Skip to content

  03.04.2020

  Kajaanin Veden uusi asiakastietojärjestelmä Solteqilta

  Kajaanin Vesi on valinnut Solteq Oyj:n toteuttamaan uuden asiakastietojärjestelmänsä. Solteqin inWorks-järjestelmä vakuutti Kajaanin Veden ja sai parhaat pisteet niin laadun kuin hinnankin osalta.  Uusi järjestelmä kattaa asiakas- ja sopimustiedon hallinnan, laskuttamisen, reskontran sekä raportoinnin. Uudistushanke toteutetaan vuoden 2020 aikana.

  Uusi asiakastietojärjestelmä tuo Kajaanin Veden 7 500 vesihuollon liittymis- ja käyttösopimusta yhtenäisen ja modernin tietojärjestelmän piiriin. inWorks tarjoaa markkinoiden laajimmat toiminnallisuudet vesihuollon tarpeisiin. Prosessiohjautuva järjestelmä on helppokäyttöinen ja ohjaa tekemään työt mahdollisimman tehokkaasti informoiden samalla käyttäjää keskeneräisistä sekä käyttäjän huomiota vaativista tehtävistä.

  ”Solteqin ratkaisu vastasi parhaiten asettamiamme vaatimuksia asiakastietojärjestelmän ominaisuuksien ja jatkokehitettävyyden osalta. Painotimme kilpailutuksessa laadullisia vertailuperusteita. Valinta oli helppo, sillä Solteqin ratkaisu sai parhaat pisteet niin laadun kuin hinnankin puolesta. Solteqin syvällinen toimialatuntemus varmistaa, että ratkaisussa on kattavasti huomioitu toimialan erityispiirteet,” taustoittaa johtaja Juha Nurminen Kajaanin Vesi -liikelaitokselta.  

  Solteq on menestynyt erinomaisesti energia- ja vesihuoltoalan hankintakilpailuissa inWorks-tuoteperheellään. Viime aikaisiin onnistumisiin lukeutuvat muun muassa asiakastietojärjestelmän uudistushankkeet Tampereen Vedelle, Lappeenrannan Energialle, Nevel Oy:lle, Porvoon Energialle sekä Korpelan Voimalle.

  ”Olemme panostaneet merkittävästi omien ohjelmistotuotteidemme kehitykseen, ja vesihuoltosektori on yksi meille keskeisistä toimialoista. Olemme erittäin tyytyväisiä pystyessämme vastaamaan näin onnistuneesti vesihuollon tarpeisiin,” iloitsee Ilkka Brander Solteq Softwarelta.

  Lisätiedot:

  Viestintäjohtaja Christa Tavan / Solteq Oyj
  Puh: 050 527 6127
  Sähköposti: christa.tavan@solteq.com

  Juha Nurminen
  Johtaja / Kajaanin Vesi -liikelaitos
  Puh: 044 710 0258
  Sähköposti: juha.nurminen@kajaani.fi