Skip to content

  12.11.2014

  Solteq toimittaa EPV Energialle Solteq Solax-järjestelmän, jolla tehostetaan palvelu- ja huoltotoiminnan ohjausta

  Solteq Oyj ja EPV Energia Oy ovat sopineet Solteq Solax -toiminnanohjausjärjestelmän toimituksesta EPV Alueverkon, EPV Tuulivoiman ja Tornion Voiman huoltotoiminnan ohjaamiseen.  Uudella järjestelmällä tavoitellaan työn tehokkuuden sekä laitosten ja laitteiden käyntivarmuuden ja tuotantokyvyn lisäämistä. Solteq Solax -järjestelmä tullaan liittämään osaksi mm. EPV Energian taloudenohjaus -järjestelmään

  ”EPV Energia on kehittämässä toiminnan ohjausta ja tuotantolaitosten elinkaaren hallintaa. Yhtenä kehityksen osa-alueena tavoitellaan kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen näkymän saavuttamista ennakkohuolto- ja kunnossapitotoimintaan. Näkymä halutaan tarjota kaikkien resurssien käyttöön. Syntyvää elinkaaritietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää tulevissa huoltostrategisten ratkaisujen investointipäätöksissä, kertoo johtaja Reima Neva, EPV Energiasta.

  ”Haimme ratkaisua, joka vastaa mm. tuulivoiman kysynnän kasvun luomaan paineeseen omaisuuden- ja elinkaarenhallinnassa. Uusi järjestelmä mahdollistaa eri palvelutuottajien välisen joustavan yhteistoiminnan sekä tehostaa ja tukee liikkuvan henkilöstön toimintaa mobiiliratkaisujen avulla. Uusi järjestelmä hallitsee työturvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.”

  Toimitettava Solteqin Solax –järjestelmä pohjautuu Microsoft Dynamics AX2012 -teknologiaan. Ohjelmisto on moderni palvelujen- ja kunnossapidon toiminnanohjauksen ratkaisu, joka on saanut ensimmäisenä Suomessa Microsoftin kaikkein korkeimman tason kansainvälisen Certified for Microsoft Dynamics® AX2012 -sertifikaatin (CfMD). Globaalisti tunnustettu CfMD-sertifiointi varmistaa sen, että tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ovat huippuluokkaa.

  ”Yhteistyö EPV Energian kanssa on meille erittäin merkittävää ja antaa meille mahdollisuuden olla toteuttamassa yhteistyössä moderneja tulevaisuuden huollon- ja palvelujen toiminnanohjaus –ratkaisuja energia -toimialalle”, kertoo johtaja Jouko Kiiveri Solteqista.

  Lisätiedot:

  www.solteq.com/solax

  Solteq OyjJouko Kiiveri, Johtaja

  Puhelin 040 8444 601

  EPV Energia Oy Reima Neva, Johtaja

  Puhelin 050 3862519

  Solteq on johtava kaupan, logistiikan ja palvelualan teknologiapalveluyritys. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Solteq Solax on moderni palvelujen toiminnanohjauksen ratkaisu. Solax -järjestelmää käyttävät asiakkaat teollisuuden ja energiantuotannon käyttövarmuuspalveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

  EPV Energia Oy EPV Energia tuottaa ja hankkii noin 4,9 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Yrityksen liiketoiminta-alueita ovat EPV Voima, EPV Lämpö, EPV Tuuli ja EPV Infra. Yhtiö panostaa määrätietoisesti päästöttömään energiantuotantoon. EPV kuuluu tuulivoiman edelläkävijöihin Suomessa. EPV Energian osakkuusyhtiö Vaskiluodon Voima Oy on panostanut biopolttoaineisiin rakentamalla maailman suurimman biokaasuttimen Vaasan Vaskiluotoon. Yrityksen liikevaihto on 219 milj. €.

  2014