Skip to content

  11.12.2014

  Solteq - Sisäinen Liiketoimintajärjestely

  Solteq Oyj Pörssitiedote 11.12.2014 klo 11.30

  Yhtiön hallitus on tänään päättänyt toteuttaa järjestelyn, jossa Palveluiden toiminnanohjaus –segmentin koko liiketoiminta siirretään uuteen täysin omistettuun tytäryhtiöön. Liiketoimintasiirto toteutetaan 1.1.2015.

  Järjestelyn tarkoituksena on tehostaa konsernin toimintaa ja hallittavuutta eriyttämällä erilaiset liiketoimintamallit omiin yhtiöihinsä. Uuden tytäryhtiön tavoitteena on keskittyä voimakkaasti oman tuotealueensa tuotekehitykseen ja markkinointiin emoyhtiön keskittyessä kaupan ja logistiikan alan ohjelmistopalveluihin.

  Toteutettavalla järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin raportointirakenteeseen.

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2014