Skip to content

  01.02.2024 — lukuaika 4 minuuttia

  Tulevaisuuden joustoratkaisujen vaikutus sähköverkkoyhtiöiden liiketoimintaan

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Tulevaisuuden joustoratkaisujen vaikutus sähköverkkoyhtiöille
  4:51

  ”Kulutusjousto on sähkönkulutuksen vähentämistä, kun sähköstä on pulaa, ja lisäämistä, kun sitä on tarjolla paljon.” (Marjukka Puolakka, 2023)

  Jousto ja sen luomat mahdollisuudet ovat ilmestyneet kasvavissa määrin puheenaiheiksi sähköverkkoliiketoiminnan parissa. On kuitenkin epäselvää minkälaisia liiketoiminnan linjauksia jousto, sen luomat mahdollisuudet ja haasteet muodostavat tulevaisuudenkuvassa.


  Joustokannustimen merkitys ja tavoitteet

  Energiaviraston julkaisemien suuntalinjojen mukaan hinnoittelun valvonnan osaksi on tulossa joustokannustin. Uusien suuntaviivojen mukaisesti innovaatiokannustimen kohtuullisina tutkimus ja kehityskustannuksina pidetty 1 %:a vastaava osuus verkon eriytettyjen tuloslaskelmien verkkotoiminnan liikevaihtojen summasta puolittuu tulevalla valvontakaudella 0,5 %:iin. Joustokannustimen toimintamekanismi on sama ja kohtuullisiksi kustannuksiksi määritelty taso 1 %. Toisin kuin innovaatiokannustin, joka keskittyy innovatiivisuuteen ja uutuusarvoon, joustokannustin vaatii investointien liittymistä joustoon ja joustomahdollisuuksiin.

  Joustokannustin keskittyy verkon joustavuuden lisäämiseen, mikä on elintärkeää energiamarkkinoiden muuttuessa yhä dynaamisemmiksi. Sen tavoitteena on rohkaista verkonhaltijoita investoimaan ratkaisuihin, jotka mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman reagoinnin muuttuviin energiantuotannon ja -kulutuksen olosuhteisiin.


  Joustokannustimen soveltaminen

  Keskimääräisen verkkoyhtiön joustokannustimella ei suuria joustoakkuinvestointeja tehdä, mutta joustokannustin luo esimerkiksi mahdollisuuden yhtiöiden kanssa yhdessä kehitettäviin moniasiakasympäristössä toimiviin ohjelmistoihin. Näistä tunnistamiamme esimerkkejä ovat: kulutuspiikkien hallinta, pientuotannon hallinta ja sähköverkon komponenttien suunniteltujen keskeytysten aikaisten siirtojen hallinta.

  Vaikka joustokannustin tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia, se tuo mukanaan myös haasteita. Verkonhaltijoiden on investoitava uusiin teknologioihin ja osaamiseen sekä varmistettava, että nämä investoinnit ovat linjassa pitkän aikavälin strategioiden kanssa.


  Tulevaisuuden näkymät

  Tulevaisuuden näkymiä ajatellen joustokannustin asettaa Suomen sähköverkkoyhtiöt eturintamaan verkon joustavuuden ja tehokkuuden edistämisessä. Se on askel kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, joka on yhä enemmän riippuvainen uusiutuvista energialähteistä ja älykkäästä teknologiasta. Joustokannustimen mahdollisuudet on noteerattu myös politiikassa.

  Ministeri Kai Mykkäsen mukaan nykyiseen hallitusohjelmaan on linjattu ”Sähkölämmitteisiin taloihin asennetaan automatiikkaa, jolla sähkölämmitystä voidaan etäohjata.” (Elina Ranta, 2023) Toteutuessaan hallituksen linjaus aiheuttaa jakeluverkkoyhtiöissä toimenpiteitä niiden ollessa avain roolissa sähköverkkojen hallinnassa. Potentiaalisesti joustokannustimen avulla tuotetuilla ratkaisuilla voi olla ratkaiseva rooli sähköpulan torjumisessa ja riskitilanteiden hallinnassa.

  Ohjelmistoratkaisut ovat avainasemassa tulevaisuuden joustoratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Ne mahdollistavat sähköverkkojen älykkäämmän hallinnan, parantavat energian tehokasta käyttöä ja tukevat uusiutuvien energialähteiden integrointia. Innovatiiviset ohjelmistot mahdollistavat tietojen reaaliaikaisen analysoinnin ja ennustamisen, mikä auttaa verkkoyhtiöitä reagoimaan nopeasti muuttuviin kuormituksiin ja optimoimaan energian jakelua. Lisäksi ohjelmistoratkaisut tukevat kysyntäjoustoa tarjoamalla älykkäitä työkaluja kulutuksen hallintaan ja säätelyyn, mikä ei ainoastaan vähennä ylikuormitusta, vaan myös lisää energiatehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia.

  Sähkömarkkinalain mukaan verkkopalvelujen hinnoittelussa on otettava huomioon kustannukset ja hyödyt, jotka aiheutuvat joustosta ja kysynnänohjaustoimenpiteistä. Toisin sanoen oikein käytettynä joustokannustimen avulla luoduista ratkaisuista on hyötyä sähköverkkoyhtiöille verkon ja liiketoiminnan hallinnassa sekä sähkönloppukäyttäjille hyötyjen ohjautuessa myös osaksi hinnoittelua.


  Yhteenveto

  Yhteenvetona joustokannustin on merkittävä innovaatio Suomen Energiaviraston uudessa valvontamallissa. Se ei ainoastaan edistä verkon tehokkuutta ja joustavuutta, vaan myös rohkaisee sähköverkkoyhtiöitä omaksumaan uusia teknologioita ja toimintatapoja. Tämä kannustin on keskeinen osa pyrkimyksiä kohti kestävämpää ja älykkäämpää energiaverkkoa Suomessa.


  Lähteet:


  Solteq Electricity Distribution - Ratkaisu sähköverkkoliiketoiminnan ammattilaisille

  Solteq Electricity Distributionin avulla saat hinnoiteltua liiketoimintasi kustannusperusteisesti, seuraat sitä todellisiin lukuihin perustuen ja suunnittelet sekä mallinnat tulevaisuutta. Kehitämme ratkaisua yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, millä varmistamme, että ratkaisu kehittyy toimialan muutosten mukaan vastaamaan asiakkaidemme aitoja tarpeita. Solteq Electricity Distribution on suunniteltu palvelemaan juuri sinua työssäsi.


  Ratkaisun avulla:

  • Tehostat hinnoittelua ja ennustat asiakaskohtaiset vaikutukset

  • Suunnittelet ja seuraat vaivattomasti liiketoimintaa

  • Optimoit sallitun tuoton

  • Vähennät taloudellisia ja operationaalisia riskejä

  • Hyödynnät automaattiset, ajantasaiset raportit

  Tutustu Solteq Electricity Distribution -ratkaisuumme täältä >

  Utilities-ratkaisut, Energia-ala, Jousto