Solteq Forecasting & Replenishment

Solteq F&R -ratkaisu tarjoaa yrityksille liiketoimintaympäristön tarpeisiin mukautuvan työkalun menekin ennustamiseen sekä tuotetäydennyksen automatisointiin ja optimointiin.

Solteq Forecasting & Replenishment

Perinteisissä järjestelmissä tuotetäydennys perustuu hyvin yleisesti pelkkien min/max -arvojen hyödyntämiseen. Tässä mallissa haasteena on kuitenkin se, ettei huomioon oteta tuotteiden kysynnän trendissä tapahtuvia muutoksia tai tuotteiden sesonkisuutta. Arvot ovat yleisesti myös staattisia ja manuaalisesti ylläpidettäviä, mikä huonontaa järjestelmästä saatavaa todellista hyötyä.

Me Solteqilla lähestymme asiaa modernimmasta näkökulmasta ja ymmärrämme, että tuotteen menekkiennuste muuttuu eri ajankohtina. Tämän muutoksen tulee vaikuttaa automaattisesti myös täydennyksessä ja toimitusketjun ohjauksessa käytettäviin ohjaustekijöihin, kuten varmuusvarastoon, jotta toimitusketjusta saadaan ennakoiva perinteisen reaktiivisen ohjausmallin sijaan. Aina tuotteiden virta ei kuitenkaan ole ennustettavaa ja silloin täytyy hyödyntää muita ohjaustekijöitä.

Järjestelmän joustava optimointirakenne mahdollistaa lisäksi jokaisen asiakkaan liiketoimintaympäristön erityistarpeiden huomioinnin. Ominaisuus, jota perinteisistä järjestelmistä ei löydy tai se vaatii hyvin raskaita erillisiä projekteja. Solteq F&R tarjoaa myös erittäin hyvät raportointimahdollisuudet toimitusketjun kaikista mittareissa niin, että käyttäjät pystyvät itse muokkaamaan raportteja reaaliaikaisesti.

Tuemme myös asiakkaidemme käyttöönottoa ja jatkuvia tarpeita kattavasti eri malleilla Super User -palvelusta aina Demand Planner -palveluun asti, mikä varmistaa sen, että Solteq F&R -ratkaisun käyttöönotto sujuu asiakasyrityksessä joustavasti.

Varaa meiltä demo järjestelmän esittelyyn, niin kerromme ratkaisustamme mielellämme lisää.

Solteq Order Engine yhteyshenkilö

Tuomas Brunou

Business Manager

+358 40 517 2633

Ota yhteyttä