Skip to content

  19.02.2016

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 (IFRS)

  Perustukset uudelle Solteqille ovat valmiit – nyt täyttä vauhtia eteenpäin

  - Katsauskaudella toteutettiin yhtiön historian suurin yrityskauppa Solteqin ostaessa Descom Group Oy:n.

  - Hankinnalla on merkittäviä vaikutuksia liiketoiminnan laajuuteen, taserakenteeseen sekä yhtiön strategiseen suuntaan.

  – Liikevaihto oli 54,2 miljoonaa euroa (40,9 miljoonaa euroa)

  - Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 2.990 tuhatta euroa (2.490 tuhatta euroa). Hankinnasta ja integraatiosta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat 1.702 tuhatta euroa ja liiketulos kertaluonteiset kulut huomioiden oli 1.288 tuhatta euroa (2.490 tuhatta euroa).

  – Konsernin omavaraisuusaste oli 24,4 prosenttia (48,0 %). Muutos johtuu yrityskaupasta ja sen rahoituksesta.

  – Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,13 euroa).

  – Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

   

  Avainluvut

    9-12/15 9-12/14 Muutos-% 1-12/15 1-12/14 Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 20 357 12 218 66,6 % 54 215 40 933 32,5 %
  Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä TEUR 1 143 909 +25,7 % 2.990 2 490 +20,1 %
  Liiketulos, TEUR 230 909 -74,7 % 1 288 2 490 -48,3 %
  Tilikauden tulos, TEUR -337 738 -145,7 % 102 1 893 -94,6 %
  Tulos/osake, e -0,02 0,05   0,01 0,13  
  Liiketulos-% 1,1 % 7,4 %   2,4 % 6,1 %  
  Omavaraisuusaste, %       24,4 % 48,0 %  

  Tulosohjeistus 2016

  Solteq –konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015 tasosta. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasosta.

  Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittää vertailukauden puolessa välissä toteutettu yrityskauppa. Lisäksi yrityskaupan integraatiosta syntyneiden kustannussynergioiden arvioidaan realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

  MERKITTÄVÄ VUOSI YHTIÖN HISTORIASSA

  Yhtiömme vuosi oli onnistunut, positiivinen ja merkittäviä strategisia tavoitteita toteuttanut vuosi. Olimme vuoden alussa täysin erilainen yhtiö kuin millainen tällä hetkellä olemme. Vuoden aikana ovat kehittyneet ja kasvaneet asiakaskuntamme, toimintamme laajuus Suomessa ja ulkomailla, ratkaisualueemme laajuus ja moni muu asia. Onnistuimme toteuttamaan suunnitelmamme, jotka olivat strategiamme mukaisia ja olemme iloisia, että näin tapahtui.

  Yhtiön omistajarakenteessa tapahtui vuoden aikana rakenteellisia muutoksia. Julkisesti listattu yhtiö on joka päivä avoin uusille omistajille. Meillä vuoden aikana tapahtuneet rakenteelliset muutokset, joissa yhtiön kaksi perustajaa luopuivat merkittävästä omistuksestaan yhtiössä, ovat historiamme merkittäviä tapahtumia, joita voimme verrata esimerkiksi pörssilistaukseen.

  2010 aloittamamme yhtiön strateginen kehittäminen kohti kansainvälistä yhtiötä on ollut määrätietoista ja tämän tavoitteen kehittämistä jatkamme. Liiketoiminnallisesti kehityimme Descom Group Oy:n kanssa yhdistymisen seurauksena merkittävästi, olemme aivan Uusi Solteq ja olemme siitä erittäin ylpeitä.

  OSAAVAT IHMISET – MEILLE TÄRKEINTÄ

  Toimimme asiakkaidemme kanssa alueilla, jotka ovat lähes poikkeuksetta uusia ja merkittäviä. Niillä on usein asiakkaidemme liiketoiminnalle jopa kriittinen merkitys. Lähes poikkeuksetta niiden varsinaisina suorina tai epäsuorina käyttäjinä ovat asiakkaidemme asiakkaat. Tämän toteuttaminen edellyttää huippuosaamista, innovointia ja uutta ajattelemista. Sekä sisua. Olemme yhdistäneet huippuluokan teknisiä syväosaajia analyyttisiin ihmisiin, joita sävyttää parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tuntevat lahjakkaat ihmiset. Meillä on orkestroijia, jotka osaavat pitää palat järjestyksessä tuulessakin sekä tuoda poikkeuksellista ja odottamatonta uutta.

