Skip to content

  10.09.2018 — lukuaika 3 minuuttia

  Asiantuntijoiden ulkoistus – riski vai sijoitus?

  Olen kohdannut viimeisen vuoden aikana paljon keskustelua siitä, minkä verran yrityksen ydintoimintoja uskalletaan ulkoistaa. Monia epäilyttää kriittisen tiedon luovutus ulkopuolisten resurssien käsiin, vaikka parhaimmillaan ulkoistettu asiantuntijuus on sijoitus yrityksen toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen.

  Ydintoiminnot ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta ne kaikkein tärkeimmät toiminnot, joilla erotutaan ja luodaan kilpailuetua. Usein juuri nämä toiminnot halutaan pitää mahdollisimman paljon yrityksen avainhenkilöiden hallinnassa. Jokaisen yrityksen olisi kuitenkin hyvä tiedostaa, että kukaan yrityksen avainhenkilö ei ole itsestäänselvyys.

  Eikö toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta olisi tärkeää, että ympäristössä tapahtuvat muutokset eivät vaaranna toiminnan tasoa?

  Vakautta toiminnan murroksessa

  Oikeanlainen palveluntarjoaja pystyy tuomaan vakautta toiminnan murroksessa, kuten henkilöstön vaihtuessa tai lomakauden aikana, sekä auttamaan pitkäjänteisessä kehittämisessä. Kun palkkaat täysin uuden työntekijän, joudut tavallaan aina aloittamaan alusta. Työpaikanvaihtoruletti on toki kiivasta myös palveluntarjoajilla, mutta oikein organisoituna tieto ei ole vain yhden ihmisen varassa, vaan tarvittaessa korvaajia löytyy.

  Jokainen palveluntarjoaja haluaa myös tehdä asiakkaaseen vaikutuksen ja on jatkuvasti valmis ideoimaan toimintaa eteenpäin. Pitkän yhteistyön aikana tuntemus asiakkaan toiveista sekä toimialasta kasvaa ja vahvistaa valmiuksia ketterään kehittämiseen. Jos yrityksen toiminnan kehittäminen tapahtuu aina vain pienen piirin kesken, on vaarana näkökulmien kapeus ja resurssien vähyys. Hyvä palveluntarjoaja pystyy lisäksi tarjoamaan kehityksen tueksi laajan osaajaverkoston.

  Monet yritykset myös kammoavat tiedon siirtymistä toiselle yritykselle, mutta eikö sama ongelma ole edessä, kun yrityksen oma avainhenkilöstö vaihtaa yrityksestä toiseen? Tietoa on aina siirtynyt ja tulee aina siirtymään. Kyse on enemmän siitä, mitä tietoa kenelläkin on ja miten sitä sopimusteknisesti hallinnoidaan.

  Sujuvaa yhteistyötä ja asiakkaan toiminnan aitoa tukemista

  Ydintoimintojen ulkoistaminen on jokaisen yrityksen oma strateginen päätös, mutta olisi hyvä miettiä, voidaanko ulkoistamisen kautta luoda riskittömämpi toimintaympäristö ja taata jatkuvuutta. Ulkoistamisen kun ei tarvitse olla mustavalkoisesti pelkästään toiminnon siirtoa palveluntarjoajan vastuulle, vaan hedelmällisimmillään se on sujuvaa yhteistyötä ja asiakkaan toiminnan aitoa tukemista.

  Itselläni on hyviä kokemuksia analytiikkaan ja toimitusketjunhallintaan liittyvistä asiakasympäristöistä, joissa oikeanlaisella riskienhallinnalla on pystytty paitsi taklaamaan henkilöstön vaihtuvuuteen liittyviä ongelmia ulkoisen palvelutuotannon kautta, myös kehittämään alalle täysin uudenlaisia toimintamalleja pitkälle viedyn päämies-asiakassuhteen kautta.

  Haluankin haastaa yrityksiä pohtimaan, kumpi oikeasti on suurempi riski: pitää kaikki omissa käsissä vai etsiä kumppaneita tukemaan omaa ydintoimintaa?

  Analytiikka, B2B, Ulkoistaminen, Riskienhallinta, Toimitusketjun hallinta