Skip to content

  19.02.2015

  Toimitusjohtajan katsaus 2014

  Onnistuimme melko hyvin liiketoiminnassamme vuoden aikana tahmeasta markkinatilanteesta huolimatta.

  Tulosta voimme pitää kohtalaisena kaikkien oleellisten tunnuslukujemme ja tavoitteidemme valossa.

  Keskeinen tavoitteemme pitkäjänteisestä kehityksestä ja tasaisesta liiketoiminnan kehityksestä on jatkunut onnistuneesti. Strategiset päätöksemme ovat olleet oikeita ja niiden toteuttaminen on pääosin onnistunut.

  Viime vuoden liikevaihto, liiketulos sekä kasvuluvut näyttävät positiivisilta. Keskeiset rahoitusasemaamme kuvaavat sekä pitkän tähtäimen jatkuvuuteen liittyvät tunnusluvut, kuten omavaraisuusaste sekä velkaantuminen, ovat parantuneet vuoden aikana tavoitteemme mukaisesti. Merkittävin yksittäinen tavoite, joka jatkossakin edellyttää meiltä lisätoimia, on strategiakaudelle asetetun liiketulosprosenttitavoitteemme saavuttaminen. Tähän pääsemme jatkamalla strategisten ohjelmiemme toteuttamista suunnitellulla etenemismallilla ja nopeuttamalla niiden tahtia.

  Markkinat haastavat meidät päivittäin

  Vuoden aikana markkinatilanne pysyi tahmeana ja kasvun aikaansaaminen on edelleen haastavampaa kuin muutama vuosi sitten. Näemme, että kuluttajien kotimarkkinakysyntä vaikuttaa oleellisesti asiakassegmenttiemme kasvuun ja sitä kautta suoraan uusien asioiden kehittämiseen. Yleisesti puhuttu kaupan alueen murros näkyy selkeästi toiminnassamme.

  Selkeänä painopistealueena asiakaskunnassamme ovat sellaiset hankkeet, joilla huolehditaan kilpailukyvystä perusjärjestelmien osalta. Vaihtoehtoisesti hankkeilla parannetaan liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia analytiikan ja asiakasymmärryksen osalta. Näin pidetään huolta toiminnan tehokkuudesta sekä pärjätään kilpailussa asiakkaista.

  Verkkokaupan ratkaisuiden osalta näemme selkeää piristymistä. Edistyksellisimmät organisaatiot näkevät verkkokaupan toimitusketjuunsa täydellisesti nivoutuneena eikä irrallisena kaupankäynnin muotona. Näemme, että monikanavaisuus on arkea niin vähittäis- kuin tukkukaupassa ja logistiikassa. Koko toimitusketjun eri alueiden toimintojen sekä toimijoiden erot ovat kaventuneet ja eron tekeminen logistiikan toimijan sekä vähittäiskaupan välillä on joskus mahdotonta. Kuluttajakaupan ilmiöt, tavat sekä toimet ovat tulleet myös yritysten väliseen kauppaan ja vaikuttavat aina valmistavaan teollisuuteen saakka. Kaikki organisaatiot lopulta tekevät kauppaa.

  Markkinan nopeat muutokset ja uudet tuulet pitävät meidät vetreinä. Nopeasta muutoksen virrasta pitää löytää ne jyvät, joilla on suurin vaikutus asiakkaillemme – sekä meille itsellemme.

   

  Asiakkaamme ja kumppanimme kehittävät meitä

  Olemme onnistuneet hyvin sekä pitkäaikaisten että uusien asiakkaidemme kanssa heidän liiketoimintansa pitkäaikaisen tuen ja kehityksen varmistavien jatkuvuuspalvelujen osalta. Näkemyksemme järjestelmien elinkaaret ylittävästä yhteistyöstä on otettu vastaan hyvin ja uudet asiakkaamme pitävät toimintaa tärkeänä.