  Meidän kannaltamme nämä osaajat ovat tärkeintä. Keskustelevaa, rakentavaa ja erittäin osaavaa ammattilaiskuntaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa, jotka meitä vievät eteenpäin. Ja toimivat asiakkaidemme asiakkaiden hyväksi.

  Vuoden lopun aikana olemme aloittaneet oman akatemian rakentamisen, jolla takaamme uusille ja olemassa oleville osaajillemme kehityspolut joko alueensa syväosaajaksi tai uusille kiinnostuksien alueille. Meillä on mahdollista kehittyä koko uransa aikana tehtävästä ja osaamisesta toiseen, Suomessa ja ulkomailla.

  Loppuvuoden aikana aloitimme Uuden Solteqin rakentamisen. Tällä matkalla keskellä on uuden modernin kulttuurin vahvistaminen ja ihmisten kokoisten asioiden ratkaiseminen yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Rakennamme yhdessä Uuden Solteqin.

  ASIAKKAAT AUTTAVAT KEHITTYMÄÄN VASTAVUOROISUUDELLA

  Pitkät ja hyvät asiakassuhteet ovat menestyksemme perusta. Yhdistymisen yhteydessä huomasimme, että olemme uusi kokonaisuus, joka arvostaa samoja perusarvoja. Asiakkaan merkitys, meidän suoraselkäisyytemme ja pitkä yhteistyömme eri alueilla on hyödyllisintä ja samalla myös kannattavinta. Lyhytnäköinen kilpajuoksu ei ole mielestämme kenenkään etu.

  Asiakkaamme auttavat meitä. Me autamme asiakkaitamme. Sitä on kumppanuus. Etsimme ja toteutamme asioita, joita ei välttämättä koskaan ole toteutettu tai jotka ovat kaikkein koetuimpia. Saamme palautetta asiakkailtamme päivittäin, kuukausittain ja vuosittain. Tämä auttaa meitä kehittymään. Kehittymään tekemisessämme, ratkaisuissamme sekä antamaan viitteitä siitä, mikä on yhteinen tulevaisuutemme. Minne mennä ja miten.

  Vuosikertomus on kuin pysähtyminen uuden vuoden aattona katsomaan mitä tuli tehdyksi. Tässä yhteydessä kiitän asiakkaitamme viime vuodesta, yhteistyöstä, iloista, suruista ja yhteisistä ratkaisuista. Osaamme molemmat jälleen paljon enemmän.

  STRATEGIA MUUTTUU TODEKSI TEKEMÄLLÄ

  Strategian toteuttaminen on vaikeaa, sanotaan. Niin voi olla, mutta olemme edenneet hyvin ja sopivin askelin edelliset vuodet ja vuosi 2015 jatkoi tätä sarjaa. Se on ensisijaisesti onnistunut henkilöstömme ja asiakkaidemme ansiosta. Merkittävää on ollut myös oikeiden päätöksien tekeminen oikeaan aikaan.

  Loppuvuoden aikana aloitimme uudistetun strategian määrittelemisen, josta vuoden lopulla tiedotimme. Strategiamme on varsin pitkälle samalla perustalla kuin aikaisemmat strategiat. Digitaalisen kaupankäynnin kasvu ja sen tukeminen on meille ominta sen kaikissa muodoissaan. Intohimomme on mahdollistaa tähän liittyviä tehtäviä, menettelyjä ja toteutuksia. Tehdä asiakaskokemuksista parempia kaikilla toimitusketjun ja kaupankäynnin eri osa-alueilla. Digitaalisesti tai totutuilla tavoilla.

  Kansainvälistymisen rooli on kasvanut viimeisten vuosien aikana erittäin paljon toimialueellamme. Tarkoituksemme on lisätä kansainvälisen liiketoiminnan osuutta merkittävästi nykyisten sekä uusien asiakkaidemme kanssa. Globaali digitaalinen kaupankäynti ei tunne maarajoja, totuttu kaupankäynti saa kaupoissa uusia muotoja, toimitusketjut muuttuvat läpinäkyviksi ja hajautetuiksi.

  Uuden Solteqin strategiasta sekä tavoitteistamme ja seuraavista askeleistamme tiedotamme lisää kevään aikana.

  Tahdon omasta puolestani kiittää viime vuodesta kaikkia sidosryhmiämme onnistumisen tekemisestä kanssamme. Erityisen kiitoksen tahdon esittää yhtiön perustajille työstä, joka on mahdollistanut yrityksemme olemassaolon ja kehittymisen seuraaville tasoille.

  TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

  Solteq tarjoaa asiakkailleen ratkaisuosaamista kaupan, palveluiden ja teollisuuden toimialoilla ollen monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani. Solteqin asiantuntijuus kattaa niin hankinnan, myymäläratkaisut kuin verkkoliiketoiminnankin.

  Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit 31.12.2015 saakka ovat:

  • Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

  • Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

  • Palveluiden toiminnanohjaus

  • Descom.

  1.1.2016 alkaen Solteq-konsernin liiketoiminta jakautuu kahteen raportoitavaan segmenttiin: Asiakasratkaisut- ja Digitaaliset ratkaisut. Kyseinen segmenttijako on otettu käyttöön osana organisaatiomuutosta ja se heijastaa Solteqin kasvua digitaalisen kaupankäynnin palvelutaloksi.

  Solteqin Digitaaliset ratkaisut -segmentti tarjoaa asiakkailleen

  • digitaalisen kaupankäynnin sekä tilaus- ja toimitusprosessin palveluita ja konsultointia

  • digitaalisen markkinoinnin ja analytiikan palveluita

  • asiakaskokemuksen suunnittelu- ja toteutuspalveluita 

  • master data– ja integraatio -palveluita  

  • asiakaskohtaisia jatkuvan palvelun palvelukokonaisuuksia

  Solteq Asiakasratkaisut -segmentti tarjoaa asiakkailleen

  • logistiikan, myymälätoiminnan, ravintolatoiminnan, asiakaspalvelun, maksamisen ja kanta-asiakkuuden hallinnan kokonaisratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseksi

  • toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio-ja sovellushallintapalveluita sekä raportointiratkaisuja.

  • Aiemmin omana segmenttinään raportoitu Palveluiden toiminnanohjaus on liiketoimin­nan luonteensa vuoksi osa Asiakasratkaisut –segmenttiä.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

  Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

  Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto tilikaudella oli 19,3 miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa).

  Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella. Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen. Katsauskauden tulokseen vaikuttivat asiakashankkeiden toteutusaikataulujen venymät.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

  Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

  Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto tilikaudella oli 12,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

  Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin tehostamisesta.

  Palveluiden toiminnanohjaus

  Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

  Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto tilikaudella oli 4,9 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

  Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.

  Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johti ja mahdollisti tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämisen vuoden 2015 aikana.

  Descom

  Segmentti sisältää 2.7.2015 toteutetulla osakekaupalla hankitun Descom Group –konsernin liiketoiminnan. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015). Descom Group –konserni on yhdistelty Solteq Oyj:n lukuihin 2.7.2015 alkaen.

  Descom -segmentin pääliiketoiminnat keskittyvät monikanavaisen myynnin ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Descom Group-konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa.

  Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja. Monikanavaisen myynnin tehtävänä ei ole vain myymälän ja digitaalisten kanavien yhdistäminen: sen avulla luodaan täysin uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja palvella asiakkaita.

  Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja asiakaskokemusratkaisuista. Sähköisen markkinoinnin palveluiden avulla mm. parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä ja hyödynnetään asiakkaasta saatua dataa ja analytiikkaa esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin koon kasvattamisessa.

  Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja – ylläpitopalveluita.

  Descom–segmentin liikevaihto oli tilikaudella (yhdistelty 2.7.–31.12.2015) 18,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 2,8 miljoonaa euroa syntyi Ruotsin tytäryhtiössä. Segmentin liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa.

  Integraatio                       

  Descom-hankintaa koskeva integraatiotyö saatiin päätökseen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Toiminnallinen sulautuminen toteutui vuodenvaihteeseen mennessä ja juridisten sulautumisten täytäntöönpanot rekisteröitiin 1.1.2016.

  Integraatiotyön tavoitteena oli noin 2 miljoonan euron vuotuinen synergiasäästö. Säästöt toteutettiin järkeistämällä hallinto-, esimies- ja tukiorganisaatioita, keskittämällä ja tehostamalla perushankintoja sekä yhdistämällä toimitilamme Helsingin ja Tampereen alueilla vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana. Henkilöstömuutoksia koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen 20.11.2015 ja kaikki toimenpiteet henkilömuutoksia koskien on saatu päätökseen.

  Uuden yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivat

  Solteq on aiemmin tiedottanut osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2015 yhteydessä uuden, yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivoista.

