Skip to content

  05.03.2020

  Solteq toteutti datahubin kaasumarkkinaan

  Suomen kaasumarkkina avattiin kilpailulle 1.1.2020. Kaasun vähittäismarkkinoiden avauduttua tiedonvaihto eri markkinaosapuolten liiketoimintaprosessien välillä on lisääntynyt. Lisäksi kaasumarkkinoiden taseselvityksen suorittamiseksi tarvitaan laskentaa. Näitä tiedonvaihto- ja laskentatarpeita varten vähittäismarkkinoille toteutettiin keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. 

  "Kartoitimme reilu vuosi sitten ratkaisu- ja kumppanivaihtoehtoja datahubin toteuttamiseksi. Solteqin toimialaosaaminen sekä energia-alalle toteutetut ratkaisut vakuuttivat meidät. Datahubin kehitysprojekti Solteqin kanssa eteni täysin suunnitelmiemme mukaisesti ja erittäin hyvässä yhteistyössä. Voin ilokseni todeta, että Solteq oli täydellinen kumppanivalinta datahubin toteuttajaksi," summaa Ville Rahkonen Gasgrid Finland Oy:stä.

  Datahub-hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Gasgridin ja Solteqin asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen toteutus sujui suoraviivaisen tehokkaasti:

  "Meillä oli aiempaa kokemusta sähkötoimialan Titta-tietokonversiopalvelun toteutuksesta, joten sen pohjalta datahub-hanke pystyttiin toteuttamaan kustannustehokkaasti sekä vieläpä kohtuullisen lyhyessä ajassa," toteaa Juuso Kari Solteqin Utilities-liiketoimintayksiköstä.

  Lisätiedot:

  Liiketoimintajohtaja Juuso Kari / Solteq Utilities
  Puhelinnumero: 050 373 5777 
  Sähköposti: juuso.kari@solteq.com 

  Head of Customers and Services Ville Rahkonen / Gasgrid Finland Oy
  Puhelinnumero: 040 719 9831 
  Sähköposti: 
  ville.rahkonen@gasgrid.fi 

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Energiatoimialalle Solteq toimittaa tehokkaita liiketoimintaprosesseja sekä digitaalisen asiakaskohtaamisen ratkaisuja.

  Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Sen tehtävänä on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkailleen ja yhteiskunnalle. Gasgrid Finland kehittää aktiivisesti infrastruktuuriaan, palveluitaan ja kaasumarkkinaa edistääkseen tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Siirtoverkkotoiminnot eriytettiin Gasum Oy:sta omaksi yhtiökseen, ja 1.1.2020 alkaen Suomessa kaasun siirrosta on vastannut Gasgrid Finland Oy.