Skip to content

  12.05.2017 — lukuaika 4 minuuttia

  Digitalisoitu toimitusketju sykkii loppuasiakkaan tahdissa

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Digitalisaatio pakottaa uudistamaan toimitusmalleja. Iso määrä fyysisiä tuotteita kulkee edelleen pitkän polun tehtaalta käyttäjälle – kankea toimitusketju aiheuttaa heikon asiakaskokemuksen sekä tehottomuutta bisnekseen. Uuden teknologian avulla hallinta muuttuu kokonaisemmaksi.

  Monet yritykset miettivät digitalisaation seuraavia vaikutuksia omaan liiketoimintaan. Aiheesta puhutaan paljon verkkokauppojen ja -sovellusten yhteydessä, mutta itseäni se kiinnostaa erityisesti toiminnanohjauksen näkökulmasta.

  Yksinkertaistettuna digitalisaatio on konkreettisten asioiden muuttamista dataksi: Tieto muuttuu sähköiseksi, ihmisten mieltymykset verkkokäyttäytymisluvuiksi ja fyysisten asioiden ominaisuudet, kuten koneiden käyttö, anturidataksi. Kaikki tämä muodostaa ns. big dataa, jonka hyödyntäminen on kuitenkin vasta alkutekijöissään.

  Datan hödyntäminen onkin toimitusketjujen suuri mahdollisuus. Tähän asti sitä on kerätty enimmäkseen yritysten sisäiseen käyttöön, mutta nyt yhteisistä alustoista on tulossa keskeinen osa toimintaa.  Eri yritysten väliset rajat eivät enää ole toimitusketjun hallinnan esteinä kuten aiempina vuosikymmeninä. Nyt on vihdoin aika digitalisoida koko toimitusketju ja nostaa asiakaskokemus uudelle tasolle.


  Miten toimitusketjun hallinta muuttuu?

  Kaupan digitalisoituessa ja kuluttajaodotusten kasvaessa myös toimitusketjun on muututtava. Nopeammat toimitusajat, pienet toimituskoot, varioidut toimitusmallit ja palvelut asettavat täysin uudenlaisia vaatimuksia. Voidaankin sanoa, että toimitusketjun hallinnassa on alkanut henkilökohtaisen palvelun aikakausi.

  Viime vuosina teknologian valtava kehitys on johtanut perinteisten järjestelmien uudelleen syntymiseen. Aikaisemmin järjestelmät rakennettiin erilaisten eräajojen ja historiadatan varaan, mikä on muovannut myös yritysten liiketoimintaprosesseja. Enää toimintaa ei tarvitse ohjata menneeseen perustuvilla manuaalisilla päätöksillä, vaan sitä voi hienosäätää jatkuvasti reaaliaikaisen datan ja automaation avulla.

  Teknologian kehittymisen ja datan paremman hyödyntämisen myötä näköpiirissä on monia muutoksia ja mahdollisuuksia:


  • Yritysrajat hälvenevät, ekosysteemit tulevat

  Koko toimitusketju digitalisoidaan yritysrajoista välittämättä. Eri vaiheista kerätään digitaalista "big dataa" asiakaskäyttäytymisestä, varastotapahtumista, kuljetuksista jne. Alustojen kautta data on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä yli yritysrajojen. Yrityksillä ei ole omia toimitusketjuja, vaan ne ovat osa erilaisia ekosysteemejä.


  • Älykäs toimitusketju tuo nopeutta

  Reaaliaikainen tarkka tieto toimitusketjusta auttaa hienosäätämään toimintaa jatkuvasti. Säätämällä valmistusta, varastotoimintoja ja kuljetuksia toiminta muuttuu liinimmäksi, eli virtausnopeudet kiihtyvät ja siten varastot, toimituspuutteet sekä hävikit pienenevät. Kytkemällä tekoäly osaksi datan käsittelyä, toimitusketjusta tulee oppiva, jolloin voidaan puhua oikesti älykkäästä toimitusketjusta.


  • Loppukäyttäjän rytmi ohjaa kokonaisuutta

  Algoritmien, tehokkaan automaation sekä tekoälyn avulla voidaan koko toimitusketjua ohjata loppuasiakkaan käyttäytymisen perusteella. Näin koko toimitusketju sykkii loppuasiakkaan tahdissa.


  • Toimitusketju tiiviimmin osaksi johtamista

  Tieto toimitusketjun tilanteesta on reaaliaikaisesti päätöksenteon tukena. Iso osa operatiivisista ja taktisestakin päätöksenteosta on automatisoitua ja toimitusketju kehittyy jatkuvasti. Lisäksi strategisella tasolla johdolla on tarkempi ja laajempi näkemys tulevaisuuden suunnittelun tueksi.


   • Palveluiden merkitys korostuu
  Yrityskohtaisilla jakelukanavilla ei ole tulevaisuudessa enää niin suurta arvoa kuin ennen. Yritysten arvo muodostuu yhä enemmän palvelukokemuksen kautta, jota luodaan pitkin ostoprosessia.

  Palvelumuotoilun avulla toimitusketjusta kerättyä dataa voidaan jalostaa paremmaksi asiakaskokemukseksi. Sen perusteella voi jalostaa erilaisia henkilökohtaisia palveluja tai jopa täysin uusia liiketoimintoja.


  Reagointikyky ratkaisee

  Mahdollisuudet ovat siis valtavat ja kaikki tämä kuulostaa jo nyt hyvältä. Vaikeutta hommaan tuo se, että muutostahti on niin nopeaa, ettemme millään pysty arvaamaan, mitä tarpeita tai mahdollisuuksia niihin vastaamiseksi liiketoiminnassa on esimerkiksi kolmen vuoden päästä.

  Varmaa on vain se, että muutokset ovat isompia kuin nyt ajattelemme. Pärjätäkseen muuttuvassa ympäristössä, tulee yritysten kehittää reagointikykyään ja rakentaa tulevaisuuden palveluja pala palalta. Tärkeää on pistää pohja kuntoon, eli järjestelmäydin, jonka kylkeen uusiakin laajennuksia saa toteutettua ketterästi.


  Syke kohdilleen?

  Kokonaisvaltaisempi ote toimitusketjun hallintaan ja asiakaskokemusten parantaminen vaatii tietysti sekä suunnittelua että toimeen tarttumista. Sparraillemme mielellään kanssasi lisää toiminnaohjauksen uusista mahdollisuuksista.

  toimitusketju, Liiketoiminnan ratkaisut, Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), Toimitusketjun ohjaus, Digitaalinen kaupankäynti, toiminnanohjaus