  Jatkamme myös maltillisesti työtämme pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa rakentaen siltoja uusiin ratkaisuihin. Käymme asiakkaidemme kanssa aktiivista vuoropuhelua ja olemme onnistuneet luomaan aktiivisen suoran ja nopean keskusteluyhteyden liiketoimintaa tukevasta kehityksen suunnasta ja tarpeista. Yhteistyö vie molempia osapuolia proaktiivisesti oikeaan suuntaan.

  Olemme myös kehittäneet toimintaamme oman kumppaniverkostomme kanssa. Yksin emme ratkaisujamme pysty lopullisesti tarjoamaan vaan yhdessä olemme enemmän. Strategisten kumppaneidemme kanssa kehitymme yhdessä asiakkaan eduksi.

  Tässä yhteydessä tahdon kiittää asiakkaitamme sekä kumppaneitamme yhteistyöstä vuoden aikana.

   

  Strategiset ratkaisut ytimessä

  Vuoden aikana aloitimme useita hankkeita, joissa Silta-mallimme mukaisesti rakennamme asiakkaillemme polkuja olemassa olevista ratkaisuista uusiin ympäristöihin. Malli on otettu vastaan hyvin ja polku on oikea. Tämä vuonna 2011 aloitettu konsepti on oleellinen osa jatkuvuuden takaamista toiminnassamme.

  Strategian toteuttamisessa olemme myös onnistuneet laajentamaan asiakkaillemme tarjottavia ratkaisuja muilta osin, jolloin pystymme tarjoamaan parempia kokonaisratkaisuja kaikille asiakkaillemme.

  Haemme kehityshankkeilla toimintamalliimme joustavuutta ja nopeutta vuoden 2015 aikana. Kasvun osalta jatkamme strategian mukaisilla toimilla Horeca-toimialalla, vahvistamme kasvua logistiikan alueella sekä jatkamme toimenpiteitä kansainvälistymisemme eteen. Jatkamme eteenpäin hyvin käynnistettyä työtä vuoden 2015 aikana ja mahdollistamme sitä kautta edelleen liiketoimintamme kasvun.

   

  Henkilöstö kehittyy kanssamme

  Henkilöstön rooli on toiminnassamme merkittävä. Olemme onnistuneet vuoden aikana innokkaan, kehittyvän ja osaavan henkilöstön rekrytoinnissa. Olemme kyenneet pitämään nykyiset asiantuntijamme sekä ammattilaisemme hyvin kasvussamme mukana. Vaikka osassa liiketoimintoja on ollut haastava vuosi, olen erittäin tyytyväinen asiantuntijoidemme ammattitaidosta sekä panostuksesta työhön. Nopean ja vahvan kasvun aikana on aina helpompaa ja yksinkertaisempaa. Todelliset kyvyt mitataan tiukkoina aikoina.

  Tahdon tässä yhteydessä kiittää henkilöstöämme erinomaisesta vuodesta. Meidän tulee jatkossakin kehittää henkilöstömme monimuotoisuutta, hyvinvointia sekä tarjota edelleen eri elämäntilanteisiin sopivia elämän mittaisia työuria. Osaaminen, siitä huolehtiminen ja mahdollisuus keskittyä ammattilaisena haastavaan asiakastyöhön ovat avainasioita, joita haluamme tarjota kaikille työntekijöillemme jatkossakin.

   

  Miltä näyttää tulevaisuus

  Erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä onnistuimme erinomaisesti muutamassa asiakashankkeessamme, joiden johdosta viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto sekä -tulos olivat edellistä vuotta parempia. Odotamme alkaneesta vuodesta viime vuoden kaltaista. On aistittavissa hienoista markkinoiden piristymistä, joka näyttäytyy erityisesti hankkeiden viriämisenä sekä aiemmin totutusta poiketen hankkeita aloitetaan ajallaan ilman lykkääntymisiä. Tulemme seuraamaan tätä trendiä ja raportoimaan havainnoistamme osavuosikatsauksien yhteydessä.

  Katson luottavaisena tulevaisuuteen.

  Repe-Harmanen-Solteq

  Repe Harmanen
  +358 400 467 717
  repe.harmanen@solteq.com

  2014