Skip to content

    12.02.2020

    Solteqille kansainvälinen tilaus Nevel Oy:n uudesta asiakastietojärjestelmästä

    Vapo-konserniin kuuluva, teollisuuden ja kuntien infrastruktuuriratkaisuja toimittava Nevel Oy on valinnut pohjoismaisen IT-palveluja ja ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Solteq Oyj:n toteuttamaan uuden asiakastietojärjestelmänsä. Hanke kattaa Nevelin Suomen, Ruotsin ja Viron kaukolämpö- ja tukkuasiakkaiden laskutuksen sekä ekstranet-palvelut. Uudistushanke aloitettiin tammikuussa 2020, ja tavoitteena on saattaa hanke päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

    Uusi järjestelmä tuo Nevel Oy:n 150 energiatuotannon laitosta sekä 40 kaukolämpöverkkoa yhtenäisen ja modernin tietojärjestelmän piiriin. Ratkaisu koostuu Solteqin inWorks sekä inPulse4Utilities -tuotteista. inWorks kattaa asiakas- ja sopimustiedon hallinnan, laskuttamisen, reskontran sekä raportoinnin. inPulse4Utilities tarjoaa loppuasiakkaiden asiointipalvelut verkossa antaen pääsyn sopimus-, kulutus- ja laskutustietoihin. Nevel odottaa yhteistyön tuovan omille asiakkailleen parempaa palvelua muun muassa kehittyneemmän häiriötiedotuksen, käyttöraporttien ja sujuvamman tiedonkulun osalta. Palvelu yhtenäistää laskutuksen ja tuo skaalaetuja maiden välille.

    ”Olemme panostaneet merkittävästi omien ohjelmistotuotteidemme kehitykseen sekä pohjoismaisen asiantuntijaorganisaatiomme rakentamiseen vastataksemme laajojen kansainvälisten IT-hankkeiden tarpeisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkäaikainen yhteistyömme Vapo-konsernin kanssa laajenee Nevel Oy:lle toimitettavan uuden asiakastietojärjestelmän myötä Ruotsiin ja Viroon,” summaa Ilkka Brander Solteq Softwarelta.