03.04.2020

Solteq peruuttaa ohjeistuksensa vuodelle 2020 – markkinoilla epävarmuustekijöitä COVID-19 -pandemian myötä

Solteq Oyj, pörssitiedote, 3.4.2020  

Solteq peruuttaa toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020 johtuen COVID-19 -pandemian luomista epävarmuustekijöistä markkinassa. Yhtiö ohjeistaa kuluvan vuoden, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen tarjoaa siihen edellytykset. Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Yhtiön keskeisillä liiketoiminta-alueilla verkkokauppa-, tiedonhallinta- ja Utilities-liiketoiminta-asiakastoimitukset ovat jatkuneet keskeytyksettä, eikä näkymään ole tullut olennaisia muutoksia. Edellä mainitut alueet muodostavat arviolta noin 2/3 yhtiön liikevaihdosta.

Solteq on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vähentää COVID-19 -pandemian taloudellisia vaikutuksia sekä turvata työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistaa asiakasyritysten projektien ja palveluiden jatkuvuus.

Yhtiön aiempi ohjeistus vuodelle 2020:
Solteq konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.


Vantaalla, 3. huhtikuuta 2020

SOLTEQ OYJ

HALLITUS


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:

Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 50 5578 111
sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

Kari Lehtosalo, talousjohtaja
puhelin +358 40 701 0338
sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com