Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteemme sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistämme.

Hallinnointiperiaatteemme

Osakeyhtiölain säännösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintomme ja johtomme on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Tämän lisäksi johtoryhmämme avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Kullakin yhtiön operatiivisella toimialalla on myös oma johtoryhmänsä, joka vastaa kyseisen toimialan johtamisesta. Koko Solteqille keskeisistä asioista päättää toimitusjohtaja tai hallitus.

Olemme julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) sillä poikkeuksella, että hallituksessamme ei ole erillisiä valiokuntia, koska toiminnan laajuutemme ja hallituksemme koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Noudatamme myös Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä esitetään osana yhtiön tilinpäätöstä alkaen tilikauden 2013 tilinpäätöksestä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 on julkaistu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on julkaistu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (osana tilinpäätösjulkaisua)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (osana tilinpäätösjulkaisua)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (osana tilinpäätösjulkaisua)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance)