Skip to content

  29.10.2019

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

  Solteq Oyj Pörssitiedote 29.10.2019 klo 8.00

  Omien ohjelmistotuotteiden myynti kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvä

  Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 12 993 tuhatta euroa (12 834).
  • Käyttökate oli 1 300 tuhatta euroa (1 066).
  • Liikevoitto oli 282 tuhatta euroa (492).
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi heinä–syyskuun käyttökatetta 492 tuhatta euroa ja liikevoittoa 48 tuhatta euroa.*
  • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,01).

  Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 42 583 tuhatta euroa (41 937).
  • Käyttökate oli 5 327 tuhatta euroa (3 619).
  • Liikevoitto oli 2 383 tuhatta euroa (1 821).
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi katsauskauden käyttökatetta 1 409 tuhatta euroa ja liikevoittoa 139 tuhatta euroa.*
  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,01).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 31,5 prosenttia (32,7).
  • Konsernin katsauskauden omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,3 prosenttia.*
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 831 tuhatta euroa (2 354).
  • Liikevaihto oli 1,5 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
  • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 3,0 miljoonaa euroa (1,3).

  *Solteq-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi. Standardin käyttöönotossa sovellettiin yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin aikaisempien tilikausien vertailutietoja ei oikaistu.

  Avainluvut

    7-9/2019 7-9/2018 Muutos-% 1-9/2019 1-9/2018 Muutos-% 1-12/2018 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 12 993 12 834 1,2 42 583 41 937  1,5 56 867 57 513
  Käyttökate, TEUR 1 300 1 066 21,9 5 327 3 619 47,2 4 766 6 473
  Oikaistu käyttökate, TEUR 1 300 1 132 14,8 5 399 3 800 42,1 5 417 7 015
  Liikevoitto, TEUR 282 492 -42,6 2 383 1 821 30,9 2 466 3 028
  Oikaistu liiketulos, TEUR 282 558 -49,5 2 455 2 002 22,6 3 117 3 570
  Tilikauden tulos, TEUR -187 -105 -76,9 755 247 205,3 356 863
  Tulos/osake, EUR -0,01 -0,01 -69,7 0,04 0,01 201,1 0,02 0,04
  Liikevoitto-% 2,2 3,8   5,6 4,3   4,3 5,3
  Oikaistu liikevoitto-% 2,2 4,4   5,8 4,8   5,5 6,2
  Omavaraisuusaste, %       31,5 32,7   32,4 31,3

   

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Omien ohjelmistotuotteiden myynti kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvä

  Solteq-konsernin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 42,6 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 1,5 prosenttia. Liikevaihdosta noin neljännes tuli Suomen ulkopuolelta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.

  Katsauskauden käyttökate oli 5,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 0,6 miljoonaa euroa vertailukelpoisesti IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus huomioiden.

  Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto jäi yhtiön odotuksista. Tämä johtui joidenkin asiakashankkeiden käynnistymisen siirtymisestä vuoden viimeiselle vuosineljännekselle. Merkittävin siirtynyt hanke oli yhtiön omaan ohjelmistoon perustuva Tullin käteismaksujärjestelmä. Yhtiö on tiedottanut kaupasta erillisellä lehdistötiedotteella 15.08.2019. Siirtymän arvo oli yli kolmesataatuhatta euroa.

  Yhtiö voitti kolmannella vuosineljänneksellä kilpailutuksia omilla ohjelmistoilla ja niihin liittyvillä palveluilla yli 2 miljoonan euron arvosta. Tullin ohella merkittäviä kaupallisia onnistumisia oli Korpelan Voima kuntayhtymälle toimitettava uusi asiakaspalvelujärjestelmä. Toimitettava järjestelmä on kansallisen datahubin kanssa yhteensopiva sisältäen asiakaspalvelun sekä laskutuksen toiminnallisuudet sähkönmyynnin ja -siirron sekä kaukolämmön tarpeisiin.

  Solteq jatkoi investointeja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tuotekehityspanostus kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,9 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä tuotekehityspanostusten arvioidaan olevan noin 3,7 miljoonaa euroa. Katsauskaudella tehdyt tuotekehityspanostukset mahdollistivat hyvän omien tuotteiden myynnin kehityksen. Yhtiö olettaa, että myönteinen myynninkehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.

  Konsernin tilauskertymä jatkoi positiivista kehittymistä kolmannella vuosineljänneksellä ja oli selvästi parempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan näkymät ovat säilyneet ennallaan, ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan olevan positiivinen.

   

  Tulosohjeistus 2019

  Solteq-konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2018 tasosta.

   

  Liitteet

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

   

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  puhelin: +358 40 701 0338
  sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin.

  2019