SAXO

Esiselvityksellä parempi ymmärrys konserniyritysten tuoteprosessiin
quote-posa

Esiselvityksellä on ollut suuri merkitys organisaation sisäisessä ymmärtämyksessä tuotedatan kategorioinnin ja hallinnan suhteen.

Markku Rantala, digitalisaatiojohtaja, SAXO Oy

SAXO konserni käy läpi mittavaa digitaalista transformaatiota, joka vaikuttaa laajasti nykyisellään käytössä olevaan järjestelmäkokonaisuuteen. Konsernin päätoimialat ovat valmistava teollisuus ja terveydenhoitoalan tukkukauppa. Nykyiset tuotetiedon ja toiminnanohjauksen järjestelmät eivät pysty vastaamaan digitaalisuuden asettamiin vaatimuksiin.

Selkeyttä ja struktuuria tuotetiedon hallintaan

Keskitetty tuotetiedonhallinta eli PIM (Product Information Management), tuo yhteen yrityksen useaan järjestelmään hajautuvan tuotetiedon. PIM tekee tuotetiedosta läpinäkyvää ajankohtaisen tiedon löytyessä yhdestä paikasta. PIMin avulla myynnillistä sekä markkinoinnillista tuotetietoa jaetaan helposti kaupallisesti tärkeisiin kanaviin kuten verkkokauppaan, asiakasportaaliin ja tuotekuvastoon tai sähköisiin tilauskanaviin.

Esiselvityksellä varmuutta päätöksiin

Solteqin SAXO:lle tekemän esiselvityksen tavoitteena oli tunnistaa kriittisimmät kehityskohteet ja auttaa organisaatiota ohjaamaan resurssit oikeisiin paikkoihin. ”Esiselvityksessä käydään läpi yrityksen strategia, liiketoiminnan tavoitteet ja prosessit, business design sekä nykyiset järjestelmät ja arkkitehtuuri”, summaa Solteqin PIM-konsultti Jussi Rumbin.

SAXO:n digitalisaatiojohtaja Markku Rantala kertoo, että esiselvitys on asiakkaan näkökulmasta tärkeää, etenkin tuotetiedonhallinnan osalta, sillä aihe on vielä melko tuntematon. Rantala oli itsenäisesti tutkinut erilaisia PIM-ratkaisuvaihtoehtoja, mutta esiselvitys toi varmuutta lopullisiin päätöksiin.

Keväällä 2019 tehty esiselvitys meni Rantalan mukaan hyvin. ”Esiselvityksellä on ollut suuri merkitys organisaation sisäisessä ymmärtämyksessä tuotedatan kategorioinnin ja hallinnan suhteen. Koska toiminnanohjausjärjestelmässä ei luontevasti voi tehdä linjanvetoja esim. kaupallisen ja hallinnollisen tuotetiedon välillä, on tiedonhallinta ollut välillä haastavaa. Uusi tapa helpottaa strukturointia ja nopeuttaa esim. uusille markkina-alueille laajentumista”, Rantala valottaa.

Esiselvityksen tuottamasta lisäarvosta kysyttäessä Rantala kertoo arvostavansa kokonaisuuteen tullutta selkeyttä.

Onnistuneen esiselvityksen myötä Solteq ja SAXO Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen jatkosta. Tuotetiedonhallinnanratkaisuksi on valikoitunut ruotsalainen inRiver, jonka vahvuuksia ovat kansainvälisyyden ohella moderni näkemys tuotetiedonhallintaan, jatkuvasti kehittyvät ominaisuudet sekä erinomainen käytettävyys.

Tulevaisuuden osalta Rantala kertoo odotuksien olevan korkealla: ”Projekti etenee ja toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin”, hän summaa.

 

SAXO Oy on suomalainen perheyritys, joka omistaa pieniä- ja keskisuuria yrityksiä, kiinteistöjä sekä rahoitusomaisuutta. Konserniin kuuluu mm. terveydenhuoltoalan tarvikkeiden myynti- ja markkinointiyritys Mekalasi Oy sekä muovituotteiden sopimusvalmistaja Plastone Oy. SAXO yrityksineen työllistää noin 250 henkilöä Suomessa ja Virossa.

Esiselvityksen hyödyt SAXO Oy:lle:

  • Selkeämpi näkemys liiketoiminnasta ja sen jaottelusta tuotetietoon liittyen
  • Vahvempi ymmärrys tuoteprosessista