Skip to content

  20.04.2017

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

  Solteq Oyj Pörssitiedote 20.4.2017 klo 8.00

  Liitetiedosto

  Katseet kohti kannattavaa kasvua uuden toimitusjohtajan luotsaamana

  Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti

  - Repe Harmasen toimitusjohtajakausi päättyi 17.2.2017. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Olli Väätäinen 1.4.2017 alkaen.

  - Strategiaa tarkennetaan kevään aikana - kulmakiviä ovat kasvu, kansainvälistyminen ja digitaalinen asiakaskohtaaminen. Keskitymme vahvan toimialaosaamisen hyödyntämiseen, asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen, osaamisen vahvistamiseen sekä lean- ja agile –menetelmien implementointiin omassa toiminnassamme.

  - Liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa).

  - Liiketulos oli 190 tuhatta euroa (4 919 tuhatta euroa).

  - Oikaistu liiketulos oli 1 023 tuhatta euroa (732 tuhatta euroa).

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 34,1 prosenttia (31,8 %).

  - Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,27 euroa).

  Keskeiset tunnusluvut

    1-3/17 1-3/16 Muutos-% 1-12/16 rullaava 12 kk
  Liikevaihto, milj. euroa 15,4 15,4 0,2 % 63,0 63,1
  Liiketulos, milj. euroa 0,2 4,9 -96,1 % 6,4 1,7
  Oikaistu liiketulos, milj. euroa 1,0 0,7 39,8 % 3,1 3,4
  Tilikauden tulos, milj. euroa -0,3 4,4 -106,4 % 4,6 -0,1
  Tulos/osake, eur -0,02 0,27 -106,1 % 0,26 -0,02
  Liiketulos-% 1,2 % 32,0 %   10,2 % 2,7 %
  Oikaistu liiketulos-% 6,6 % 4,8 %   4,9 % 5,4 %
  Omavaraisuusaste, % 34,1 % 31,8 %   33,5 % 34,1 %

   

  Solteq Oy:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Katseet kohti kannattavaa kasvua

  Vuosi 2017 alkoi muutoksilla. Solteq tiedotti helmikuussa Repe Harmasen toimitusjohtajuuden päättymisestä. Itse aloitin toimitusjohtajana 1.4.2017.

  Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminta oli vakaalla pohjalla operatiivisen kannattavuuden säilyessä tyydyttävällä tasolla. Yhtiön keskeisimpiä lyhyen aikavälin tavoitteita on olemassa oleviin vahvuuksiin perustuvan orgaanisen kasvun toteuttaminen. Uskon, että olemassa olevaa osaamista ja asiakasymmärrystä tehokkaammin hyödyntämällä on mahdollista tehdä kannattavuutta ja kasvua.

  Solteq on digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija. Jatkamme vahvasti aiemmin julkistetulla strategisen kasvun ja kansainvälistymisen tiellä, jonka ajurina digitaalinen murros toimii. Reittivalintoja määränpäähän pääsemiseksi tehdään kevään aikana. Keskiössä ovat vahva toimialaosaaminen, keskittyminen asiakkaidemme tarjoaman asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen, osaamisemme vahvistaminen niin määrällisesti kuin laadun näkökulmasta sekä lean- ja agile -menetelmien implementointi koko yhtiön laajuisesti.

  Asiakkaamme luottavat meihin. Ratkaisujemme luonteen vuoksi olemme syvällä asiakkaidemme strategisessa liiketoiminnassa. Tehtävämme on olla asiakkaillemme se kumppani, joka tietää miten digitaalinen disruptio käännetään voitoksi – olipa asiakas sitten miltä toimialalta tahansa. Asiakkaillemme voimme tarjota ratkaisuksi omaa osaamistamme ja toimittamiamme palveluja, tai hyödyntää ratkaisuissa kumppaniverkostoamme. Asiakkaan niin halutessa kannamme vastuun, mahdollistavasta teknologiasta aina jatkuviin palveluihin ja liiketoiminnan tukeen.

  Osaamisemme rakentuu solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille, ja tähän osa-alueeseen panostamme jatkossa entistä voimakkaammin. Meillä on jo nyt Pohjois-Euroopan laajin ja maailmanlaajuisestikin kolmanneksi suurin IBM Commerce –teknologian osaamiskeskittymä. Tulemme tekemään merkittäviä panostuksia osaamisen kasvattamiseen myös muilla teknologisilla ratkaisualueilla. Rekrytoimme tämän vuoden aikana vähintään 100 uutta osaajaa. Olemme tässä vauhdissa ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

  Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2017 oikaistun liiketuloksen osalta.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

  Online-tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta 20.4.2017

  Solteq Oyj järjestää sijoittajille ja medialle tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksestaan Periscopella 20.4.2017 klo 13.00 kanavalla @SolteqTweets. Lähetys nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Solteq Oyj:n verkkosivuilla.

  Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta lähetetään samaan aikaan myös Solteqin Facebook Live –lähetyksenä.

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 5578 111

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja, puhelin +358 40 8444 393

  JAKELU

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija. Saman katon alta saa kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen digitalisoinnin keinoin kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien 450 asiantuntijan voimin yritys toteuttaa ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoonaa euroa.

  2017