Skip to content

  16.06.2021

  Ravintolasektorista 93 prosenttia pitää digitaalisuutta tärkeänä menestystekijänä – suurimmalla osalla edellytykset monikanavaiselle liiketoiminnalle edelleen kehitysasteella

  Haaga-Helian toteuttamassa tuoreessa valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa* ilmenee, että ravintolasektori pitää yksimielisesti digitaalisia valmiuksia tärkeinä liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta. Tutkimus nostaa esiin myös selkeitä kehityskohtia toimialan valmiuksissa vastata muuttuneen markkinan tarpeisiin. Vain joka neljännellä ravintolasektorin toimijoista on ruoan nouto- ja toimitusmyynnin mahdollistava verkkokauppa, vaikka kysyntä ravintola-annosten verkko- ja mobiiliostamiselle on kasvanut dramaattisesti. Lisäksi monikanavaista liiketoimintaympäristöä tukeva IT-arkkitehtuuri, kuten eri myyntikanavat yhdistävä kassajärjestelmä, uupui suurimmalta osalta alan toimijoita. Ravintolasektoria valtakunnallisesti edustava kyselytutkimus toteutettiin Solteq Oyj:n toimeksiannosta huhtikuussa 2021.

  Ravintola-annosten nouto- ja toimitusmyynnin kysynnän ennustetaan säilyvän korkealla tasolla pandemian jälkeenkin**. Ravintolasektorin toimijoista 94 prosentilla on verkkosivut. Tästä huolimatta oma verkkokauppa, joka mahdollistaisi annosten noutomyynnin tai kotiin toimituksen, on vain 25 prosentilla. Kolmansien osapuolten, kuten Foodoran ja Woltin, tarjoamia kuljetuspalveluita hyödynsi 33 prosenttia ravintolasektorin toimijoista. Eniten ruoan kuljetuspalveluita hyödynnettiin Etelä- ja Länsi-Suomessa ja vähiten Itä- ja Pohjois-Suomessa. Verkkokaupan kautta tapahtuvan annosten nouto- ja toimitusmyynnin mahdollistaminen on kuitenkin vahvasti ravintola-alan agendalla: Noin 40 prosenttia toimijoista suunnittelee annosten verkko- ja mobiiliostamisen mahdollistamista lähitulevaisuudessa.

  Monikanavaisen liiketoiminnan työkalupakissa parantamisen varaa

  Verkkokaupan ja kivijalan yhdistävä kassajärjestelmä on vielä toistaiseksi harvojen herkkua: Vain 11 prosentilla ravintola-alan toimijoista on käytössään moderni kassajärjestelmä, joka toisi reaaliaikaisesti verkkokaupan ja kivijalan myyntidatan yhteen. Noin 50 prosentilla alan toimijoista kassajärjestelmien heikkoudet ovat ajoittain aiheuttaneet myyntitappioita.

  Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia alan toimijoita, ja erityisesti teknologian toivotaan tuovan parannusta asiakaskokemukseen ja palveluprosesseihin. Ravintolasektorin päättäjät kokevat digitaalisten työkalujen ja teknologian edesauttavan merkittävästi liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua.

  ”Vaikka pandemia on kurittanut ravintola-alaa ankarasti, on yleinen ilmapiiri toiveikas. Lähes 80 prosenttia alan yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvuun lähitulevaisuudessa. Avautuva yhteiskunta ja siitä seuraava talouskasvu luovat edellytykset alan elpymiselle. Menestys uudessa normaalissa vaatii kuitenkin harppausta kohti saumatonta monikanavaista liiketoimintaa. Meillä on kunnia olla auttamassa ravintola-alan asiakkaitamme kohti pandemian jälkeistä menestystä monikanavaisen ravintolaliiketoiminnan tarpeisiin luodulla kassajärjestelmällämme,” summaa Solteq Cloud POS -kassajärjestelmästä vastaava Jani Naukkarinen. 

  Lähteet:

  *) Ravintola-alan digitalisaatio -tutkimus (huhtikuu 2021). N = 100. Tutkimuksen toteutus: Haaga-Helia.
  Toimeksiantaja: Solteq Oyj

  **) What will restaurants look like after COVID? Forbes (7.1.2021). https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2021/01/07/what-will-restaurants-look-like-after-covid/

  Lisätiedot:

  Viestintäjohtaja Christa Tavan
  Puh: 050 527 6127
  Sähköposti: christa.tavan@solteq.com

  Tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen
  Puh: 040 826 8183 
  Sähköposti: petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

  Solteq lyhyesti

  Solteq Oyj on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.