Skip to content

  05.04.2019

  Solteq toteuttaa datahubin kaasualalle yhteistyössä Gasumin kanssa 

   Solteq Oyj on valittu kaasualalle toteutettavan keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän – datahubin – toimittajaksi. Datahubin suunnittelu on käynnistynyt 2018 syksyllä, ja järjestelmä otetaan käyttöön 2020 samanaikaisesti markkinan avautuessa. 

  Kaasumarkkinan avautuminen vuonna 2020 on iso muutos toimialalle ja sen myötä kaasumarkkinalle määritetään markkinamalli ja -säännöt. Muutos edellyttää nykyistä enemmän tiedonvaihtoa eri markkinaosapuolten liiketoimintaprosessien välillä. Tämän lisäksi tarvitaan laskentaa kaasumarkkinoiden valtakunnallisen taseselvityksen suorittamiseksi. Solteqin tuottama datahub palvelee näitä uusia tiedonvaihto- ja laskentatarpeita.  

  "On todella mielenkiintoista osallistua koko Suomen kaasumarkkinaa koskevaan kehitykseen keskeisellä ratkaisulla, jota datahub tulee edustamaan. Solteqin syvällinen energiatoimialan asiantuntijuus näkyy erinomaisesti tässäkin hankkeessa, jossa toteutetaan täysin uusi ratkaisu kaasutoimialan tarpeisiin. Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmäotetaan samanaikaisesti käyttöön markkinan avautuessa. Tämä on ainutlaatuista, jos verrataan sähkötoimialaan, jossa markkina vapautettiin kilpailulle parikymmentä vuotta sitten, mutta datahub tulee käyttöön vuonna 2021," toteaa Juha Rokkanen, EVP, Digital Services, Solteqista. 

  Maa- ja biokaasu ottavat isompaa roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

  "Gasum Oy valmistelee uuteen maakaasumarkkinalakiin pohjautuvaa markkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Avoimelle markkinalle luotava uusi toimintamalli edellyttää meiltä järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana myös IT-järjestelmien kehittämistä, jotta voimme jatkossakin palvella asiakkaitamme laadukkaasti. Kartoitimme kaasun datahubin ratkaisu- ja kumppanivaihtoehtoja viime vuoden loppupuolella. Solteqin sähkötoimialan datahubiin toteuttama tiedon laaduntarkistukseen tarkoitettu Titta–tietokonversiopalvelu osoittautui erinomaiseksi referenssiksi. Sitä jatkokehittämällä toteutamme tiedonvaihtojärjestelmän kaasumarkkinoille tulevaan syksyyn mennessä,"  kertoo Janne Grönlund, COO, Gasumilta. 
   

  Lisätietoja:  

   Juha Rokkanen, EVP, Digital Services / Solteq 

  juha.rokkanen@solteq.com,

  +358 400 560 977 


  Janne Grönlund, COO, TSO / Gasum 

  janne.gronlund@gasum.com, +358 400 368 825   

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin.

  Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut.

  Energia-ala, Datahub