Skip to content

  22.03.2023

  Solteqin uuden raportointirakenteen mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2022

  Pörssitiedote
  Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot 
  22.03.2023, kello 13.30

  Tilikauden 2023 alusta voimaan tulleen segmenttimuutoksen vuoksi Solteq Oyj julkaisee vertailukelpoiset, uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot tilikaudelta 2022. Vertailukelpoiset tiedot sisältävät neljännesvuosittain raportoidut liikevaihdon, käyttökatteen ja liiketuloksen. Lisäksi vertailukelpoinen käyttökate ja liiketulos on esitetty uuden segmenttirakenteen mukaisesti sekä poistot ja arvonalentumiset omana eränään. Vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia.

  Tilikaudesta 2023 alkaen konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Utilities sekä Retail & Commerce. Utilities-segmentti tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille. Retail & Commerce -segmentti keskittyy kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin ohjelmistoratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Entisessä raportointirakenteessa konsernin raportoivat liiketoimintasegmentit olivat ohjelmistoliiketoiminta Solteq Software sekä asiantuntijaliiketoiminta Solteq Digital.

  Solteqin ensimmäinen osavuosikatsaus vuonna 2023 laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.

             

   

  Liikevaihto, TEUR

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 14 901 14 313 11 358 13 255 53 826
  Utilities 4 338 3 624 2 993 3 646 14 601
  Yhteensä 19 239 17 937 14 351 16 900 68 426

   

  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 2 461 2 224 1 016 1 162 6 862
  Utilities 462 -278 -138 -507 -462
  Yhteensä 2 922 1 946 877 654 6 400

   

  Vertailukelpoinen käyttökate, %

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 16,5 15,5 8,9 8,8 12,7
  Utilities 10,6 -7,7 -4,6 -13,9 -3,2
  Yhteensä 15,2 10,8 6,1 3,9 9,4

   

  Käyttökate, TEUR

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 2 436 2 064 962 802 6 264
  Utilities 284 -288 -165 -541 -710
  Yhteensä 2 720 1 776 797 262 5 555

   

  Käyttökate, %

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 16,3 14,4 8,5 6,1 11,6
  Utilities 6,6 -8,0 -5,5 -14,8 -4,9
  Yhteensä 14,1 9,9 5,6 1,5 8,1

   

  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 1 533 1 303 98 262 3 195
  Utilities 53 -718 -605 -1 038 -2 308
  Yhteensä 1 586 585 -507 -776 888

   

  Vertailukelpoinen liiketulos, %

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 10,3 9,1 0,9 2,0 5,9
  Utilities 1,2 -19,8 -20,2 -28,5 -15,8
  Yhteensä 8,2 3,3 -3,5 -4,6 1,3

   

  Poistot ja arvonalentumiset, TEUR

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 928 921 5 336* 921 8 106
  Utilities 409 440 466 540 1 855
  Yhteensä 1 337 1 361 5 802 1 460 9 960

   

  Liiketulos, TEUR

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 1 508 1 143 -4 374* -118 -1 842
  Utilities -124 -728 -632 -1 080 -2 564
  Yhteensä 1 384 414 -5 005 -1 199 -4 406

   

  Liiketulos, %

    1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022
  Retail & Commerce 10,1 8,0 -38,5* -0,9 -3,4
  Utilities -2,9 -20,1 -21,1 -29,6 -17,6
  Yhteensä 7,2 2,3 -34,9 -7,1 -6,4

   

  * sisältää 4,4 M euron alaskirjaukset Solteq Robotics -liiketoimintaan liittyviin kehittämismenoihin.

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com 

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2022