Skip to content

  23.08.2023

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

  Pörssitiedote 
  Puolivuosikatsaus
  23.8.2023 klo 8.00

  Vaikea toinen vuosineljännes – kysyntä heikkeni Retail & Commerce -segmentissä, raskas kulurakenne rasitti Utilities-segmenttiä

   

  Huhti-kesäkuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (14,8) ja se laski 8,2 prosenttia. Liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa (17,9) ja se laski 20,4 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,5 miljoonaa euroa (1,3) ja käyttökate oli 7,7 miljoonaa euroa (1,8). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli -3,9 (8,8)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (0,0) ja liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (0,4). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -13,7 (0,3)

  • Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta siirtyi Azets-konsernille 2.5.2023 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liiketulosta 8,3 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,00)

   

  Tammi-kesäkuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa (31,0) ja se laski 10,6 prosenttia. Liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa (37,2) ja se laski 16,1 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (3,6) ja käyttökate oli 9,0 miljoonaa euroa (4,5). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 1,5 (11,5)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (1,1) ja liiketulos oli 6,2 miljoonaa euroa (1,8). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -7,9 (3,5)

  • Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta siirtyi Azets-konsernille 2.5.2023 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liiketulosta 8,3 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,04)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia (35,4)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,8 miljoonaa euroa (1,6)

  • Yhtiön liikevaihto tulee olemaan 60–62 miljoonaa euroa, ja liiketulos on lievästi tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa

   

  Avainluvut

    4-6/2023 4-6/2022 Muutos-% 1-6/2023 1-6/2022 Muutos-% 1-12/2022 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 273 17 937 -20,4 31 173 37 176 -16,1 68 426 62 423
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 13 609 14 824 -8,2 27 721 30 998 -10,6 57 230 53 954
  Käyttökate, TEUR 7 698 1 776 333,5 8 979 4 496 99,7 5 555 10 037
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR -536 1 298 -141,3 411 3 569 -88,5 4 469 1 312
  Liiketulos, TEUR 6 337 414 1 429,1 6 246 1 798 247,4 -4 406 42
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR -1 869 43 -4 491,4 -2 200 1 089 -302,0 -613 -3 902
  Tilikauden tulos, TEUR 3 672 -90 4 162,6 3 877 705 450,2 -5 404 -2 232
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,19 0,00 4 162,6 0,20 0,04 450,2 -0,28 -0,12
  Liiketulos, % 44,4 2,3   20,0 4,8   -6,4 0,1
  Vertailukelpoinen liiketulos, % -13,7 0,3   -7,9 3,5   -1,1 -7,2
  Omavaraisuusaste, %       38,4 35,4   30,3 36,7

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Vaikea toinen vuosineljännes – kysyntä heikkeni Retail & Commerce -segmentissä, raskas kulurakenne rasitti Utilities-segmenttiä

  Solteq Oyj:n toinen vuosineljännes oli heikko. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa, mikä oli 8,2 prosenttia vertailukautta heikompi. Tämä johtui pääosin Retail & Commerce -segmenttiin kohdistuvasta, vertailukautta heikommasta kysynnästä. Segmentin liikevaihdon matala taso johtui sekä ennakoitua heikommasta uusasiakashankinnasta että joidenkin asiakastoimitusten siirtymisestä seuraaville vuosineljänneksille.

  Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli -0,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -1,9 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni molemmissa segmenteissä vertailukauteen nähden. Utilities-segmentin kannattavuus kärsi raskaasta kulurakenteesta. Työtä ongelmien ratkaisemiseksi sekä tehokkuuden parantamiseksi jatkettiin, mutta se ei edistynyt tavoitellussa aikataulussa. Retail & Commerce -segmentissä käyttöasteet jäivät tavoitetasosta supistuneen tilauskannan vuoksi.

  Vaisu alkuvuosi on linjassa yhtiön omien odotusten kanssa. Yhtiö odottaa liikevaihdon ja kulujen suhteen olevan loppuvuoden aikana selvästi parempi. Lisäksi Retail & Commerce -segmenttiin kohdistuvan kysynnän ennustetaan piristyvän loppuvuotta kohti mentäessä.

  Katsauskaudella Retail & Commerce -segmentin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta myytiin Azets-konsernille. Tämä mahdollisti yhtiön velkaantuneisuuden pienenemisen sekä keskittymisen entistä vahvemmin valittuihin ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin ja liiketoiminta-alueisiin.

  Epävakaa tilanne kansainvälisissä suhteissa luo epävarmuuksia pohjoismaiseen toimintaympäristöön muun muassa korkean inflaation ja kustannustason nousun muodossa. Epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti kysyntään Retail & Commerce -segmentin osalta.   Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.

  Kuluvalla tilikaudella Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

   

  Tulosohjeistus 2023 (päivitetty 3.5.2023)

  Yhtiön liikevaihto tulee olemaan 60–62 miljoonaa euroa, ja liiketulos on lievästi tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 550 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023