Skip to content

  27.10.2022

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

  Solteq Oyj Pörssitiedote 27.10.2022 klo 8.00

  Vaikeudet ohjelmistotuotteiden kehityksessä sekä asiantuntijapalveluliiketoiminnan supistuminen heikensivät Solteqin kannattavuutta

   

  Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (14,9) ja se laski 3,7 prosenttia

  • Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa (2,4), ja käyttökateprosentti oli 5,6 (16,2)

  • Liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (1,1), ja liiketulosprosentti oli -34,9 (7,6) sisältäen Solteq Robotics -liiketoiminnan alaskirjauksen 4,4 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (0,03)

   

  Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 51,5 miljoonaa euroa (50,8) ja se kasvoi 1,5 prosenttia

  • Käyttökate oli 5,3 miljoonaa euroa (9,6), ja käyttökateprosentti oli 10,3 (19,0)

  • Liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (5,8), ja liiketulosprosentti oli -6,2 (11,4) sisältäen Solteq Robotics -liiketoiminnan alaskirjauksen 4,4 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (0,18)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia (36,8)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,6 miljoonaa euroa (7,4)

   

  Avainluvut

    7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-% 1-12/2021 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 351 14 909 -3,7 51 526 50 779 1,5 69 055 69 803
  Käyttökate, TEUR 797 2 422 -67,1 5 293 9 638 -45,1 12 267 7 922
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 877 2 502 -64,9 5 746 9 824 -41,5 12 556 8 478
  Liiketulos, TEUR -5 005 1 130 -542,9 -3 207 5 802 -155,3 7 123 -1 886
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR -507 1 210 -141,9 1 664 5 988 -72,2 7 412 3 088
  Tilikauden tulos, EUR -4 445 490 -1 007,9 -3 740 3 496 -207,0 4 100 -3 136
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,23 0,03 -1 012,7 -0,19 0,18 -206,8 0,21 -0,16
  Liiketulos, % -34,9 7,6   -6,2 11,4   10,3 -2,7
  Vertailukelpoinen liiketulos, % -3,5 8,1   3,2 11,8   10,7 4,4
  Omavaraisuusaste, %       31,9 36,8   36,9 34,3

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Vaikeudet ohjelmistotuotteiden kehityksessä sekä asiantuntijapalveluliiketoiminnan supistuminen heikensivät Solteqin kannattavuutta

  Solteq Oyj:n kolmas vuosineljännes oli heikko. Konsernin liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -0,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto supistui 3,7 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos 141,9 prosenttia. Lisäksi yhtiö teki kolmannen vuosineljänneksen aikana alaskirjaukset Solteq Robotics -liiketoimintaan kohdistuneisiin investointeihin ja tuotekehityspanostuksiin, mistä seurasi 4,4 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön liiketulokseen. Katsauskauden liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa.

  Vaikeudet johtuivat Solteq Digital -segmentin liikevaihdon ja kannattavuuden supistumisesta sekä Solteq Software -segmentin Utilities-ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista. Yhtiö julkaisi 19.9.2022 tulosvaroituksen, jonka myötä tulosohjeistusta laskettiin sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta.

  Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Vaikeudet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä kasvattivat projekti- ja palvelutoimituskustannuksia ja vähensivät asiakaslaskutusta, minkä seurauksena Solteq Software -segmentin kannattavuus heikkeni. Solteq Digital -segmentin liikevaihto ja kannattavuus supistuivat ennakoitua vaisumman myynnin sekä asiakashankkeiden viivästysten johdosta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 23,4 prosenttia. Heikentyneestä kannattavuudesta johtuen yhtiö pyrkii aktiivisesti löytämään tapoja parantaa kannattavuutta.

  Kolmannella vuosineljänneksellä epävarmuuksia toimintaympäristössä aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio sekä muutokset energiasektorilla. Taloudellinen epävarmuus näkyi asiakasyritysten varovaisuutena ja kysynnän hidastumisena. Lisäksi voimakas inflaatio ja korkotason nousu vaikuttavat yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.

  Yhtiön vaikeuksista ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta Solteq-konsernin liike-toimintanäkymien ennustetaan säilyvän vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentille keskeisten ratkaisujen kysynnän odotetaan luovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, etenkin energiasektorilla. Kasvun ajureina Solteq Digital -segmentissä puolestaan toimivat kansainvälistyvä asiakaskunta sekä uudet teknologiaratkaisut. Yhtiö on aloittanut liiketoimintastrategian päivittämisen ja julkaisee sen kuluvan vuosineljänneksen aikana. Yhtiö jatkaa edelleen kansainvälisten toimintojen vahvistamista sekä Utilities-liiketoiminnan kehittämistä tavoitteenaan kannattava kansainvälinen kasvu.

   

  Tulosohjeistus 2022 (päivitetty 19.9.2022)

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton olevan tappiollinen.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2022