Skip to content

  02.10.2014

  Solteq sopeuttaa tuotanto- ja kustannusrakennettaan

  Solteq Oyj Pörssitiedote 2.10.2014 klo 15.00

  Solteq Oyj:n tavoitteena on sopeuttaa tuotanto- ja kustannusrakennettaan niillä alueilla, joissa teknologisen kehityksen ja markkinakysynnän muutosten vuoksi henkilötyön tarve on vähentynyt.

  Tämän seurauksena yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koskien enintään 20 hengen irtisanomista ja enintään 20 hengen määräaikaista lomauttamista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskevat noin kolmasosaa yhtiön henkilökunnasta.

  Tuotantorakennetta muutetaan joustavammaksi ja vastaamaan paremmin yhtiön näkemystä asiakasmarkkinoiden kehittymisestä. Samanaikaisesti yhtiö pyrkii määrätietoisesti kasvamaan ja investoimaan strategisilla kaupan alueen kasvualueillaan.

  Yhtiö ei odota käynnistettävillä neuvotteluilla olevan vaikutusta kuluvan vuoden aiempaan liikevaihto- tai tulosennakointiin.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2014