Skip to content

  13.06.2023 — lukuaika 3 minuuttia

  Kohti tulevan valvontajakson valvontamenetelmiä

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Tulevat valvontamallin muutokset haastavat pitkäaikaisen liiketoiminnan suunnittelun sähköverkkoyhtiöissä. Miten uudet kannustimet vaikuttavat, ja mikä muuttuu? Me Solteqissa pyrimme hyödyntämään synergiaetuja asiakkaidemme kanssa koko alaa koskevissa kysymyksissä. Lue blogistamme, miten muutoksiin voi valmistua yhdessä muiden verkkoyhtiöiden asiantuntijoiden ajatuksia hyödyntäen.

  Mitä tiedämme tässä vaiheessa?

  Ensimmäisten suuntaviivojen alustava vaikutusarviointi on julkaistu maaliskuussa koskien valvontamenetelmien muutosta vuosille 2024-2031. Haasteen yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelua koskien aiheuttaa se, että seuraavien suuntaviivojen menetelmämuutosten vaikutusarvion tarkka julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä. Energiaviraston alustavan suunnitelman mukaan valvontapäätösten ja vahvistuspäätösten julkaisu tapahtuu joulukuussa 2023. Tämä aiheuttaa haasteita pitkäaikaisen strategian muodostamisessa liiketoiminnan suunnittelussa valvontajaksojen tasolla.

  Muutoksia hinnoitteluvaraan

  Työ- ja elinkeinoministeriön muodostama asiantuntijaryhmä esitti suuriakin muutoksia, jotka kuitenkin on uusimmissa valvontamallin suuntaviivoissa jätetty tekemättä. Energiavirasto on tehnyt kuitenkin useita muutoksia, joilla se kertoo vaikutusten arvioinnissaan pyrkivänsä vaikuttamaan yhtiöiden hinnoitteluvaraan. Hinnoitteluvaraa laskevia muutoksia ensimmäisten suuntaviivojen mukaan tapahtuisi pääomarakenteen lisäksi tehostamis-, laatu-, investointikannustimessa ja tuottopohjassa. Kuitenkin yleisen korkotason lähdettyä jyrkkään nousuun on riskittömän korkokannan merkitys muuttunut merkittävästi muihin valvontamallien rakenteellisiin muutoksiin verrattuna hinnoitteluvaraa nostavasti.

  Vaihtelevien korkotasojen vaikutus kohtuulliseen tuottoon

  Korkotason nousu voi Energiaviraston KPMG:llä tuottaman raportin mukaan vaikuttaa myös verkkoyhtiöiden nettovelkaantumisasteeseen ja pääomarakenteeseen, jota sovelletaan valvontamallissa. Raportissa nostettiin huolenaiheeksi korkotason vaihtelevuuden aiheuttama epävarmuus kohtuullisen tuoton suuruudesta ja ajankohtaisuudesta. Verkkoyhtiöiden näkökulmasta liiketoiminnan suunnitteluun olisi hyvä olla erilaisia keinoja, joiden avulla tarkastella erilaisia skenaarioita valvontamalleista.

   

  Kehitysryhmä  - tuotekehitystä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa

  Järjestimme Solteqin verkon liiketoiminnan suunnittelua koskevassa kehitysryhmässä asiantuntijapuheenvuoron, jonka johdosta kävimme asiakkaidemme kanssa keskustelua verkkoyhtiön strategisen liiketoiminnan ohjelmistomme kehittämisestä uuden valvontamallin muutosten simuloimiseksi. Kehitysryhmän tarkoituksena on luoda ymmärrys tulevista valvontamallin muutoksista valvontamallin menetelmien laskemiseen jo ennen niiden julkaisua. Ohjelman ja energia-alasta tietoisuuden kehittäminen yhdessä proaktiivisesti asiakkaiden kanssa on vahvasti osana toimintamalliamme.

  Oletettavasti kesäkuussa julkaistaan 2. suuntaviivat ja niiden menetelmämuutosten vaikutusarviointi. On mielenkiintoista nähdä millaisia muutoksia seuraavat suuntaviivat ovat kokeneet ensimmäisiin verrattuna. Uskon kuitenkin, että omaa ja asiakkaidemme ammattitaitoa hyödyntäen keksimme keinot tuleviin valvontamallimuutoksiin varautumiseen Solteq Electricity Distribution ohjelmistoa hyödyntäen. Sallitun liikevaihdon laskemisen mahdollistamiseksi on uusien kannustimien ja valvontamallien muutokset mallinnettava ohjelmistomme laskentamalleihin.

  Raportit ja selvitykset valvontamalleja koskien on saatavilla Energiaviraston Hinnoittelun valvonta -sivuilta >
  Ladattavat tiedostot löytyvät kohdasta Menetelmien kehittäminen 2024-2027 & 2027-2031.

   

  Solteq Electricity Distribution

  Solteq Electricity Distribution on kehitetty ja kehittyy yhteistyössä asiakkaidemme kanssa sähköverkkoyhtiön liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Ratkaisun avulla 

  • Tehostat hinnoittelua ja ennustat asiakaskohtaiset vaikutukset

  • Suunnittelet ja seuraat vaivattomasti liiketoimintaa

  • Optimoit sallitun tuoton

  • Vähennät taloudellisia ja operationaalisia riskejä

  • Hyödynnät automaattiset, ajantasaiset raportit

  Tutustu Solteq Electricity Distribution -ratkaisuumme täältä >

  Utilities-ratkaisut, Energia-ala