Skip to content

  16.02.2023

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

  Pörssitiedote
  Tilinpäätöstiedote 
  16.2.2023 klo 8.00

  Solteqin kannattavuus heikentyi supistuneen kysynnän ja tuotekehitysvaikeuksien myötä

   

  Loka-joulukuu

  • Liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (18,3) ja se laski 7,5 prosenttia

  • Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (2,6), ja käyttökateprosentti oli 1,5 (14,4)

  • Liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (1,3), ja liiketulosprosentti oli -7,1 (7,2)

  • Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (0,03)

   

  Tammi-joulukuu

  • Liikevaihto oli 68,4 miljoonaa euroa (69,1) ja se laski 0,9 prosenttia

  • Käyttökate oli 5,6 miljoonaa euroa (12,3), ja käyttökateprosentti oli 8,1 (17,8)

  • Liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (7,1), ja liiketulosprosentti oli -6,4 (10,3) sisältäen Solteq Robotics -liiketoiminnan alaskirjauksen 4,4 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (0,21)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 30,3 prosenttia (36,9)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,9 miljoonaa euroa (10,0)

  • Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton olevan positiivinen

   

  Avainluvut

    10-12/22 10-12/21 Muutos-% 1-12/22 1-12/21 Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 16 900 18 277 -7,5 68 426 69 055  -0,9
  Käyttökate, TEUR 262 2 629 -90,0 5 555 12 267 -54,7
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 654 2 732 -76,0 6 400 12 556 -49,0
  Liiketulos, TEUR -1 199 1 321 -190,7 -4 406 7 123 -161,9
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR -776 1 424 -154,5 888 7 412 -88,0
  Tilikauden tulos, TEUR -1 664 604 -375,3 -5 404 4 100 -231,8
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,09 0,03 -377,0 -0,28 0,21 -231,7
  Liiketulos, % -7,1 7,2   -6,4 10,3  
  Vertailukelpoinen liiketulos, % -4,6 7,8   1,3 10,7  
  Omavaraisuusaste, %       30,3 36,9  

   

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Solteqin kannattavuus heikentyi supistuneen kysynnän ja tuotekehitysvaikeuksien myötä

  Solteq Oyj:n neljäs vuosineljännes oli heikko. Konsernin liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa, käyttökate 0,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -0,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto supistui 7,5 prosenttia, mikä oli seurausta kysynnän heikentymisestä sekä ongelmista Utilities-liiketoiminnan tuotekehityksessä.

  Solteq Digital -segmentissä liikevaihto supistui kysynnän heikentyessä markkinassa vallitsevan taloudellisen epävarmuuden seurauksena. Vertailukautta vaisumpi kysyntä laski segmentin käyttöastetta ja kannattavuutta.

  Solteq Software -segmentin kannattavuus heikentyi merkittävästi. Utilities-liiketoiminnassa pitkään jatkuneet tuotekehitysvaikeudet nostivat projekti- ja palvelutoimituskustannuksia ja laskivat asiakaslaskutusta. Utilities-liiketoiminnan tarjoamaa vahvistettiin marraskuussa 2022 yrityskaupalla hankitulla energia-alan järjestelmä- ja palvelutoimittaja S2B Energia Oy:llä. Segmentiltä merkittäviä tuotekehitysinvestointeja vaatinut Solteq Robotics -liiketoiminta lopetettiin kannattamattomana.

  Vastatakseen sekä toimintaympäristön että organisaation sisäisiin haasteisiin yhtiö päivitti neljännellä vuosineljänneksellä strategiansa, johtamisjärjestelmänsä ja raportointirakenteensa. Strategiatyön keskeisimpänä tavoitteena oli kirkastaa näkemys yhtiön kilpailueduista sekä keskittää liiketoiminnot tukemaan tunnistettuja vahvuuksia. Konsernin liiketoiminta jaettiin 1.1.2023 alkaen energiasektoriin keskittyvään Utilities-segmenttiin sekä kaupan alaa ja sähköisen kaupankäynnin tarpeita palvelevaan Retail & Commerce -segmenttiin. Päivitetyn strategian toimeenpanemiseksi yhtiölle nimitettiin uusi johtoryhmä 1.1.2023 alkaen.

  Neljännellä vuosineljänneksellä pyrittiin myös varmistamaan rahoituksen joustavuus kuluvalle tilikaudelle. Yhtiö käynnisti kirjallisen menettelyn nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa ehtojen muuttamiseksi. Hyväksytyn muutosehdotuksen myötä käyttöpääomalainan sallittu enimmäismäärä korotettiin 7 miljoonasta 10 miljoonaan euroon. Rahoituksen joustavuuden lisääntyminen on yhtiölle hyvä asia, joskin pyrimme kehittämään liiketoimintaamme siten, ettei lisävelkaa tarvitsisi kuitenkaan ottaa.

  Vaikka epävarma taloustilanne sekä kustannustason nousu aiheuttavat haasteita kaikille markkinaosapuolille Pohjoismaissa, odotamme Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymien säilyvän kohtalaisina kuluvalla tilikaudella. Utilities-segmentin osalta markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä, ja segmentin kannattavuutta pyritään parantamaan ratkaisemalla tuotekehitysongelmat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

   

  Tulosohjeistus 2023

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton olevan positiivinen.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com 

   

  Jakelu:

  NASDAQ  Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2022