Skip to content

  Työkulttuuri on suurimmassa murroksessa sitten teollistumisen. Yksi merkittävimmistä modernin työelämän ilmiöistä on osaamisen vanhentuminen. Gartnerin selvityksen mukaan uudenlaista osaamista tarvitsee jopa 58 prosenttia työvoimasta. World Economic Forum arvioi uudelleenkoulutukseen ja taitojen päivittämiseen liittyvien tarpeiden kohdistuvan yli miljardiin työpaikkaan maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.


  Kuka sitten heiluttaa tahtipuikkoa, kun puhutaan osaamisen kehittämisestä tai uran tulevaisuuden suunnittelusta?

  Oman osaamisen päivitystarpeita kannattaa arvioida yhdessä työnantajan kanssa. Agendalle kannattaa nostaa niin lyhyen tähtäimen koulutustarpeet kuin pitkän tähtäimen urahaaveetkin. Osaajista halutaan pitää kiinni, ja osaamisen kehittämistä on johdettava pitkäjänteisesti ja yksilökeskeisesti. Mahdollisuudet itsensä kehittämiselle ovat lähes rajattomat, sillä tarjonta on lisääntynyt eksponentiaalisesti digitalisaation myötä”, pohtii Solteqin henkilöstöjohtaja Kirsi Jalasaho.

  ”Oman osaamisen päivitystarpeita kannattaa arvioida yhdessä työnantajan kanssa.”

  Solteqin henkilöstöjohtaja Kirsi Jalasaho

  World Economic Forumin mukaan erityisesti dataan, tekoälyyn, pilvipohjaisiin ratkaisuihin, tuotekehitykseen sekä myyntiin ja digitaalisiin sisältöihin liittyvä osaaminen korostuu tulevaisuudessa. Kun työurat pitenevät entisestään, on selvää, että työhistoriaan saattaa mahtua useampikin kouluttautumisjakso ja urapolku.


  Vaikka osaamista kehitetäänkin yhteistyössä työnantajan kanssa, päävastuu oman osaamisen kehittämisestä on aina loppujen lopuksi työntekijällä itsellään. Tahtipuikkoa omaan elämäänsä ei kannata antaa kenellekään toiselle, vaikka toteutus tapahtuisikin yhteistyössä työyhteisön kanssa. Oman osaamisen kehittäminen on elämänmittainen projekti, ja siihen satsaaminen auttaa varmistamaan mielekkäitä uramahdollisuuksia tulevaisuudessa”, täydentää Jalasaho.

  Keinoja oman osaamisen kehittämiseen on laidasta laitaan. Modernin työelämän taidoissa on paljon sellaisia osa-alueita, joihin perinteinen koulutusjärjestelmä ei ole ehtinyt tarjonnallaan reagoimaan. Tällöin työssä oppiminen ja mentorointiohjelmat mahdollistavat uuden oppimisen tehokkaasti. Esimerkiksi Solteqilla perustettiin hiljattain Solteq Energy Academy, jossa tulevaisuudenlupaukset pääsevät kiinni murroksessa olevan energia-alan digitalisaatioon. Mentorointia puolestaan järjestetään säännöllisesti verkkoliiketoiminnan ratkaisujen tiimoilta. Lisäksi verkko-opinnot yksittäisistä kursseista kokonaisiin tutkintoihin mahdollistavat osaamisen kehittämisen joustavasti työn ohella.


  Johda uraasi osaamisen kehittämisen kautta. Pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja periksiantamattomasti. Uskalla unelmoida isosti”, kannustaa Jalasaho.

  ”Vaikka osaamista kehitetäänkin yhteistyössä työnantajan kanssa, päävastuu oman osaamisen kehittämisestä on aina loppujen lopuksi työntekijällä itsellään.”

  Solteqin henkilöstöjohtaja Kirsi Jalasaho