Skip to content

  03.07.2018 — lukuaika 3 minuuttia

  Miten erottua sisällön mikromuovimerestä?

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  ”Content is king”, toistuu tällä hetkellä monen yrityksen markkinointiviestinnän strategiassa. Onnistunut sisällöntuotanto tarjoaa lukijoille hyödyllistä tietoa ja kiinnostavia näkökulmia, mutta turhan moni yritys tuottaa sisältöä vain, koska niin kuuluu tehdä. Keskenään samankaltaiset, klikkauksia keräävät sisällöt tukkivat kanavat kuin mikromuovi vesistöt eivätkä palvele lukijan tai yrityksen tavoitteita.

  Kun verkko on pullollaan yritysten laatimia oppaita, blogitekstejä, vinkkejä ja opetusvideoita, erottautuminen on vaikeaa, vaikka sisältö olisi kuinka timanttista. Onneksi huolellisella suunnittelulla ja teknologian hyödyntämisellä voidaan varmistaa, että sisältösi tavoittavat oikean kohderyhmän.

  Katso alta vinkit sisältöjen näkyvyyden maksimoimiseen:

  1. Suunnittele pitkäjänteisesti

  Sisältönäkyvyyden suunnittelu kannattaa aloittaa miettimällä, minkälaista mielikuvaa yrityksen brändistä halutaan välittää. Uskollinen seuraajakunta saadaan pitkäjänteisellä työllä, kun lukijat huomaavat, että yrityksen sisältö on oikeasti laadukasta eikä vain massaa, joka tuottaa pettymyksen. Liikkeelle voit lähteä suunnittelemalla esimerkiksi vuosikellon, jossa huomioit asiakkaasi ja toimialasi kannalta olennaiset tapahtumat ja teemat. Hyviä vuosikellotemplateja tarjoaa vaikkapa Smartsheet. Muista myös kehittää valmiutta reagoida ajankohtaisiin asioihin.

  2. Laita hakukoneoptimointi kuntoon

  Parhainkaan sisältö ei hyödytä ketään, jos kukaan ei sitä löydä. Hakukoneoptimointi on tärkeä osa sisällöntuotannon prosessia, koska sillä saadaan pitkäaikaista ja kestävää näkyvyyttä. Varmista sivuston tekninen toimivuus esimerkiksi optimoimalla raskaat kuvat sekä testaamalla linkitykset, koska Googlen kaltaiset hakukoneet kahlaavat sivuston läpi käyttäjänäkökulmasta. Kun perusteet ovat kunnossa, on helpompaa lähteä kehittämään sisältöä oikeaan suuntaan.

  3. Valitse kanaville roolit

  Samat sisällöt eivät toimi samalla tavoin kaikissa kanavissa. Esimerkiksi Instagramissa kannattaa julkaista visuaalista ja inspiroivaa sisältöä, Youtubessa voit esitellä tuotteiden tarkempia ominaisuuksia ja LinkedIn:issä vahvistaa näkemyksellisyyttä ja asiantuntijuutta. Anna siis eri kanaville omat roolinsa testaamalla, minkälaisia reaktiota sisällöt keräävät. Pidä kirjaa tuloksista ja tee niiden pohjalta linjauksia ja priorisointeja.

  4. Osta näkyvyyttä

  Yrityksen omat kanavat eivät automaattisesti tavoita haluttuja henkilöitä, joten sisällön jakamiseen kannattaa panostaa myös rahallisesti. Ansaittua mediaa ei saada, ellei sitä ensin tuoteta blogeilla tai maksetulla mainonnalla. Hakusanamainonnalla haetaan konversioita, eli määritettyjä tavoitteita, ja display-mainonnalla, eli banneri-mainonnalla, tunnettuuden kasvattamista. Kanavien hinnoittelu menee inventaarin mukaan, ja usein premium-paikoista pitää maksaa enemmän. Mitä tarkempi on kohderyhmäsi, sitä enemmän se maksaa.

  5. Huomioi asiakaspolku

  Sisällöntuotanto pitää sitoa vahvasti asiakkaan polkuun ja miettiä tarkasti, minkälaista sisältöä missäkin vaiheessa tarvitaan. Asiakaspolku voidaan jakaa karkeasti neljään osaan: Houkuttelu, Konvertointi, Ostopäätös ja Asiakaslähettiläs. Myös ostajapersoonien luominen auttaa kohdennuksessa. Ostajapersoonat ovat fiktiivisiä asiakkaita, jotka jaotellaan asiakasdatan pohjalta esimerkiksi tarpeiden, tittelien ja kulutettujen medioiden mukaan. Apuna voit käyttää esimerkiksi Hubspotin ostajapersoonakorttia tai -työkalua.

  6. Sitouta omat työntekijät

  Yrityksen sisällöntuotannon tärkein voimavara on oma henkilöstö. On tärkeää, että henkilöstö on sitoutunut sisältöihin ja sekä tuottaa että jakaa niitä mielellään eteenpäin. Sisällön tuottamisen prosessi kannattaa rakentaa joustavaksi, jotta jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kirjoittaa ja jakaa sisältöä helposti. Jakelussa voidaan hyödyntää eri teknologioita, kuten Smarpia.

  Jos sisällöntuotannon kehittäminen tuntuu haastavalta, me Solteqilla voimme auttaa esimerkiksi nykyisen tuotantoprosessin optimoimisessa, timanttisten sisältöjen suunnittelussa sekä sopivan keino- ja kanavavalikoiman miettimisessä.

   

  Hakusanamainonta, Hakukoneoptimointi, Digitaalinen markkinointi, Prosessien kehittäminen, Sisällöntuotanto, Asiakaspolku