  Strategiatyö ja –valmistelu on jatkunut ja jatkuu kuluvan talven aikana. Yhtiö tiedottaa työn tuloksista kevään 2016 aikana erillisellä pörssitiedotteella.

  LIIKEVAIHTO JA TULOS
  Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

  % 1-12/15 1-12/14
       
  Ohjelmistopalvelut 72 62
  Lisenssit 25 26
  Laitemyynti 3 12

  Liikevaihto kasvoi 32,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 54.215 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 40.933 tuhatta euroa).

  Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista, enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttia.

  Tilikauden liiketulos laski 48,3 % ja oli 1.288 tuhatta euroa (2.490 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja oli 305 tuhatta euroa (2.313 tuhatta euroa) ja tilikauden tulos 102 tuhatta euroa (1.893 tuhatta euroa).

  Katsauskauden tuloslukuihin sisältyy kertaluonteisia Descom Group Oy:n hankintaan liittyviä asiantuntija- ja järjestelykuluja 820 tuhatta euroa ja kertaluonteisia yrityskaupan integraatioon liittyviä työ- ja toimisuhteiden päättymisistä aiheutuneita kuluja 882 tuhatta euroa. Kertaluonteiset kulut on esitetty luonteensa mukaan henkilöstökuluissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa.

  TASE JA RAHOITUS

  Taseen loppusumma oli 64.251 tuhatta euroa (25.038 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 2.619 tuhatta euroa (2.530 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.810 tuhatta euroa ja yhtiöllä oli tämän lisäksi käyttämättömänä yhteensä 4.000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti.

  Konsernin rahoitusvelat olivat 28.410 tuhatta euroa (4.437 tuhatta euroa).

  Konsernin omavaraisuusaste oli 24,4 prosenttia (48,0 %).

  Descom Group –alakonsernin (Descom) hankinta 2.7.2015 ja kyseisessä kaupassa käytetyt rahoitusratkaisut muuttivat merkittävästi Solteq –konsernin tase- ja pääomarakennetta katsauskaudella. Selvitys hankinnasta ja taserakenteen muutoksista on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Hankinnat”.

  Solteq laski 1.7.2015 liikkeelle 27,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainen, jolla rahoitettiin Descom – kaupan käteismaksuosuus, ostettiin Descom Group Oy:n pääomalainat, uudelleen järjesteltiin syntyneen konsernin vieraan pääoman ehtoinen rahoitus sekä rahoitettiin hankinnasta aiheutuneita muita kuluja.

  Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 % kiinteää korkoa ja lainan juoksuaika on 5 vuotta. Varojen jakoa ja muun kuin Joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant) edellyttävät, että omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja että konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 3,50:1.

  Descomin kauppahinnasta noin 4,6 miljoonaa euroa maksettiin suuntaamalla 2.7.2015 apporttiehdoin toteutettu osakeanti Descom Groupin osakkeenomistajille. Osakeannissa annettiin 2.799.998 Solteqin uutta osaketta (”Osakeanti”). Osakkeiden merkintähinta oli 1,65 euroa ja se on määritetty käyttämällä osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 4.5.2015–3.6.2015.

  Descomin hankintaa ja hankinnan rahoitusta koskevaa lisäinformaatiota (esimerkiksi listalleottoesite, joukkovelkakirjalainan ehdot sekä hankintaa koskevat pörssitiedotteet) on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

  INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

  Tilikauden nettoinvestoinnit olivat 23.259 tuhatta euroa (958 tuhatta euroa). Katsauskauden nettoinvestoinneista 222 tuhatta euroa oli pääsääntöisesti korvausinvestointeja ja 23.037 tuhatta euroa liittyi toteutettuun yrityshankintaan. Vertailuvuoden investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja.

  Tuotekehitys

  Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten IBM:n, SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

  Tilikauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailuvuonnakaan ei aktivointeja).

  HENKILÖSTÖ

  Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 500 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (279 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 97 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 76 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 41 henkilöä, Descomin palveluksessa 211 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 75 henkilöä.

  Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

    2015 2014 2013
  Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 391 281 287
  Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 21 484 15 234 15 850

  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

  Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

  OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

  Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 17 798 059. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

  Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 825 881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 4,6 prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 46.828 euroa.

  Tilikauden aikana tehtiin kolmetoista liputusilmoitusta.

  Solteq Oyj ilmoitti 19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn toteuttamisesta tehtiin liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely johti omistusosuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015 allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen mukaan. Järjestely toteutettiin 2.7.2015 ja Solteq Oyj vastaanotti järjestelyn toteutumisesta seuranneita omistusosuuksien muutoksia koskevan liputusilmoituksen 3.7.2015. Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.

