Valikoiman ja tilan optimointi

Optimoimme vähittäiskaupan liiketoimintanne. Olipa kysymyksessä paikalliseen kysyntään parhaiten vastaavat valikoimat tai tehokkain myymälä- ja hyllytilan käyttö.

 

Valikoimien optimoinnilla parempaan asiakaskokemukseen

Me yhdistämme ja hyödynnämme kaikki saatavissa olevat tietolähteet, jotka ohjaavat asiakaskeskeistä valikoimien hallintaa. Näitä tietoja hyödyntämällä optimoimme valikoimanne kohtaamaan paikallisen kysynnän vaatimukset ja käytettävissä oleva myymälätila. Yhdellä sovelluksella voidaan kattaa klusteri-, ketju- ja myymälätason suunnittelu. Klusteroimalla myymälät valikoimien suhteen ja sijoittamalla myymälät karttanäkymään saadaan yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka kysyntä vaihtelee markkinoidenne eri maantieteellisillä alueilla.

Tilan optimoinnilla maksimoituun myymälätehokkuuteen

Valikoimien optimointi antaa meille yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tuotteita ja pakkauskokoja tulisi käyttää paikallisen kysynnän tarpeiden tyydyttämiseen. Tämän tiedon avulla on mahdollista suunnitella tarkasti hylly- ja myymälätilan käyttö. Suunnittelu voidaan tehdä joko hyödyntämällä 2D ja 3D mallinnusta tukevia CAD ohjelmistoja tai koko tilan käytön optimointiprosessi voidaan siirtää virtuaalista todellisuutta hyödyntäviin suunnittelulaboratorioihin, joissa asiakkaan käyttäytyminen myymälässä voidaan suunnitella ja testata virtuaalisen todellisuuden ympäristössä.

Kustannustehokkaita sovelluksia jatkuvaan prosessien kehittämiseen

Asiakaskeskeinen valikoimanhallintaprosessi toistetaan tyypillisesti useita kertoja vuodessa, jotta esimerkiksi kausittaiset vaihtelut ja tarjoaman muutokset kyetään hallitsemaan. Näin menetellen sinulla on koko ajan käytettävissä ajantasaiset valikoimat.

Asiakaskeskeisen valikoimanhallintaprosessin lopullisena päämääränä on tuottaa oikeat valikoimat saataville kuhunkin myymälään. Myymälätasoinen suositusvalikoimien ohjeidenmukaisuus voidaan toteuttaa ja toteumaa seurata esimerkiksi hyödyntämällä kuvan tunnistusta. Näin valikoimanhallintaprosessin onnistuminen kyetään takaamaan.

SR Next Gen Category Planning – Yrityksesi tulevaisuuden valikoimanhallintaan

Pystyäkseen vastaamaan valikoimien suunnitteluun ja optimointiin liittyviin tulevaisuuden haasteisiin Symphony RetailAI on kehittänyt uuden tälle alueelle ratkaisuja tarjoavan ohjelmistoperheen nimeltään SR Next Gen Category Planning. Tässä uudessa tarjoamassa on hyödynnetty viimeisimpiä tekniikan suomia mahdollisuuksia kuten pilvipohjaisia ympäristöjä ja virtuaalista todellisuutta.

Luo aidosti asiakaskeskeinen valikoimanhallintaprosessi

Hyödyntämällä viimeisimpiä valikoimanhallinnan sovellusten innovaatioita voidaan rakentaa aidosti asiakaskeskeinen valikoimanhallintaprosessi, joka tukee samalla helppoa yhteistyötä prosessin eri käyttäjien ja ulkopuolisten toimittajien kesken. Sen avulla valikoimanhallinta voidaan muuttaa strategiseksi differointitekijäksi ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan valikoimanhallintaprosessin eri vaiheisiin kuten klusterointiin, tilankäytön mahdollisuudet huomioivien valikoimien rakentamiseen, hyllykuvien luontiin sekä muihin prosessin vaiheisiin.

Optimoi paikalliset tilankäytön huomioivat valikoimat

Syöttämällä valikoimanhallintaprosessille ostokäyttäytymisen huomioivat myymälöiden klusterointitiedot, vähittäiskauppiaat voivat optimoida myymälöiden ryhmittelyn ja suunnitella entistä osuvammat nimikevalikoimat formaatti, myymälä, osasto ja tuoteryhmätasoilla. Asiakkaiden ostokäyttäytymiseen perustuvat, tilankäytön huomioivat valikoimat kasvattavat myyntiä, katetta ja asiakasuskollisuutta. Nämä asiakasohjautuvat valikoimat on muodostettu käyttäen hyväksi tietoja hintaherkkyydestä, tuotteiden vastaavuuksista, myynnistä, kannattavuudesta, valikoimien tärkeysjärjestyksestä ja monista muista tiedoista. Tuloksena valikoimat, jotka sopivat käytettävissä olevaan tilaan.

VIDEO_ SR Assortment & Space - Unlock your potential with customer-centric and localized space-aware

Myymäläsuunnittelu virtuaalimaailmassa

 

Virtuaalimaailman (VR) teknologiat antavat vähittäiskauppiaille kyvyn digitaaliseen myymälöiden suunnitteluun, erilaisten myymäläformaattien helppoon testaukseen ja mahdollisuuden tunnistaa formaateista se, joka parhaiten maksimoi asiakaskokemuksen. SR Virtual Store sovelluksella vähittäiskauppiaat visualisoivat asiakkaan kokemuksia myymälässä, alentavat suunnittelukustannuksia ja kutistavat konseptista myymälätoteutukseen kuluvaa aikaa.

Käyttämällä virtuaalimaailmassa toimivia testauslaboratorioita vähittäiskauppiaat voivat ”kävelyttää” asiakkaan läpi virtuaalisen myymälän testatakseen ja mitatakseen muutosten vaikutuksen myymälöiden formaatissa, pohjapiirroksissa, käyttötuntumassa, tilankäytössä, viitastojen käytössä ja asiakkaan käyttämissä kulkureiteissä.  Tämä auttaa vähittäiskauppiaita parantamaan asiakkaan ostokokemusta myymälässä ja ideoimaan skenaarioita asiakkaan aktivoimiseksi.

Yhteyshenkilö

Kimmo Immonen

Head of Accounts

+358405304335

Ota yhteyttä: