Skip to content

  17.02.2017

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 (IFRS)

  - Solteqin strategia rakentuu monikanavaiselle kaupankäynnille, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

  Liitetiedosto

  - Tilikaudella terävöitimme yritysjärjestelyillä tuote- ja palveluportfoliotamme, sekä hankimme jalansijan Ruotsin markkinassa.

  - Liikevaihto oli 63,0 miljoonaa euroa (54,2 miljoonaa euroa).

  - Liiketulos oli 6 444 tuhatta euroa (1 288 tuhatta euroa).

  - Oikaistu liiketulos oli 3 114 tuhatta euroa (2 990 tuhatta euroa).

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 33,5 prosenttia (24,4 %).

  - Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,01 euroa).

  - Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,05 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle.

  Keskeiset tunnusluvut

    10-12/16 10-12/15 Muutos-% 1-12/16 1-12/15 Muutos-%  
  Liikevaihto, TEUR 17 704 20 357 -13,0 % 63 049 54 215 16,3 %  
  Liiketulos, TEUR 702 230 205,2 % 6 444 1 288 400,3 %  
  Oikaistu liiketulos, TEUR 905 1 143 -20,8 % 3 114 2 990 4,1 %  
  Tilikauden tulos, TEUR 218 -337 -164,7 % 4 612 102 4421,6 %  
  Tulos/osake, e 0,01 -0,02 -150,0 % 0,26 0,01 2500,0 %  
  Liiketulos-% 4,0 % 1,1 %   10,2 % 2,4 %    
  Oikaistu liiketulos-% 5,1 % 1,1 %   4,9 % 5,5 %    
  Omavaraisuusaste, % 33,5 % 24,4 %   33,5 % 24,4 %    

  Solteq Oy:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Rakenteellisten muutosten vuosi vei Solteqia eteenpäin

  Päättynyt tilivuosi sisälsi useita sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, joissa osassa onnistuimme erinomaisesti ja muutamissa kohdissa työtä jäi jäljelle alkaneellekin vuodelle. Kokonaisuutena yhtiömme otti isoja strategisia askeleita eteenpäin.

  Kasvumme, +16 %, oli viime vuonna orgaanista ja epäorgaanista. Meillä on strategisia kasvualueita, joissa vuotuinen kasvu on orgaanisestikin liki 20%. Samaan aikaan on alueita, joiden liikevaihto ja –tulos ovat laskeneet. Näiden liiketoimintojen osalta käynnistimme viimeisellä vuosineljänneksellä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

  Vuoden aikana Suomen kaupan markkinassa tapahtui useita rakennemuutoksia kaupan alalla ja toimijoita sekä yhdistyi että poistui. Nämä vahvistavat strategiamme näkemystä keskisuurten ja pienten asiakkaiden roolin kasvamisesta ja kansainvälistymisen tärkeydestä. Tällä hetkellä liiketoiminnastamme vajaa 20% tulee kansainvälisistä asiakkaista.

  Olemme selvittäneet aktiivisesti yritysostokohteita Pohjoismaissa. Toteutetut yritysjärjestelyt kuten MainIoT Oy:stä luopuminen, Aponsa AB:n hankinta Ruotsista, Pardco Group Oy:n hankinta Suomesta sekä Magento-osaamiskeskuksen perustaminen olivat tärkeitä saavutuksia sekä maantieteellisesti että ratkaisutarjoamamme osalta. Lisäksi neuvottelimme pitkään isommasta kansainvälisestä järjestelystä, minkä lopulta päätimme jättää toteuttamatta riskinäkymien vuoksi.

  Jatkamme toimenpiteitä ja selvityksiä, miten tehokkaimmin pystymme hyödyntämään hyvää rahoitus- ja pääomatilannettamme. Tämän johdosta hallitus on tehnyt mm. esityksen yhtiökokoukselle 0.05€ osakekohtaisen osingon jakamisesta.

  Ihmisten hyvinvointi luo hyvää liiketoimintaa

  Osaajiemme ainutlaatuinen joukko on tekemisemme ydin. Solteqlaiset ovat humaaneja kovan luokan asiantuntijoita, joiden panos on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, jota asiakkaallemme luomme.

  Vuoden aikana panostimme erilaisilla toimenpiteillä solteqlaisten hyvinvointiin. Solteq Akatemia, modernin yrityskulttuurin peruspilareiden määrittely sekä päätös käyttää kilpailukykysopimuksen lisätunnit liikuntaan ovat esimerkkejä investoinneista, jotka edesauttavat nykyisten ja tulevien solteqlaisten viihtymistä.

  Liiketoimintamme kasvaessa uusilla alueilla ja ratkaisuilla tarjoamme samalla solteqlaisille mahdollisuuden kehittyä Suomessa ja ulkomailla.

  Aina askel edellä – asiakkaan eduksi

  Asiakkaidemme odotusten ylittämisestä on tullut meille tavoite. Meidän tehtävämme on tarjota voittava kokonaisuus monikanavaisessa kaupankäynnissä pienille, keskisuurille ja suurille asiakkaillemme, jotta he menestyvät - oltava siis askel muita edellä. Autamme luomaan parempia asiakaskokemuksia tällä hetkellä jo yli 30 maassa, ja tämä työ jatkuu.

  Uudet liiketoiminta- ja palvelumallit ovat kehittymisen kulmakiviä. Tavoitteenamme on, että valtaosa liiketoiminnastamme on jatkossa puhdasta palveluliiketoimintaa. Näin uskomme menestyvämme entistä paremmin myös pienten ja keskisuurten teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan asiakkaidemme kanssa Suomessa, Pohjoismaissa ja globaalisti.

  Kiitos asiakkaillemme ja sidosryhmillemme viime vuoden onnistumisista, yhdessä selvityistä haasteista, uusista ajatuksista ja hyvästä yhteistyöstä. Yhdessä teemme vuodesta 2017 vielä edellistä paremman.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

  Yhtiö on päättänyt selvittää, olisiko uuden IFRS15 (”Myyntituotot asiakassopimuksista”) -standardin vapaaehtoinen käyttöönotto mahdollista jo vuoden 2017 alusta lukien. Vielä epävarmasta standardin käyttöönottopäätöksestä johtuen yhtiö ohjeistaa liikevaihdon kehitysnäkymät aikaisintaan vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

  Online-tiedotustilaisuutta tilinpäätöksestä 17.2.2017 ei lähetetä

  Aiemmin ilmoitettua sijoittajille ja medialle suunnattua tilinpäätöstä 2016 koskevaa Periscope- ja Facebook Live –lähetystä ei lähetetä.

  Liitteet

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudesta 1.1.2016 – 31.12.2016

  Lisätiedot

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 8444 393
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  JAKELU

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton – nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.

  2017