  Solteq Oyj vastaanotti 3.7.2015 lisäksi neljä liputusilmoitusta liittyen Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Järjestelystä johtuen Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 20% rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan, Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan ja Solteq-konsernin hallussa olevien osakkeiden osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan.

  Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme liputusilmoitusta. 3.7.2015 tapahtuneen osakkeiden luovutuksen johdosta Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan. Lisäksi 3.7.2015 tapahtuneen osakkeiden luovutuksen johdosta Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan. 3.7.2015 tapahtuneen osakehankinnan johdosta Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

  Solteq Oyj vastaanotti 13.11.2015 liputusilmoituksen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmalta (Varma). Liputusilmoituksen mukaan Varman omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan 13.11.2015 tapahtuneen osakekaupan johdosta. Ennen osakekauppaa Varma omisti 644.917 kappaletta Solteqin osakkeita. Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 1.050.697 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 5,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

  Solteq Oyj vastaanotti 26.11.2015 liputusilmoituksen Profiz Business Solution Oyj:ltä (Profiz). Liputusilmoituksen mukaan Profizin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan 26.11.2015 tapahtuneen osakekaupan johdosta. Ennen osakekauppaa Profiz omisti 1.756.180 kappaletta Solteqin osakkeita. Osakekaupan jälkeen Profiz omistaa 1.781.790 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 10,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

  Vaihto ja kurssi

  Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 5,0 miljoonaa osaketta (0,8 milj. osaketta) ja 11,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 1,32 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,71 euroa ja päätöskurssi 1,78 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli 31,7 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa).

  Omistus

  Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.911 osakkeenomistajaa (1.689 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 13.377 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 15.000 kappaletta yhtiön osakkeita.

  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

  HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

  Yhtiökokouksessa 16.3.2015 Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä toimivat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Matti Roininen, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

  19.10.2015 järjestetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6) henkilöä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valitaan Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mika Uotilan.

  Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

  TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  Katsauskauden jälkeen 1.1.2016 rekisteröitiin tytäryhtiösulautumisten täytäntöönpanot, jotka toteutettiin 8.9.2015 tiedotetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Descom Group Oy:n kokonaan omistama Descom Oy sulautui Descom Group Oy:öön ja Solteq Oyj:n kokonaan omistama Descom Group Oy sulautui Solteq Oyj:öön.

  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

  Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

  Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

  HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYKSI

  Tilikauden 2015 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 12.824.317,24 euroa.

  Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

  Hallitus katsoo, ettei osingonjaolle tai muulle varojen jaolle ole taloudellisia edellytyksiä. Yhtiön joukkovelkakirjalainen ehtojen mukaan varojen jako aiheuttaisi nykyisellä omavaraisuusasteen tasolla luottojen eräännyttämisperusteen.

  Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

  Taloudellinen raportointi

  Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilintarkastuskertomus on annettu 18.2.2016.

  Tulosta raportoidaan neljän liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. 2.7.2015 toteutetussa yrityskaupassa hankittu kokonaan omistettu tytäryhtiö Descom Group Oy esitetään yhtenä liiketoiminta-alueena. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

  Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

  TALOUDELLINEN INFORMAATIO    
             
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
  (TEUR)          
    1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-  
    31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014  
             
             
  LIIKEVAIHTO 20 357 12 218 54 215 40 933  
             
  Liiketoiminnan          
  muut tuotot 109 0 125 0  
             
  Materiaalit          
  ja palvelut -6 130 -4 668 -15 153 -12 508  
             
  Henkilöstökulut -10 037 -5 026 -26 374 -18 897  
             
  Poistot ja arvonalentumiset -560 -344 -1 782 -1 320  
             
  Liiketoiminnan          
  muut kulut -3 510 -1 271 -9 744 -5 718  
             
  LIIKETULOS 230 909 1 288 2 490  
             
  Rahoitustuotot          
  ja -kulut -453 -49 -984 -177  
             
  TULOS ENNEN VEROJA -223 860 305 2 313  
             
  Tuloverot -115 -122 -203 -420  
             
  TILIKAUDEN TULOS
    -337 738 102 1 893  
             
  MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
  Rahavirran suojaukset 0 0 29 6  
  Tilikauden laajan tuloksen erät        
  verojen jälkeen 0 0 23 5  
             
  TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ        
    -337 738 125 1 898  
             
  Tilikauden voiton jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille -337 738 102 1 893  
             
  Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyrityksen omistajille -337 738 125 1 898  
             
  Tulos/osake,          
  e(laimentamaton) -0,02 0,05 0,01 0,13  
  Tulos/osake,          
  e(laimennettu) -0,02 0,05 0,01 0,13  
             
  Tilikauden veroina on esitetty tilikauden tulosta vastaavat verot.
   

