Skip to content

  Metso

  Integraatiot helpommin, nopeammin ja joustavammin

  Metso - kaivinkone syöttää kiviä murskaimelle

  Integraatiot hoituvat Metsolla nopeasti ja ketterästi

  Metsolla kartoitettiin uutta integraatioratkaisua, sillä pilvipalveluiden käyttö kasvoi ja joustavuustarpeet lisääntyivät. Valinta kohdistui IBM WebSphere Cast Iron -ratkaisuun sekä Metson pitkäaikaisen it-kumppanin Solteqin palveluihin ja osaamiseen. Pilvi-integraatiot sujuvat nyt nopeasti, ketterästi ja tietoturvallisesti. Cast Ironin käyttö on laajentunut myös sisäisiin integraatioihin.

  IBM WebSphere Cast Iron -ratkaisu

  – Yhteistyö Solteqin kanssa alkoi omalta kohdaltani SAP-projektista ja sen käyttöönotosta vuonna 2007. SAP:iin piti integroida nopeasti useita satoja sovelluksia. Halusimme toteuttaa integraatiot ketterämmin, sillä koimme integraatioiden teon SAP roll-outin aikana kankeaksi ja hankalaksi. Halusimme integraatioiden osalta eroon hitaasta ja kalliista prosessimallista. Pilvipalveluiden lisääntyessä ja joustavuustarpeiden kasvaessa päätimme vuonna 2012 hankkia IBM WebSphere Cast Iron -ratkaisun jo käyttämämme integraatioratkaisun rinnalle, sanoo Metson Samuli Vahonen, Manager, Global Application Architecture and Integration.


  Tehokas kehitystyö säästää kustannuksia

  Hankimme Cast Ironin alun perin pilvipalveluiden ja on-premise järjestelmien välisiin integraatioihin. Olemme laajentaneet ratkaisun käyttöä myös sisäisiin integraatioihin sen tarjoaman nopeuden ja joustavuuden vuoksi, kertoo Vahonen.


  Valtaosa kuudella mantereella operoivan Metson liikevaihdosta kertyy kansainvälisiltä markkinoilta. Globaalisti toimivassa yrityksessä tietojärjestelmiä, kuten Salesforcea, käytetään vuorokauden ympäri. Salesforcen tuotantokäyttö alkoi Metsolla vuosien 2012–2013 vaihteessa. Solteq toimitti sekä asensi Metsolle erillisen Cast Iron -testiympäristön käytön laajennettua. ”Visuaalinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen. Ratkaisun tärkeyden ja käytön lisääntyessä päätimme hankkia Solteqilta asiantuntijatason tuki- ja ylläpitopalvelut. He tekevät myös versiopäivitykset.

  Vahosen mukaan integraatioiden tekeminen kesti aiemmin jopa kolmesta kuuteen kuukautta. – Liittymien tekoa nopeuttaa eniten se, että voimme istuttaa liittymään tarvittavien molempien sovellusten henkilöt sekä Metson integraatiohenkilön neuvotteluhuoneeseen. Liittymät tehdään nopeasti valmiiksi tai lähes valmiiksi, ja pyydämme tarvittaessa apua Solteqin asiantuntijoilta. Vanhassa mallissa laaja kirjallinen spesifikaatio piti lähettää koodareille, jotka eivät ymmärtäneet liiketoiminnan vaatimuksia tai tunteneet liittymän järjestelmiä. Se oli erittäin jäykkää, hidasta ja äärimmäisen kallista.


  Kumppanilta tukea ja palvelua

  Solteqin tuottama tuki- ja ylläpito on laajennettu 24/7-palveluksi.


  – Globaaleihin tietojärjestelmiimme tehdään jatkuvasti integraatioita. Emme voi ostaa yhtään varaosaa tai myydä ainuttakaan piirustusta sisältävää teknologiaratkaisua, mikäli Cast Iron ei toimi. SAP:iin siirrettyjen venttiilien ja pumppujen tilaukset pysähtyisivät myös kokonaan. Cast Ironin hyödyt tulevat integraatioiden selvästi nopeammasta kehityssyklistä, joustavuudesta ja pilvi-integraatioiden helppoudesta. Integraatiot ovat toimineet hyvin ja olemme saaneet Solteqilta nopeasti apua myös haastavissa tilanteissa. Suunnittelemme päivitykset yhdessä ja käymme läpi mitä integraatioita on tulossa, sanoo Vahonen. ”Solteq on meille ennen kaikkea luotettava kumppani.”


  Vahosen mukaan SAP:in käyttöönoton myötä integraatioiden määrä on vähentynyt kun toimintoja on monien järjestelmien osalta keskitetty SAP:iin. ”Pilvipalveluiden käytön lisääntyminen sekä tietyn kypsyysasteen saavuttaminen toiminnanohjauksessa ovat sen sijaan lisänneet integraatioiden tarvetta. Meillä on useita projekteja, kuten Lotus Notes -sovellusten siirto Salesforceen, jotka sisältävät integraatiota. Tarvitsemme näissä projekteissa Solteqilta myös lisäresursseja.”

  Nykyään integraatiot hoituvat viikkojen sijaan päivissä tai tunneissa.

  Samuli Vahonen, Manager, Global Application Architecture and Integration

  Hyödyt Metso:lle

  • Ketterät ja joustavat integraatiot sisäisiin ja ulkoisiin tarpeisiin.
  • Nopea kehityssykli mahdollistaa reagoinnin liiketoiminnan muuttuviin tilanteisiin.

  • Tasokas kehitystyö säästää kustannuksia.
  • Ympärivuorokautinen tuki- ja asiakaspalvelu.

  Mikko Hirvonen

  Yhteyshenkilö

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695