Skip to content

  Digitalisaatio luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia asiantuntijatyön tekemiselle.

  Etätyö Kreikan saaristosta tai Espanjan Aurinkorannikolta käsin houkuttelee:

  Etätyöstä ulkomailla haaveilee yhä useampi. Pohjolan pitkä ja pimeä talvikausi koetaan henkisesti raskaana, ja kakkoskodit ulkomailla ovat yleistyneet. Halusimme mahdollistaa entistä joustavamman työnteon ja elämäntyylin yhdistämisen tuomalla ulkomaan etätyöoikeuden osaksi työpaikkaetuuksiamme,” kertoo Solteqin henkilöstöjohtaja Kirsi Jalasaho.


  Paikkariippumattomuudesta huolimatta vaatii etätyö ulkomailla aina erityisiä järjestelyjä. Solteqlaisten ulkomailla viettämää etätyöaikaa ja työntekopaikkaa kuitenkin raamitetaan.

  Kun ajanjakso pidetään kestoltaan kohtuullisena ja alue on rajattu kattamaan EU- ja ETA-alueet, säilyvät etätöihin lähtevän henkilön sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvät riskit pieninä. Emme todellakaan halua ihmistemme joutuvan pulaan sen takia, että ”kaikki olisi sallittua” – niin kivaa kuin kaiken salliminen olisikin. Toisaalta haluamme välttää ulkomaan etätöistä yritykselle helposti muodostuvat riskit mm. kiinteän toimipaikan muodostumisen myötä. ”, täsmentää Jalasaho.

  ”Etätyöstä ulkomailla haaveilee yhä useampi. Pohjolan pitkä ja pimeä talvikausi koetaan henkisesti raskaana, ja kakkoskodit ulkomailla ovat yleistyneet.”

  Solteqin henkilöstöjohtaja Kirsi Jalasaho

  Kreikan saaristoa

  Etätyö ulkomailla on merkittävä työpaikkaetu, joka mahdollistaa entistä omannäköisemmän työelämän. Yleisesti ottaen ulkomaille mielivien on hyvä huomioida suunnitelmissaan nämä seikat:


  1. Onko sinulla oikeus työskennellä kohdemaassa?

  EU- ja ETA-alueella et tarvitse erillistä viisumia tai työlupaa tehdäksesi etätyötä Suomeen. Mikäli kohdemaasi sijaitsee kauempana, maakohtaiset lupa-asiat on syytä selvittää huolellisesti.


  2. Kuinka pitkään suunnittelet työskenteleväsi ulkomailla?

  Verotuksellisesta näkökulmasta asiat mutkistuvat, mikäli ulkomailla työskentelyjakso on pidempi kuin kuusi kuukautta. Henkilö on verovelvollinen Suomeen, mikäli oleskelee Suomessa vuodesta yli kuusi kuukautta.


  3. Sosiaaliturva määräytyy fyysisen työskentelymaan mukaan.

  Suomen kansalaisuus, suomalainen työnantaja tai verojen maksaminen Suomeen eivät automaattisesti tarkoita Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista ulkomaan etätyöjakson aikana. Työnantajan tulee hakea EU- ja ETA-alueelle tai Sveitsiin etätöihin siirtyvälle työntekijälleen A1-todistusta Eläketurvakeskukselta. Näin varmistetaan, että eläke kertyy Suomeen, ja työntekijän on mahdollisuus saada Kelan etuuksia.

  Kreikan saaristoa

  4. Työnantajan kanssa on hyvä tehdä erillinen sopimus.

  Ulkomaan etätyötä varten on työnantajan kanssa hyvä tehdä erillinen sopimus, jossa sekä työntekijän että työnantajan vastuut on määritelty selvästi. Tämä koskee muun muassa työsuhde-etuuksia.


  5. Varaudu pahan päivän varalle.

  Etätyö ulkomailla vakuutetaan kuten lähityökin. Vaikka työnantajan työtapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, etätyössä sattuneet vahingot ja sairastumiset eivät välttämättä kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin. Terveydenhuollon käytännöt vaihtelevat eri maissa. Tarkista, oletko oikeutettu julkisiin palveluihin vai tarvitaanko erillinen vakuutus yksityisiä lääkäripalveluita varten.


  6. Huomioi aikaero.

  Työnantajalla on oikeus velvoittaa työntekijää olemaan tavoitettavissa Suomen työaikojen puitteissa, jolloin työskentely maapallon toiselta puolelta voi olla käytännössä mahdotonta.

  Kreikan saaristoa

  7. Tietosuoja-asiat on syytä tarkistaa.

  Tietosuoja-asiat on syytä tarkistaa, etenkin jos etätyö suuntautuu EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan Euroopan talousalueella, johon kuuluvat EU-maiden lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja. Tietosuojan riittävyyspäätösten perusteella henkilötietojen käsittely myös esimerkiksi Iso-Britanniassa on mahdollista samoin edellytyksin. Kun henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille, tietosuoja-asetuksen takaama henkilötietojen suojan taso voi heiketä ja tästä voi aiheutua riskejä henkilöille, joiden tietoja siirretään. Tämä käytännössä hankaloittaa alueen ulkopuolella tehtävää etätyötä asettamalla käsittelylle tietosuoja-asetuksen vaatimia lisäedellytyksiä tai rajoituksia.


  8. Varmista tietoturva.

  Varmista tietoturva matkustaessasi ja varmista, että työskentelypisteessäsi ulkomailla on suojattu yhteys, uusimmat tietoturvapäivitykset on asennettu ja käytät tietokoneessasi tarvittaessa tietosuojakalvoa sekä työnantajan hyväksymää VPN-yhteyttä. Matkalla olevaa omaisuutta, kuten tietokonetta tulee valvoa varkausvahingon välttämiseksi, ja säilytystilojen on oltava murtautumisen ja varkauden varalta suojaavasti suljetut. Mahdollisuuksien mukaan arvokas omaisuus on säilytettävä esimerkiksi erillisessä kassakaapissa. Tutustu työnantajasi tietoturvapolitiikkaan ja varmista, että työskentelysi vastaa politiikan vaatimuksia.