Skip to content

  26.04.2018

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

  Solteq Oyj Pörssitiedote 26.4.2018 klo 8.00

  Liitetiedosto

  Kannattavuus parani merkittävästi

  Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate oli 1 924 tuhatta euroa (662 tuhatta euroa).
  • Oikaistu käyttökate oli 1 910 tuhatta euroa (1 495 tuhatta euroa)
  • Liiketulos oli 1 305 tuhatta euroa (178 tuhatta euroa).
  • Oikaistu liiketulos oli 1 291 tuhatta euroa (1 011 tuhatta euroa).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia (34,2 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,02 euroa).
  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 14 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, kasvun moottorina toimivat pääasiassa toteutetut yrityskaupat. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli reilu kolmannes.
  • Kannattavuus parani merkittävästi, yhtiön oikaistu liiketulos oli lähihistorian paras.
  • Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten olevan 2,0 miljoonaa euroa.

  Keskeiset tunnusluvut

    1-3/18 1-3/17 Muutos-% 1-12/17 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 871 13 088 13,6 % 50 720 52 503
  Käyttökate, TEUR 1 924 662 190,6 % 4 177 3 027
  Oikaistu käyttökate, TEUR 1 910 1 495 27,8 % 2 384 3 973
  Liiketulos, TEUR 1 305 178 633,1 % 308 1 435
  Oikaistu liiketulos, TEUR 1 291 1 011 27,7 % 2 101 2 381
  Tilikauden tulos, TEUR 658 -291 326,1 % -1 514 -565
  Tulos/osake, e 0,04 -0,02 300,0 % -0,08 -0,06
  Liiketulos-% 8,8 % 1,4 %   0,6 % 2,7 %
  Oikaistu liiketulos-% 8,7 % 7,7 %   4,1 % 4,5 %
  Omavaraisuusaste, % 32,9 % 34,2 %   33,7 % 33,9 %

  Yhtiö on ottanut IFRS 15 standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.

  Solteq Oy:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Kannattavuus parani merkittävästi

  Yhtiön oikaistu liiketulos oli lähihistorian paras. Tuloskehitystä vauhdittivat edellisellä tilikaudella tehdyt kannattavuuden parantamisen toimenpiteet. Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa.

  Erityisen ilahduttavaa oli vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 14 prosenttia. Kasvun moottorina toimivat pääasiassa toteutetut yrityskaupat. Viime vuoden investoinnit palvelujemme laajentamiseen uusille toimialoille sekä maantieteellisesti kaikkiin Pohjoismaihin kantoivat hedelmää. Pohjoismaissa yhtiön liiketoiminta on toteutunut ennakoidun mukaisesti alkuvuonna. Yhtiön liikevaihdosta lähes viidennes tuli Suomen ulkopuolelta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

  Teimme edellisellä tilikaudella strategisen linjauksen panostaa omien ohjelmistojen ja erityisesti SaaS-pilvipalveluiden liikevaihdon kasvattamiseen. Arvioimme tuolloin, että edellä mainituista tulevan jatkuvien palvelujen liikevaihto nousisi 2018 vuositasolla neljännekseen liikevaihdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkuvien palvelujen osuus oli reilu kolmannes liikevaihdosta.

  Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Olemme olleet erityisen aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Jatkamme myös yrityskauppojen kautta hankittujen ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehitystä. Nämä keskittyvät pääosin toimialariippumattomaan digitaalisen asioimisen sekä online-asiakaskokemuksen optimointiin sekä energiatoimialan sähköisen asioimisen ja asiakastiedon hallinnan palveluihin. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten kasvavan 2,0 miljoonaan euroon.

  Konsernin henkilöstömäärä ylitti vuosineljänneksen lopussa 550 henkilöä. Toimintamme rakentuu vankasti solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 71 henkilöllä, josta noin puolet tuli toteutuneen yrityskaupan myötä.

  Raportoimamme liikevaihto 14,9 miljoonaa euroa on laskettu IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardi liittyy läpilaskutettavan liikevaihdon käsittelyyn, ja laskentaperiaatemuutos tehtiin tilikauden alusta. Vertailukelpoinen liikevaihto viime vuonna ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 13,1 miljoonaa euroa.

  Liiketoiminnan näkymä jatkuu hyvänä ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan säilyvän positiivisena.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2017 tasosta.

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 5578 111
  Martti Nurminen, talousjohtaja, puhelin +358 40 751 7194

  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija. Missionamme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Viidessä maassa työskentelevien yli 550 asiantuntijan voimin yrityksemme toteuttaa ratkaisuja pääosin Pohjoismaihin.

  2018