  KONSERNITASE (TEUR)

  31.12.2015 31.12.2014
       
  VARAT    
       
  PITKÄAIKAISET VARAT    
       
  Aineelliset käyttöomaisuus-  
  hyödykkeet 2 032 1 652
       
  Aineettomat hyödykkeet    
       
     Liikearvot 35 235 12 730
     Muut aineettomat    
     hyödykkeet 4 958 2 231
       
  Myytävissä olevat    
  rahoitusvarat 987 555
       
  Myyntisaamiset 207 15
       
  Pitkäaikaiset    
  varat yhteensä 43 419 17 183
       
  LYHYTAIKAISET VARAT    
       
  Vaihto-omaisuus 23 35
       
  Myyntisaamiset ja muut    
  saamiset 18 190 5 290
       
  Rahavarat 2 619 2 530
       
  Lyhytaikaiset    
  varat yhteensä 20 832 7 855
       
  VARAT YHTEENSÄ 64 251 25 038
       
       
  OMA PÄÄOMA JA VELAT    
       
  EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
     Osakepääoma 1 009 1 009
     Ylikurssirahasto 75 75
     Suojausinstrumenttien    
     rahasto 0 -23
     Omat osakkeet -1 109 -1 069
     Sijoitetun vapaan oman  
     pääoman rahasto 10 449 6 392
     Kertyneet voittovarat 4 983 5 328
       
  Oma pääoma yhteensä 15 407 11 712
       
  Pitkäaikaiset velat    
  Laskennalliset verovelat 1 019 512
  Rahoitusvelat 27 385 2 591
       
  Lyhytaikaiset velat 20 440 10 223
       
  Velat yhteensä 48 844 13 326
       
  OMA PÄÄOMA    
  JA VELAT YHTEENSÄ 64 251 25 038
   

  RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

     1-12/2015  1-12/2014  
         
  Liiketoiminnan      
  rahavirta 0,40 3,27  
  Investointien      
  rahavirta -16,50 -0,24  
  Rahoituksen rahavirta      
     Omat osakkeet -0,43 -0,14  
     Osingonmaksu -0,45 -0,90  
     Lainojen nosto/maksu 17,07 -1,82  
  Rahoituksen      
  rahavirta yhteensä 16,19 -2,86  
         
  Rahavarojen muutos 0,09 0,16  
   

  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

       
                 
  A=Osakepääoma              
  B=Omat osakkeet              
  C=Ylikurssirahasto          
  D=Suojausinstrumenttien rahasto            
  E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto          
  F=Voittovarat              
  G=Yhteensä              
                 
    A B C D E F G
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     5   1 893 1 898
                 
  Liiketoimet omistajien kanssa            
  Omien osakkeiden hankinta   -135         -135
  Osingonjako           -896 -896
  Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -135       -896 -1 031
                 
  OMA PÄÄOMA 31.12.2014 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
                 
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     23   102 125
                 
  Liiketoimet omistajien kanssa            
  Omien osakkeiden hankinta   -40         -40
  Suunnattu anti         4 242   4 242
  Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot     127   127
  Osingonjako           -447 -447
  Johdon kannustinjärjestelmä       -312   -312
  Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -40     4 057 -447 3 570
                 
  OMA PÄÄOMA 31.12.2015 1 009 -1 109 75 0 10 449 4 983 15 407
   

  SEGMENTTI-INFORMAATIO

         
           
  Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-12/15 1-12/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 19,3 20,5 -1,2
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 12,0 15,4 -3,4
  Palvelujen toiminnanohjaus 4,9 5,0 -0,1
  Descom*   18,1 0,0 +18,1
  Yhteensä   54,2 40,9 +13,3
           
  Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-12/15 1-12/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,9 1,2 -0,3
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,8 0,6 +0,2
  Palvelujen toiminnanohjaus 0,3 0,7 -0,4
  Descom*   1,1 0,0 +1,1
  Sgementeille kohdistamattomat erät -1,8 0,0 -1,8
  Yhteensä   1,3 2,5 -1,2
           
