasumarkkinat sekä näiden kehityksen niin Suomessa kuin Euroopassakin.  

  Päätoimenaan Sarvaranta johtaa Suomen kaasunsiirtoverkko-operaattori Astrid Finlandin siirtoliiketoimintaa osana yhtiön johtoryhmää. Taustaa hänellä on lisäksi monipuolisista liiketoiminnan ja strategian kehityksen tehtävistä Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistäneestä Baltic Connector Oy:stä sekä yhdestä Suomen suurimmasta lämpö- ja sähköyhtiöstä Helen Oy:stä. Sarvaranta on lisäksi toiminut Suomen energiaekonomistit ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. 

  Anni Sarvaranta on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

     Mika Sutinen

  Syntymävuosi: 1966

  Koulutus: KTM 

  Päätoimi: Industrial Partner, Vaaka Partners Oy  
  Hallituksen puheenjohtaja: Reaktor, Framery, Jungle Juice Bar, SGN Group, Ellun Kanat, Talentree, Kalpa, Luhta, Staria.  
  Hallituksen jäsen: LähiTapiola Rahoitus, Liiga.

  Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja, Musti Group Oy; Toimitusjohtaja, Best Friend Group; Konsultti, osakas, Instead Oy 

  Mika Sutinen on toiminut liki 20 vuotta toimitusjohtajana neljän pääomasijoittajan (Capman, Axcel, Vaaka, EQT) omistamissa kasvuyhtiössä, minkä jälkeen hän siirtyi hallitusammattilaiseksi. Sutinen on arvostettu liikkeenjohdon ammattilainen, jonka osaaminen saanut muun muassa Vuoden Liikemies ja Vuoden Markkinointijohtaja –tunnustuksia. Lisäksi Mika Sutinen on kirjoittanut kirjat ”Pelastetaan Strategia” (2021) yhdessä Antti Haapakorvan kanssa, ”Muutosvoimaa” (2020) yhdessä Kirsi Pihan kanssa ja ”Mahtava Moka” (2018) yhdessä Mikko Kuitusen kanssa. Muutosjohtaminen ja strategia ovat Mikan ydinosaamista ja ammatillisen kiinnostuksen kohteita.  

  Mika Sutinen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

  Osakkeenomistajien vastaehdotukset

  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.


  Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 7.3.2022 klo 10.00.


  Päivitys 7.3.2022: Osakkeenomistajilta ei tullut vastaehdotuksia.

  Osakkeenomistajien kysymykset

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 10.3.2022 klo 10.00 mennessä. Kysymysten ja tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.


  Päivitys 14.3.2022: Osakkeenomistajilta ei tullut kysymyksiä.

  Tietoa Suomi.fi tunnuksista

  Yleistä

  Yhteisöomistaja voi käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan Euroclear Finlandin yhtiökokouspalvelussa. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”.


  Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Asioidessa toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä. Valtuus voi olla myös valtuutusoike us tai edustajan valtuutusoikeus, jolloin valtuutettu voi hallinnoida yrityksen tai yhteisön valtuuksia Suomi.fi-valtuuksissa.


  Suomi.fi-valtuuspalvelu hyödyntää myös kaupparekisteriin merkittyjä yhteisöjen edustamistietoja. Jos yhteisöomistajaa edustaa yhtiökokouksessa sellainen henkilö, jolla on yksin yhtiön edustamisoikeus, (esimerkiksi toimitusjohtaja ja nimenkirjoitusoikeudellinen) ei erillistä valtuutusta tarvitse tehdä. Edustamisoikeus oikeuttaa yhtiökokousedustamiseen.


  Suomi.fi-valtuuspalvelussa annettu valtuus on yleinen ja koskee yhtiökokouksia yleisesti. Jos yhteisön valtuutus kohdistuu vain tietyn yhtiön yhtiökokoukseen, valtuutus rajataan tarkenteella. Rajaamiseen käytetään kyseisen yhtiön Y-tunnusta.


  Valtuuden antaminen

  Kun yhteisöomistaja valtuuttaa edustajansa yhtiökokoukseen Suomi.fi-valtuuspalvelussa, valtuutuksen voi tehdä henkilö, jolla on kaupparekisteriin kirjattu yhteisön edustamisoikeus Suomi.fi-palvelun ehtojen mukaisesti. Suomi.fi-palvelussa tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä ja valitaan, minkä yhteisön puolesta valtuuksia annetaan. Sen jälkeen nimetään valtuutettu/valtuutettuja ja annetaan valtuus ”Yhtiökokouksessa edustaminen” valtuusasiaan sekä määritellään valtuuden voimassaoloaika. Jos valtuus kohdennetaan vain tietyn yhtiön yhtiökokoukseen, se rajataan tarkenteella, jossa käytetään kyseisen yhtiön Y-tunnusta.


  Suomi.fi-sivustolta löytyy tarkempi ohjeistus sekä erilaiset valtuuttamisvaihtoehdot. Esimerkiksi valtuutusoikeuden käyttäminen voi soveltua hyvin yhtiökokousasioihin. Valtuuttaminen on lisäksi mahdollista myös siten, että valtuutettu pyytää valtuutta ja valtuuttaja vahvistaa valtuuden. Tällöin on hyvä huomata, että valtuus on voimassa vasta kun valtuuttaja on sen vahvistanut.


  Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

  Jos yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, valtuutetun tulee yhtiökokoukseen ilmoittautuessa tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella Euroclear Finlandin yhtiökokouspalvelussa. Sen jälkeen hänet ohjataan Suomi.fi-palveluun ja hänen asiointivaltuutensa tarkistetaan automaattisesti , jonka jälkeen hänet ohjataan takaisin Euroclear Finlandin palveluun. Asiointivaltuus voi perustua sähköiseen Suomi.fi-valtuutukseen tai kaupparekisteriin perustuvaan edustamisoikeuteen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


  Yhteisöomistaja voi tehdä ilmoittautumistietojen ja valtuutettujen muutoksia suoraan Euroclear Finlandin palvelussa ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Jos muutoksia tulee vielä ilmoittautumisajan jälkeen, osakkeenomistajan on oltava yhteydessä yhtiöön (agm@solteq.com).