Skip to content

  25.01.2019 — lukuaika 3 minuuttia

  Hankintaa tehostamalla liiketoiminta kukoistamaan

  Hankinnat ovat yrityksen ylivoimaisesti suurin kuluerä. Niiden osuus voi olla jopa 50–70% kaikista kustannuksista. Tehokkaan hankintaprosessin merkitys yrityksen menestykselle on kiistämätön. Siitä huolimatta hankintaan tai varastonhallintaan liittyvät kehitysideat saavat harvoin aikaan innostuneita riemunkiljahduksia. 

  Toimitusketjun hallinta koetaan joskus tylsäksi, jopa muista liiketoiminnan kannalta tärkeistä osa-alueista erilliseksi toiminnoksi. Toimitusketjussa on oltava jatkuvasti pari askelta edellä ja ymmärrettävä laajasti yrityksen liiketoimintaa. Hankinta- ja varastointipäätösten vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja kustannustasoon on valtava.

  Kustannustehokkuus hankinnoissa näkyy viivan alla

  Hieman kärjistäen: yrityksen tulosta voidaan parantaa kahdella tavalla – joko kasvattamalla myyntiä tai leikkaamalla kustannuksia. Esimerkiksi kaupan alalla verkkokaupan ja kansainvälisen kilpailukentän puristuksessa myynnin kannattava kasvattaminen voi olla hyvin haastavaa. Usein markkinat sanelevat hintatason. Tällaisessa ympäristössä menestyvät ne, jotka pystyvät trimmaamaan prosessinsa mahdollisimman tehokkaiksi. 

  Esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen liikevoittoprosentti on 10 ja hankinnan kustannukset 50 % liikevaihdosta, jo viiden prosentin viilaus hankinnan kustannuksista nostaa liikevoittoa 2,5 %. Näin ollen yrityksen liikevoitto kasvaa 25 %. Sen sijaan liikevaihdon kasvaessa 10 % ja kustannusrakenteen säilyessä ennallaan, on liikevoitto edelleen 10 % euromääräisestä kasvusta huolimatta. Pääoman käyttö ei siis tehostu. Vain yritys, jonka kustannusrakenne on kunnossa, voi pitkällä aikavälillä pitää hintatason kohtuullisena, kasvaa kannattavasti ja varmistaa olemassaolonsa markkinoilla myös tulevaisuudessa.

  Tehokkaat prosessit ja oikeat työkalut turvaavat selustan

  Tuloksen parantaminen hankintaa ja varastonhallintaa kehittämällä ei ole uusi idea, mutta työkalut tähän ovat vuosien varrella parantuneet huomattavasti. Luotettavasti toimivat järjestelmät ja ajantasainen data ovat yritysten elinehto, sillä järjestelmien yskiessä voi koko toimitusketju pysähtyä hetkessä. 

  Jokaisella vähänkään suuremmalla yrityksellä on liiketoiminnassaan sellaisia erikoispiirteitä, joita yksikään valmis järjestelmä ei ilman räätälöintiä pysty taklaamaan. Saavutettava hyöty sulaa helposti pakettiratkaisun räätälöintiin. Liiketoiminnan kehittyessä tarpeet muuttuvat, jolloin muutoksia tarvitaan jatkossa lisää.  

  Toimitusketjun ammattilaisille vapaasti loppukäyttäjän räätälöitävissä oleva järjestelmä on korvaamaton työkalu. Räätälöitävyys on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Kokemattomissa käsissä kokonaisuus voi helposti hämärtyä, kun erilaisia ohjausmalleja rakennetaan ja ketjutetaan paikkaamaan liiketoiminnan haasteita, ilman että juurisyihin prosesseissa puututaan. Tällöin toimintalogiikan monimutkaisuus kasvaa eksponentiaalisesti ja lopulta tämän kokonaisuuden ylläpito ja hallinta vaativat liikaa resursseja.

  Mihin resurssit kannattaa suunnata?

  Toimitusketjun kehittäminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä, mutta joskus työkalujen runsaus aiheuttaa epävarmuutta tehokkaimmista keinoista. Tässä tilanteessa jo ensimmäinen keskustelu toimitusketjun kehittämiseen erikoistuneen kumppanin kanssa voi avata uusia näkökulmia ja auttaa löytämään keskeisimmät kehityskohteet.  

  Solteq Oy:n Analyteq-yksikkö on erikoistunut toimitusketjun hallintaan ja tehostamiseen. Ammattilaisillamme on syvällinen ymmärrys toimitusketjun haasteista ja mahdollisuuksista sekä osaaminen tehokkaiden ja käyttäjälähtöisten ratkaisujen toteuttamiseen. 

  liiketoimintaratkaisut, hankinta