  *Descom yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen  
           
           
  AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
    1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14
  Liikevaihto 9,87 10,52 8,33 12,22
  Liiketulos 0,59 0,55 0,44 0,91
  Tulos ennen veroja 0,51 0,54 0,41 0,86
           
    1Q/15 2Q/15 3Q/15 4Q/15
  Liikevaihto 9,13 9,82 14,90 20,36
  Liiketulos 0,46 0,66 -0,06 0,23
  Tulos ennen veroja 0,44 0,64 -0,55 -0,22
           
           
  KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)  
     1-12/2015  1-12/2014    
  Jatkuvat toiminnot,        
  konserni yhteensä 23 259 958    
           
           
  VASTUUERITTELY (MEUR) 31.12.2015 31.12.2014    
           
  Yrityskiinnitykset 10,00 10,00    
  Leasing yms. vastuut  0,25 0,15    
  Toimitilojen        
  nimellisvuokravastuut  6,20 4,90    
           
           
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 31.12.2015 31.12.2014    
  Vuokrajärjestelyt 80  85    
  Liikevaihto 70  0    
  Ostot 0    
  Johdon yhtiöiden osakehankinta 383 0    
           
  Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja
  liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.    
           
  RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT    
           
  Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
  kirjanpitoarvoja sekä 31.12.2015 että 31.12.2014. Näin ollen niitä
  ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
   

  OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2015

     
           
      Omistajien   Osakkeita ja ääniä
      määrä % kpl
  Yritykset   68 45,9 % 8 162 102
  Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 1,7 % 300 237
  Julkisyhteisöt   2 17,7 % 3 155 597
  Kotitaloudet   1 826 34,7 % 6 173 447
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,0 % 231
  Ulkomaat   6 0,0 % 6 445
  Kaikki yhteensä   1 911 100,0 % 17 798 059
  joista hallintarekisteröityjä 5 1,4 % 247 612
           
           
  OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2015    
           
      Omistajien   Osakkeita ja ääniä
  Osakkeiden määrä   määrä % kpl
  1 - 100   383 0,2 % 27 348
  101 - 1 000   1 066 2,8 % 499 549
  1 001 - 10 000   373 6,5 % 1 154 526
  10 001 - 100 000   73 11,7 % 2 083 564
  100 001 - 1 000 000   11 17,3 % 3 074 888
  1 000 000 -   5 61,6 % 10 958 184
  Yhteensä   1 911 100,0 % 17 798 059
  joista hallintarekisteröityjä 5 1,4 % 247 612
   

  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2015

     
         
        Osakkeita ja ääniä
      kpl %
  1. Sentica Buyout III Ky   4 621 244 26,0
  2.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,2
  3. Profiz Business Solution Oyj 1 781 790 10,0
  4. Saadetdin Ali   1 399 553 7,9
  5.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 155 597 6,5
  6. Solteq Oyj   825 881 4,6
  7. Aalto Seppo   671 882 3,8
  8. Roininen Matti   420 000 2,4
  9.   Corpinghouse Oy   321 356 1,8
  10. Sentica Buyout III Co-Investment   180 049 1,0
  10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 13 377 352 75,2
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 247 612 1,4
  Muut   4 173 095 23,4
  Yhteensä   17 798 059 100,0
   

  TUNNUSLUVUT (IFRS)

  2015 2014 2013 2012 2011
             
  Liikevaihto MEUR 54,2 40,9 38,1 39,0 27,1
  Liikevaihdon muutos 32,5 % 7,4 % -2,3 % 43,7 % 0,5 %
  Liiketulos MEUR 1,3 2,5 2,1 2,7 1,5
  % liikevaihdosta 2,4 % 6,1 % 5,6 % 7,0 % 5,4 %
  Tulos ennen          
  veroja MEUR 0,3 2,3 1,9 2,4 1,3
  % liikevaihdosta 0,6 % 5,7 % 5,1 % 6,2 % 4,7 %
  Omavaraisuusaste, % 24,4 48,0 43,5 37,2 34,2
  Nettovelkaantumis-          
  aste, % 167,4 % 16,3 % 29,4 % 51,5 % 65,4 %
  Bruttoinvestoinnit          
  käyttö-          
  omaisuuteen MEUR 23,3 1,0 1,0 7,4 0,5
  Oman pääoman          
  tuotto, % 0,8 % 16,8 % 15,5 % 21,2 % 16,0 %
  Sijoitetun          
  pääoman tuotto, % 4,5 % 15,5 % 13,2 % 20,8 % 13,1 %
  Henkilöstö          
  kauden lopussa 500 279 277 288 212
  Henkilöstö          
  keskimäärin 391 281 287 270 211
             
