Skip to content

  20.03.2014

  Solteq toimittaa Tampereen Energiantuotannolle Solax-järjestelmän huoltotoiminnan ohjaamiseen

  Solteq Oyj ja Tampereen Energiantuotanto Oy, joka kuuluu Tampereen Sähkölaitos -konserniin, ovat sopineet Solteq Solax -toiminnanohjausjärjestelmän toimituksesta kaikkien voima-, vesivoima- ja lämpölaitosten huoltotoiminnan ohjaamiseen.  Uudella järjestelmällä tavoitellaan työn tehokkuuden sekä laitosten käyntivarmuuden ja tuotantokyvyn lisäämistä. Nykyisin käytössä olevasta järjestelmästä siirrytään Solax-järjestelmän käyttöön hallitulla Solteq Silta -palvelumallilla. Solteq Solax -järjestelmä tullaan integroimaan mm. Tampereen kaupungin taloudenohjausjärjestelmään sekä laitosten prosessiautomaatiojärjestelmään.

  ”Tampereen Energiantuotanto on kehittämässä toiminnan ohjausta. Yhtenä kehityksen osa-alueena tavoitellaan kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen näkymän saavuttamista ennakkohuolto- ja kunnossapitotoimintaan.  Ohjaustietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää tulevissa huoltostrategisten ratkaisujen ja investointien päätöksissä, kertoo tuotantopalvelupäällikkö Pentti Iso-Pietilä, Tampereen Energiantuotannosta.

  ”Haimme järjestelmää, josta löytyy laajat kunnossapidon ja huoltopalvelun ohjaamiseen tarvittavat toiminnallisuudet myös mobiilisti. Näiden lisäksi tärkeinä toimintoina on työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ohjaamisen työkaluja kuten tuntikirjausta, graafisten töiden ja resurssien hallintaa sekä henkilöiden osaamisenhallinnan toimintoja. Töidenhallinnan puolella tärkeitä toimintakokonaisuuksia olivat joustavat työvaiheiden ketjuttamisrakenteet (workflow-toiminnallisuus) sekä prosessi- ja sähköerotussuunnittelutoiminnallisuus.”

  Toimitettava Solteqin Solax-ratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics AX2012 -teknologiaan. Ratkaisu on moderni palvelujen ohjauksen toimialaratkaisu, joka on saanut ensimmäisenä Suomessa Microsoftin kaikkein korkeimman tason kansainvälisen Certified for Microsoft Dynamics® AX2012 -sertifikaatin (CfMD). Globaalisti tunnustettu CfMD-sertifiointi varmistaa sen, että tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ovat huippuluokkaa.

  ”Yhteistyö Tampereen Energiantuotannon kanssa on kestänyt jo toistakymmentä vuotta ja on kunnia olla toteuttamassa heidän kanssaan myös tulevaisuuden huollon ja palvelujen toiminnanohjausta”, kertoo johtaja Veli Nikkola Solteqista.

  Lisätiedot:

  Solteq Oyj Johtaja, operatiivinen toiminta, Palvelujen toiminnan ohjaus, Veli Nikkola, puh. +358 40 8444 625, veli.nikkola@solteq.com

  Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Solteqin Solax on moderni palvelujen ohjauksen toimialaratkaisu, joka tarjoaa joustavat ja selkeät käyttöliittymät mm. kohteiden hallintaan sekä dynaamiseen töiden ohjaukseen, aikataulutukseen ja resursointiin. Solax-järjestelmää käyttävät asiakkaat teollisuuden ja energiantuotannon käyttövarmuuspalveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa. www.solteq.com

  Tampereen Energiantuotanto Oy on Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluva yhtiö, joka vastaa sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Yhtiössä työskentelee noin 150 henkilöä.

  2014