Skip to content

  03.07.2015

  Solteq Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

  Solteq Oyj Pörssitiedote 3.7.2015 klo 9.00

  Solteq Oyj:n 2.799.998 uutta osaketta on tänään 3.7.2015 merkitty kaupparekisteriin 2.7.2015 tehdyn suunnatun osakeantipäätöksen johdosta. Rekisteröinnin jälkeen yhtiössä on yhteensä 17.798.059 osaketta ja ääntä. Annissa liikkeeseenlasketut ja merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma on 1 009 154, 17 euroa.

  Solteq Oyj tiedotti 17.6. ja 2.7.2015 ostavansa Descom Group Oy:n osakekannan ja pääomalainat. Kaupparekisteriin tänään merkityt osakkeet annettiin osana osakekannan kauppahinnan maksamista. Liikkeeseen lasketut uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa 30.9.2015 mennessä, sen jälkeen kun niitä koskeva listalleottoesite on julkistettu.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015