Skip to content

  26.10.2023

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

  Pörssitiedote 
  Osavuosikatsaus
  26.10.2023 klo 8.00


  Solteq palasi kasvu-uralle, raskas kulurakenne rasitti Utilities-segmenttiä

   

  Heinä-syyskuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (12,0) ja se kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (14,4) ja se laski 14,9 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (0,6) ja käyttökate oli 0,5 miljoonaa euroa (0,8). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 4,6 (4,7)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,7) ja liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-5,0). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -5,5 (-6,0)

  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,23)

   

  Tammi-syyskuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 39,9 miljoonaa euroa (43,0) ja se laski 7,1 prosenttia. Liikevaihto oli 43,4 miljoonaa euroa (51,5) ja se laski 15,8 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa (4,1) ja käyttökate oli 9,5 miljoonaa euroa (5,3). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 2,4 (9,6)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,9 miljoonaa euroa (0,4) ja liiketulos oli 5,5 miljoonaa euroa (-3,2). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -7,2 (0,9)

  • Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta siirtyi Azets-konsernille 2.5.2023 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liiketulosta 8,3 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,19)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (31,9)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,3 miljoonaa euroa (3,6)

  • Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 57–59 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen odotetaan olevan tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa

   

  Avainluvut

    7-9/2023 7-9/2022 Muutos % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos % 1-12/2022 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 12 217 14 351 -14,9 43 390 51 526 -15,8 68 426 60 290
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 12 217 11 992 1,9 39 938 42 990 -7,1 57 230 54 178
  Käyttökate, TEUR 538 797 -32,4 9 517 5 293 79,8 5 555 9 779
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 565 563 0,5 977 4 131 -76,4 4 469 1 314
  Liiketulos, TEUR -697 -5 005 86,1 5 549 -3 207 273,0 -4 406 4 351
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR -670 -716 6,5 -2 870 373 -869,3 -613 -3 856
  Tilikauden tulos, TEUR -975 -4 445 78,1 2 902 -3 740 177,6 -5 404 1 238
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,05 -0,23 78,1 0,15 -0,19 177,6 -0,28 0,06
  Liiketulos, % -5,7 -34,9   12,8 -6,2   -6,4 7,2
  Vertailukelpoinen liiketulos, % -5,5 -6,0   -7,2 0,9   -1,1 -7,1
  Omavaraisuusaste, %       36,8 31,9   30,3 34,2

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Solteq palasi kasvu-uralle, raskas kulurakenne rasitti Utilities-segmenttiä

  Solteq Oyj:n liikevaihdon ja kannattavuuden lasku taittui kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 prosenttia vertailukautta parempi. Katsauskauden vertailukelpoinen käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 
  -0,7 miljoonaa euroa.

  Kannattavuuden kehitys oli kaksijakoinen. Raskas kulurakenne rasitti edelleen Utilities-segmenttiä. Kannattavuuden parantamiseksi ja liiketoimintojen tehostamiseksi käynnistettiin 29.8.2023 Utilities-segmentin ohjelmistoliiketoimintaan kohdistuvat muutosneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 10.10.2023. Neuvotteluiden sekä toteutettujen tehostamis- ja säästötoimenpiteiden lopputuloksena yhtiö arvioi saavuttavansa noin 3,8 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan merkittäviltä osin vuodelle 2024. Retail & Commerce -segmentissä vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu sekä onnistunut kulujen hallinta näkyivät parantuneena liiketuloksena.

  Parantuneesta taloudellisesta suoriutumisesta huolimatta syyskuussa yhtiö arvioi Retail & Commerce 
  -segmentin liikevaihtonäkymien heikentyneen loppuvuodelle, mikä yhdessä Utilities-segmentin heikentyneen loppuvuoden näkymän kanssa johti tulosvaroitukseen syyskuussa 2023. Tulosohjeistusta laskettiin konsernin liikevaihdon sekä liiketuloksen osalta.

  Epävakaa maailmantalous heijastuu edelleen Retail & Commercen tarjoamien asiantuntijapalveluiden ja ratkaisujen kysyntään. Utilities-segmentissä pitkäjänteinen työ ohjelmistotuotteiden kehityksessä ja laadun parantamisessa on edistynyt ja jatkuu edelleen. Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.

  Kuluvalla tilikaudella Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

   

  Tulosohjeistus 2023 (päivitetty 19.9.2023)

  Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 57–59 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen odotetaan olevan tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 550 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023