Skip to content

  20.04.2011

  Tampereen kaupunki ottaa masterdatan haltuun

  Lehdistötiedote 20.4.2011

  Tampereen kaupunki on valinnut Solteq Oyj:n ja Datpro Oy:n masterdatatietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittelyyn ja suunnitteluun.

  Tampereen kaupungille toteutettavan projektin aikana tutkitaan tämän hetkisen masterdatan tila ja luodaan suunnitelma masterdatan haltuunottamiseksi.

  Tampereen kaupunki teki valinnan 10 tarjoajan joukosta ja valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita olivat hinnan lisäksi henkilöresurssien ammattitaito, kokemus ja osaaminen sekä selkeästi määritellyt toimintatavat ja menetelmät projektinhallinnassa.

  Julkisen hallinnon toiminta perustuu vahvasti tiedon käsittelyyn ja hallintaan. Masterdata eli ydintieto on tietoa, joka on koko organisaation toiminnan kannalta välttämätöntä perustietoa. Näitä tietoja ovat muun muassa asiakkaiden ja palveluiden ydintiedot, joita käsitellään lukuisissa eri tietojärjestelmissä.

  "Toimintaa tukevien tietojärjestelmien merkityksen lisääntyessä organisaatioiden kyky ja tapa varmistaa toiminnan tarvitseman tiedon laatu, sen saatavuus sekä hallinta tulevat korostumaan entisestään organisaation keskeisenä menestystekijänä. Koko nykyaikainen yhteiskunta oikeastaan perustuu tiedon jäsentyneeseen hallintaan, eikä yksikään organisaatio voi toimia tehokkaasti ilman laadukasta tietoa ja siitä saatavaa informaatiota," sanoo Datpron toimitusjohtaja Pertti Karhu.

  Ydintiedonhallinta eli Master Data Management on toiminto ja prosessi, jonka tehtävänä on hallita, kehittää ja ylläpitää toiminnan edellyttämää ydintietoa ja sen laatua. Keskeistä ydintiedonhallinnassa on tiedon ja sen myötä tietojärjestelmien käytettävyyden parantaminen. Oikein suunniteltu ja toteutettu ydintiedonhallinta on perusedellytys SOA -pohjaiselle tietoarkkitehtuurille.

  "Master Data Management on strateginen alue tietointensiivisessä toimintaympäristössä. Tämä hanke tukee Tampereen kaupungin toimintoja tulevaisuudessa yli prosessi- ja järjestelmärajojen, kun käytössä on yhtenäinen malli ja lähestyminen masterdatan hallintaan," kertoo tietohallintojohtaja Jarkko Oksala Tampereen kaupungilta.

  "Kokonaistavoitteena on, että Tampereen kaupunki voi tehostaa ydintietojen ylläpitoa ja saatavuutta palvelutuotannossaan sekä samalla parantaa ydintietojen yhtenevyyden ja oikeellisuuden tasoa. Hyötyjä saavutetaan niin toimintaprosessien, tietojärjestelmien kuin kuntalaistenkin näkökulmasta, kun tietoja käsitellään hallitusti ja tehokkaasti," kuvaa Solteq Oyj:n DATA-yksikön liiketoimintajohtaja Jouko Kiiveri.

  Solteqilla ja Datprolla on pitkä kokemus masterdataratkaisujen kehittämisestä ja ylläpidosta suurissa organisaatioissa. Yritykset tuovat nyt kansallisen ja kansainvälisen tason projektikokemuksen lisäksi masterdatan hallinnan parhaat käytännöt avuksi Tampereen kaupungille.

  Lisätietoja:

  Solteq Oyj
  Jouko Kiiveri
  Liiketoimintajohtaja, DATA
  puh. 040 8444 601
  jouko.kiiveri@solteq.com

  Datpro Oy
  Pertti Karhu
  Toimitusjohtaja
  puh. 0400 590 955
  pertti.karhu@datpro.fi

  Tampereen kaupunki
  Jarkko Oksala
  Tietohallintojohtaja
  puh. 050 558 8958
  jarkko.oksala@tampere.fi

  Solteq tarjoaa suunnitelmallisesti kehittyviä toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluja kaupan, logistiikan, teollisuuden sekä julkishallinnon toimijoille. Täydennämme ydintarjoamaamme erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun parantamisen ratkaisuilla. Maailman johtavien kumppaneiden teknologioilla kehitettyjen ratkaisujemme avulla asiakkaamme ohjaavat liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantavat kannattavuuttaan. Lisätietoja:www.solteq.com

  Datpro on master datan hallintamallien ja -arkkitehtuurien erikoisasiantuntijayritys. Meillä on vahva kokemus suurten organisaatioiden master data ratkaisujen kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Erikoisosaamisalueena ovat Master Datan hallintamallit, MDM arkkitehtuuri, MDM teknologiat sekä Data migraatiot. Tuemme organisaatioita saavuttamaan hyödyt master datan hallinnan avulla. Lisätietoja: www.datpro.fi

  Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin haasteisiin, kuten palvelutarpeiden muutoksiin ja taloudellisen liikkumavaran kapenemiseen. Tampereella palvelut järjestetään kaupunkilaisten tarpeista tilaajien ja tuottajien yhteistyöllä ja toimintaa tukevalla organisaatiolla. Palveluissa tavoitellaan vaikuttavuutta, monipuolisuutta ja taloudellisuutta.

  2011