Skip to content

    20.03.2019

    Solteq Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös on julkaistu suomeksi ja englanniksi

    Solteq Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi.

    Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

    Vuosikertomus ja tilinpäätös on luettavissa Solteqin sivuilla: https://investors.solteq.com/fi/sijoittajat/