  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
             
  Tulos/osake, e 0,01 0,13 0,11 0,12 0,08
  Tulos/osake,          
  e(laimennettu) 0,01 0,13 0,11 0,12 0,08
  Oma pääoma/osake, e 0,91 0,79 0,72 0,67 0,52
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

         
             
  Omavaraisuusaste prosentteina:        
    oma pääoma        
    ----------------------------------   X 100
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
             
  Nettovelkaantumisaste:          
    korolliset velat - rahavarat    
    ------------------------------------------- x 100
    oma pääoma        
             
  Oman pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos      
    ---------------------------------------- x 100
    taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)  
             
  Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:      
    tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +  
    rahoituskulut      
    ---------------------------------------- x 100
    taseen loppusumma - korottomat velat    
    (keskim. kauden aikana)      
             
  Osakekohtainen tulos:          
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    ------------------------------------    
    osakkeiden kappalemäärä keskimäärin    
             
  Laimennettu osakekohtainen tulos:        
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    -----------------------------------------------  
    osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden  
    lopun optioiden määrällä      
             
  Osakekohtainen oma pääoma:        
    taseen oma pääoma      
    -----------------------      
    osakkeiden kappalemäärä      

  HANKINNAT

  Descom Group Oy

  Kohdeyhtiön kuvaus:          

  Solteq hankki 2.7.2015 Descom Group Oy:n koko osakekannan noin 11,1 miljoonan euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Descom Group Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

  Descom tarjoaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan, teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group –konsernilla on noin 240 työtekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen.

  Descom Group Oy:n sulautuminen Solteq Oyj:öön rekisteröitiin 1.1.2016.

  Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin      
           
  Hankitun yhtiön tiedot 2.7.2015    
  Tuhatta euroa        
           
  Vastike        
  Rahana maksettu 6 601    
  Suunnattu anti   4 536    
  Yhteensä   11 137    
           
  Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä  
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 992    
  Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet* 3 520    
  Muut aineettomat hyödykkeet 164    
  Laskennalliset verosaamiset 181    
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 8    
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 850    
  Rahavarat   1 139    
  Varat yhteensä   13 854    
           
  Pääomalainat   -11 950    
  Ostovelat ja muut velat -5 399    
  Lainat   -6 949    
  Varaukset   -187    
  Laskennalliset verovelat -738    
  Velat yhteensä   -25 223    
           
  Hankinnassa syntyvä liikearvo 22 506    
           
  Yrityshankinnan rahavirtavaikutus      
  Rahana maksettu vastike sekä pääomalainojen osto 18 501    
  Hankitun liiketoiminnan rahavarat 2.7.2015 1 139    
  Rahavirtavaikutus 17 362    
           
  * Aineettomien oikeuksien katsauskauden poistot ovat 220 tuhatta euroa
  (asiakassuhteet).      
           
  Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
  Käyvän arvon kohdistus muille aineettomille oikeuksille heijastaa Descom Group Oy:n asiakaskunnan arvoa.
           
  Hankintaan liittyvät kulut      
  Liiketoiminnan muut kulut 820    
  JVK-lainan transaktiokulut (jaksotetaan rahoituskuluihin laina-aikana)   360    
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 294    
  Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 1 474    
           
  Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 240    
           
           
  Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan 7-12/2015    
  Liikevaihto**   18 090    
  Liikevoitto**   1 104    
           
  ** Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon hankinta-ajankohdasta tilikauden loppuun. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen.
  Hankitun yhtiön tilikauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä, koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä järjestelyjä kesäkuussa 2015. Yrityskauppaan liittyen Descom Group-konsernista on myyty Descom Data Center Solutions- liiketoiminta ennen kaupan toteutusta.

  Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2014.

  Taloudellinen raportointi

  Solteqin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 19.2.2016. Myös lisätiedot vuodesta 2015 on saatavilla verkkosivuiltamme 19.2.2016. Emme julkaise painettua vuosikertomusta.

  Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2016 on seuraava:

   

  - Osavuosikatsaus 1-3/2016 torstaina 21.4.2016 klo 8.00

  - Osavuosikatsaus 1-6/2016 perjantaina 15.7.2016 klo 8.00

  - Osavuosikatsaus 1-9/2016 tiistaina 25.10.2016 klo 8.00

   

  Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

   

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2016