Skip to content

  03.04.2020

  Solteq peruuttaa ohjeistuksensa vuodelle 2020 – markkinoilla epävarmuustekijöitä COVID-19 -pandemian myötä

  Solteq Oyj, pörssitiedote, 3.4.2020  

  Solteq peruuttaa toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020 johtuen COVID-19 -pandemian luomista epävarmuustekijöistä markkinassa. Yhtiö ohjeistaa kuluvan vuoden, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen tarjoaa siihen edellytykset. Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

  Yhtiön keskeisillä liiketoiminta-alueilla verkkokauppa-, tiedonhallinta- ja Utilities-liiketoiminta-asiakastoimitukset ovat jatkuneet keskeytyksettä, eikä näkymään ole tullut olennaisia muutoksia. Edellä mainitut alueet muodostavat arviolta noin 2/3 yhtiön liikevaihdosta.

  Solteq on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vähentää COVID-19 -pandemian taloudellisia vaikutuksia sekä turvata työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistaa asiakasyritysten projektien ja palveluiden jatkuvuus.

  Yhtiön aiempi ohjeistus vuodelle 2020:
  Solteq konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.


  Vantaalla, 3. huhtikuuta 2020

  SOLTEQ OYJ

  HALLITUS


  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätiedot:

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Kari Lehtosalo, talousjohtaja
  puhelin +358 40 701 0338
  sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com