Skip to content

  29.10.2018 — lukuaika 2 minuuttia

  Mistä voittava tuotetiedon strategia muodostuu?

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Monia yrityksiä mietityttää, miten luodaan hyvä tuotetiedon, eli PIM:in strategia ja miten sen toteutuksessa onnistutaan. Voittavan PIM-strategian kokonaisuus muodostuu hyvin loogisista elementeistä: sisällön erinomaisuudesta ja toiminnallisesta erinomaisuudesta.

  Listaan alla tärkeimmät asiat, jotka PIM-strategiassa tulee huomioida.

  Sisällön erinomaisuus takaa asiakkaan kiinnostuksen tuotteeseen

  PIM:issä on kyse ennen kaikkea tuotteeseen liittyvistä sisällöistä, joiden tulee tarjota asiakkaalle ostopäätökseen johtavat tiedot ja materiaalit. Tuotteen ympärille on kyettävä luomaan tarina, joka kertoo tuotteesta kaiken oleellisen taatakseen asiakkaille erinomaisen ostokokemuksen kanavasta riippumatta.

  1. Sisällön valmiusaste

  Kun sisältö on riittävän valmista, se saadaan laajasti kaikkien kanavien käyttöön. Tuotetiedon tulee kattaa kaikki mahdolliset asiakasnäkökulmat ja tarjota riittävät tiedot ostopäätöksen tekemiseen.

  2. Sisällön laadukkuus

  Kaiken tuotteeseen liittyvän sisällön tulee olla laadukasta ja relevanttia sekä erota kilpailijoiden vastaavien tuotteiden sisällöstä. Jos tieto ei ole laadukasta tai kata asiakkaan tarvetta, asiakas pettyy eikä enää palaa palveluun huonon kokemuksen vuoksi.

  3. Sisällön oikea kohdentaminen

  Erilaisia asiakasryhmiä kiinnostaa erilainen sisältö. Kun yritys tuntee asiakkaansa, on tuotesisältöä helpompi kohdentaa. Ostopäätöksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat saavat juuri heidän kannaltaan oikeat tiedot tuotteesta.

  Oikea järjestelmävalinta tarjoaa toiminnallisen erinomaisuuden

  Sisällöllisen erinomaisuuden lisäksi PIM-järjestelmällä on toiminnallisia vaatimuksia, jotka ovat myös merkittävä osa PIM-strategian onnistumisessa. Järjestelmän tulee täyttää tiettyjä vaatimuksia, jotta tuotetieto saadaan kaikkien sitä tarvitsevien silmien eteen ymmärrettävästi ja helppokäyttöisesti.

  1. Pääsy sisältöön

  Yrityksen on kyettävä varmistamaan, että kaikki oikeat tahot, kuten asiakkaat, tavarantoimittajat, jälleenmyyjät, kolmannet osapuolet sekä sisäiset sidosryhmät pääsevät kätevästi tuotetietoon kiinni ja saavat siihen omanlaisensa näkymän.

  2. Sisällön jakelu eri kanaviin

  Tuotetietoa käytetään useissa eri myyntikanavissa, ja vaatimukset ovat kanavasta riippuen hieman erilaiset. PIM-järjestelmän tulee huomioida myös useat markkinapaikat (Amazon, eBay, Alibaba yms.), jotta tuotteet saadaan mahdollisimman monen potentiaalisen asiakkaan nähtäville.

  3. Sisällön hallintamalli

  Yrityksen on luotava toimiva malli kaikkeen sisällön hallintaan. Tähän liittyy pääsynhallinta, workflow, rikastusmalli ja oikeanlainen masterdata-hallinta. Kun kokonaisuus on ymmärrettävä ja helppo hallita, saadaan PIM:istä huomattavasti enemmän irti kuin sekavalla tuotetiedon hallinnalla.

  Asiakaskokemus, Tuotetiedonhallinta, PIM, Tuotetieto, Ostopolku