Skip to content

  11.02.2011

  Solteqilta kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä Kotkamills Oy:lle

  Solteq Oyj Lehdistötiedote 11.2.2011

  Kotkamills Oy:lle toimitettava järjestelmä on Solteqin EAM (Enterprise Asset Management) -ratkaisu Solax, jolla Kotkamills Oy hallitsee jatkossa mm. paperikoneiden, sellutehtaan, sahan, voimalaitoksen ja kiinteistöjen kunnossapitotoiminnan. Järjestelmä integroidaan kiinteäksi osaksi Kotkamills Oy:n toiminnan- ja taloudenohjausjärjestelmää. Kyseessä on SaaS (Software as a Service) -tyyppinen ratkaisu eli järjestelmä  tarjotaan palveluna palvelukeskuksesta, jolloin Kotkamills Oy voi joustavammin optimoida järjestelmän käytön ja siihen tarvittavat investoinnit.

  Järjestelmällisellä kunnossapidolla on suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Tuotantolaitteiden elinkaarenhallinta on tärkeää jatkuvan tuotannon takaamiseksi ja suunnitelmallisen käynnissäpidon toteuttamiselle. Solteqin järjestelmien avulla voidaan varmistaa, että laitekantaan tehdyistä mittavista investoinneista saadaan suurin mahdollinen hyöty optimikustannuksin.

  "Paperi- ja selluteollisuudessa tehtaiden käyntivarmuus ja sen kehittäminen oikeanlaisella kunnossapitotoiminnalla on ollut Suomessa toimialojen kärkitasoa jo pitkään. Tämä asettaa kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmille ja toimittajille korkeat vaatimukset. Kotkamills Oy on Solteqille merkittävä asiakkuus.  Yhteistyö vahvistaa entisestään asemaamme alan johtavana kumppanina sekä osoittaa, että uusi Solax-ratkaisumme haastaa toiminnallisuuksillaan ja käytettävyydellään globaalit järjestelmät", kertoo Solteqin EAM liiketoimintajohtaja Matti Saastamoinen.

  Kotkamills Oy:lle tuli yritysjärjestelyiden myötä tarve uudelle kunnossapidon toiminnanohjausratkaisulle. "Lähtiessämme hakemaan uutta kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää tavoitteenamme oli järjestelmän avulla varmistaa tuotantolaitteiston käytettävyys ja kunnossapidon toimintavarmuus sekä mahdollistaa toimintojen jatkuva kehittäminen. Uudelle järjestelmälle asetimme vaatimuksiksi kattavat toiminnallisuudet, helppokäyttöisyyden ja selkeät käyttöliittymät. Uudelta kumppanilta haimme taas kykyä haastaa kunnossapidon toimintamalleissa sekä järjestelmien hyödyntämisessä. Näiden kriteerien pohjalta valitsimme Solteqin ja Solax-järjestelmän", kertoo toimitusjohtaja Tuija Suur-HamariKotkamills Oy:stä.

  Lisätiedot:
  Solteq Oyj
  Matti Saastamoinen, EAM Liiketoimintajohtaja
  Puh. 040 8444 562
  Sähköposti: matti.saastamoinen@solteq.com

  Kotkamills Oy
  Petri Lehtinen, Kunnossapitopäällikkö
  Puh. (05) 210 1602
  Sähköposti: petri.lehtinen@kotkamills.com

  Kotkamills Oy on suomalainen aikakauslehti- ja laminaattipapereita sekä puutuotteita valmistava metsäteollisuusyhtiö. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Malesiassa. Kotkamills Oy:n palveluksessa työskentelee noin 500 henkilöä. www.kotkamills.com

  Solteq Oyj on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa kannattavuutta tehokkailla materiaalinohjauksen, taloushallinnon, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon järjestelmillä sekä perustietojen laadun parannuksella. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 28,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 230 henkilöä. Lisätietoja osoitteesta www.solteq.com

  2011