Skip to content

  Atea

  Realiaikaisen datan avulla Atea pystyy seuraamaan verkkokävijöiden käyttäytymistä automaattisesti

  Verkkosivun heatmap

  Paras mahdollinen asiakaskokemus

  Pohjoismaiden ja Baltian markkinajohtaja IT infrastruktuurin toimittajana Atea halusi tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen verkkoasiakkailleen eri maissa ja verkkopalveluissa. Atea halusi lisäksi kasvattaa verkossa tehtyjen ostojen määrää sekä ymmärtää miten verkkopalvelut toimivat mm. uusia toiminnallisuuksia lanseerattaessa. Atea käytti perinteisiä analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia tilastotietoihin, mutta tarvitsi syvällisempää ymmärrystä verkkoasiakkaiden käyttäytymisestä.

  Sisäisen haun toimivuuden analysointi

  Asiakaspalautteen perusteella tiedettiin, että useat käyttäjät eivät löytäneet etsimäänsä tuotetta verkkokaupasta. Deep Visionin avulla pystyttiin laskemaan, että 87% Tanskan, Norjan ja Ruotsin verkkokaupan asiakkaista luotti pääasiallisesti hakutoiminnallisuuteen valikoiden sijaan löytääkseen etsimänsä tuotteen. Lisäksi pystyttiin selvittämään, että yhdessä verkkokaupassa asiakkaat klikkasivat hakua yli 20 tuhatta kertaa viikossa, mikä osoittaa selvästi hakutoiminnallisuuden tärkeyden.


  Atea - verkkosivujen heatmap


  Useimmissa tapauksissa epäonnistunut hakutulos johti uuteen hakuun, mikä aiheutti huonon asiakaskokemuksen. Ongelmat haun toimivuudessa vaikuttivat myös SEO:on negatiivisesti. Parantamalla haun toimivuutta Atea sai samalla kertaa parannettua asiakaskokemusta, sivujen indeksoitumista hakukoneeseen ja sivujen löydettävyyttä Googlessa. Niin Deep Visionin löydökset kuin asiakashaastattelut tukivat päätöstä, että Atean hakukone on vaihdettava.

  Verkkopalvelun toimivuuden analysointi

  Atea käytti Deep Visionin Surveillance moduulia mitatakseen miten Atean verkkokauppa toimii. Vaikka sivun latausajat eri pohjoismaisilla sivustoilla olivatkin yleensä ottaen hyviä, haluttiin tiettyjä lataushuippuja tutkia tarkemmin. Analysoimalla verkkopalvelun toimivuutta eri vaiheissa, Deep Visionin avulla tunnistettiin, että latausajat olivat tietyillä sivuilla hitaita tiettyinä ajankohtina. Suorituskykyhaasteita oli pääasiassa tuotesivuilla ja maksamisvaiheessa, jolloin sivujen latautuminen kesti 3-8 sekuntia. Koska Deep Visionin avulla osoitettiin, että sivujen hidas latautuminen aiheutti pienempää liikevaihtoa verkkokaupassa, Atea keskittyy nyt optimoimaan sivujen latautumisaikoja ja samalla parantamaan asiakaskokemusta.


  Ostoskorivaiheen analysointi

  Solteq analysoi Deep Visionin avulla kaikki Atean sivustot, jolloin huomattiin virhe maksuvaiheessa. Koska maksaminen on kriittinen vaihe ostopolulla, sillä oli suora vaikutus liikevaihtoon ja konversioprosenttiin. Tilauslomakkeessa oli pakollisia toimitustapaan ja laskutukseen liittyviä kenttiä, joita ilman ei voitu edetä maksamisvaiheeseen. Deep Visionin avulla tunnistettiin, että yhden viikon 383 istunnossa käyttäjä ei ymmärtänyt mitä pakollisia kenttiä hänen piti täyttää. Vaikka 383 istuntoa on vain pieni osa kaikista viikon käyntikerroista, sillä oli merkittävä vaikutus liikevaihtoon ostojen keskeytymisen vuoksi. Ongelma aiheutti käyttäjissä turhautumista, kun tietoja piti tarkistaa ja toistaa sama vaihe uudestaan. Selvisi, että Atea häviää verkkokaupassa kuukausittain 0,5 M€ kyseisen ongelman vuoksi. Atea on sittemmin muuttanut maksuvaiheen pakollisia kenttiä, jolla on päästy käyttäjäystävällisempään ostoprosessiin ja parempaan asiakaskokemukseen.

  Solteqin Deep Visionin avulla ymmärrämme koko asiakaspolun verkkoympäristössä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme investoida parhaaseen mahdolliseen käyttäjäkokemukseen verkossa. Me käytämme Deep Visionia saadaksemme tarkkaa dataa verkkoasiakkaan käyttäytymisestä ja tehdäksemme tiedolla johdettuja päätöksiä verkkokauppamme kehittämiseksi.

  Søren Bartels, Program Director, Atea

  Deep Visionin hyödyt Atealle

  • Verkkoasiakkaiden käyttäytymisen automaattinen tunnistaminen.
  • Mahdollistaa dataan perustuvat päätökset verkkokaupan kehittämiseksi.
  • Teknisten virheiden korjaaminen perustuen todelliseen käyttäjädataan.

  • Nopeampi verkkosivuston latautuminen.
  • Parantunut hakukonelöydettävyys.
  • Parantunut asiakaskokemus.

  Mikko Hirvonen

  Yhteyshenkilö

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695