Skip to content

    28.04.2022

    Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

    Solteq Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 on julkaistu.

    Solteq-konsernin liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Kasvusta noin kolmannes oli orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Digitalin digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisut sekä Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta.

    Lue lisää osavuosikatsauksesta.