Skip to content

    09.03.2021

    Solteq Oyj:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

    Solteq Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

    Vuosikertomus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tunnusluvut, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Julkaistu vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla.

    Vuosikertomus on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.